Ceremonia aniversară

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează joi, 26 octombrie 2023, ora 11.00, în Aula Magna „Mihai Eminescu”, ceremonia dedicată momentului inaugural.

În cadrul ceremoniei aniversare, Prof. univ. dr. Adrian CIOROIANU, Universitatea din București, va susține conferința „Cum putem da o șansă zilei de mâine? Între dezinteresul față de trecut și teama de viitor”.

 Programul manifestărilor academice

FLORI DE TOAMNĂ 2023, A XLVII-A EDIŢIE
Expoziţie de flori, fructe şi seminţe din colecțiile științifice ale Grădinii Botanice
28 octombrie 2023 – 19 noiembrie 2023
Complexul de sere și secţiile Ornamentală, Biologică și Fitogeografică
Deschiderea expoziției: Sâmbătă, 28 octombrie 2023, ora 11.00

Moment artistic: CVARTETUL STRADIVARI: Ştefana Nastasă – vioara I, Karina Pop- vioara II, Cristina Flămânzeanu – violă, Cristiana Macovei – violoncel. Coordonator: Profesor Virgil Popa, Dirijor al Orchestrei de Tineret a Iaşului

Acest eveniment a debutat în 1976, ajungând în acest an la a XLVII-a ediţie. În spaţiile amenajate vor fi prezentate colecţii reprezentative cu specii şi soiuri de crizanteme și dumitrițe, varză ornamentală, ardei și dovleci decorativi, precum şi eşantioane de fructe şi seminţe, care aparţin unor specii de plante indigene și exotice cultivate în secțiile Grădinii Botanice. De asemenea, vor fi expuse zooforme topiare realizate din materiale naturale. Toate standurile sunt amenajate de personalul Grădinii Botanice, cu material vegetal cultivat în secţiile exterioare, terenuri experimentale, sere şi solarii.

Moderator: Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE
Coordonator: Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE
Date de contact: Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE, tanase@uaic.ro, 0232 201 373
www.botanica.uaic.ro/anunturi

SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ ANUALĂ A STUDENȚILOR NATURALIȘTI, A VII-A EDIȚIE
26 octombrie2023, ora 10.00
Amfiteatrul B2 al Facultății de Biologie

Evenimentul își propune să promoveze preocupările de cercetare ale studenților, în domenii diverse, de la biologia și ecologia plantelor și animalelor, până la biochimie și aspecte ale științelor bio-medicale.


TENDINȚE ÎN BIOLOGIE: DE LA MOLECULE LA SISTEME COMPLEXE
Sesiune de comunicări științifice cu masă rotunda, workshop, expoziție
27-28 octombrie 2023, 10.00 – 18.00
Mixt (față în față și on line)
Facultatea de Biologie Iași/ Grădina Botanică „Anastasie Fătu” Iași
 

A treia ediție a Sesiunii științifice „Tendințe în biologie: de la molecule la sisteme complexe” va constitui un prilej de a promova cunoașterea vieții și a întări legăturile colegiale și profesionale dintre participanți. Sunt invitați să participe membrii comunității științifice din UAIC, alături de colaboratori din țară și străinătate, pentru a prezenta rezultate ale cercetărilor care să reflecte dimensiunile plurivalente ale biologiei actuale. Sesiunea are ca teme majore: Taxonomie și Ecologie, Biologie Experimentală și Moleculară, Resurse Educaționale în Biologie.

 
Moderatori: Prof. univ. dr. habil. Marius MIHĂȘAN, Prof. univ. dr. Ștefan Remus ZAMFIRESCU, Conf. univ. dr. Margareta Simina STANC, Conf. univ. dr. habil. Mircea-Dan MITROIU, Conf. univ. dr. Lăcrămioara Carmen IVĂNESCU, Șef lucrări dr. Ciprian-Claudiu MÂNZU, CS III dr. Mihaela Aurelia DANU, CS dr. Mariana POPOVICI, Biolog dr. Ana COJOCARU, Bibliotecar Evelina FRUNZETE
Parteneri: Grădina Botanică „Anastasie Fătu” Iași, Muzeul de Istorie Naturală Iași, Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov” al Academiei Române – Filiala Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Comisia pentru Combaterea Poluării Mediului, Academia Română – Filiala Iași
Date de contact: Prof. univ. dr. habil. Luminița BEJENARU, lumib@uaic.ro, 0232 201 527
http://cercetare.bio.uaic.ro/SSFB/2023/index.html

IASICHEM-MIT 2023 ÎN ERA ABORDĂRILOR MULTIDISCIPLINARE, INTERDISCIPLINARE ȘI TRANSDISCIPLINARE – EDIȚIA a V-a
Conferință (conferințe plenare, comunicări orale, postere)
26 octombrie 2023, 14.00 – 19.00 și 27 octombrie 2023, 09.00 – 14.00
Sala Senatului și holul Sălii Senatului

În societatea modernă, rezolvarea problemelor complexe impune ca soluţie aducerea la aceeaşi masă de lucru a specialiştilor şi experţilor din diverse domenii. Alinierea nevoilor curente ale societăţii (hrană, energie, apă, sănătate, un mediu curat, resurse etc.) la dezideratul global de abordare durabilă este posibilă doar prin intermediul contribuţiilor semnificative aduse de cercetători dedicaţi din domeniile ştiinţelor exacte, medicale, sociale, umaniste şi nu numai. Conferinţa IasiCHEM-MIT 2023 îşi propune să ofere celor interesaţi oportunitatea de a afla modul în care Chimia poate depăşi barierele conceptului de a fi doar „o ştiinţă” în încercarea de a convinge umanitatea că este o „ştiinţă în beneficiul societăţii”. Valorificarea cunoştinţelor şi realizărilor ştiinţifice aflate la graniţele dintre domeniile clar definite, prin acceptarea caracterului multidisciplinar, interdisciplinar şi chiar transdisciplinar al acestora, va face posibilă abordarea complexităţii provocărilor curente ale societăţii şi a diversităţii percepţiilor asupra acestora.

Moderatori: Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU, Prof. univ. dr. Aurel PUI, Prof. univ. dr. habil. Cecilia ARSENE
Parteneri: Centrul de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România (RECENT AIR)
Date de contact: Prof. univ. dr. habil. Cecilia ARSENE, carsene@uaic.ro
https://www.chem.uaic.ro/ro/manifestari/zu-2023.html

PATRULATERUL FACULTĂȚILOR DE DREPT – EDIȚIA A II – A
Conferință internațională
26-29 octombrie 2023

2 acțiuni științifice: masă rotundă și competiție științifică;
2 activități socio-culturale: seară culturală și competiție sportivă.

Beneficiari direcți ai proiectului: 120 de studenți și cadre didactice
Finanțare de la Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (D.R.R.M.) prin intermediul proiectului „Patrulaterul Facultăților de Drept”, înregistrat sub nr. DRRM/P/73/28.02.2023.

Date de contact: Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ttoader@uaic.ro
http://laws.uaic.ro/ro/evenimente-drept-iasi/conferinta-internationala-perspective-juridice-asupra-internetului-ediia-a-v-a/prima-pagina/prima-pagina


REPREZENTARE, REPREZENTAȚI, REPREZENTANȚI – ABORDĂRI ÎN DREPTUL PUBLIC ȘI PRIVAT
Sesiune de comunicări științifice
27 octombrie 2023, 10.00 – 18.00
Mixt (față în față și online), Facultatea de Drept

Conferința își propune să exploreze abordările actuale ale instituției reprezentării în dreptul public și dreptul privat și să identifice implicațiile practice ale acesteia. Lucrările conferinței se vor desfășura într-o sesiune plenară și în sesiuni tematice, prilej pentru participanți de a dezbate, de a face schimb de idei și de a realiza conexiuni profesionale. Conferința este deschisă cercetătorilor și practicienilor din domeniul dreptului.

Moderator: Conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA
Date de contact: Conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA, ioana.costea@uaic.ro, Lect. univ. dr. Mihai DUNEA, mihai.dunea@uaic.ro,  Lect. univ. dr. Nicolae-Horia ȚIȚ, horia.tit@uaic.ro
http://laws.uaic.ro/ro/component/splms/event/543-sesiunea-de-comunicari-stiintifice-organizata-in-cadrul-dies-academici-reprezentare-reprezentati-reprezentanti-abordari-in-dreptul-public-si-privat?Itemid=563

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ ȘI EDUCAȚIA FINANCIARĂ – FACTORI DE CREȘTERE A REZILIENȚEI FINANCIARE
Workshop academic/ masă rotundă/comunicări științifice/dezbateri
Hibrid. Intervenții onsite și online via Microsoft Teams
19 octombrie 2023, 16.00
Sala B417, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Corp B

Evenimentele își propun să promoveze cooperarea națională și internațională în domeniul economiei și administrării afacerilor în învățământul superior, al educației financiare și al realizării de proiecte și manifestări comune actorilor implicați în învățământul economic. De asemenea, oferă oportunități pentru noi idei emergente în știința economică ce decurg atât din abordările fundamentale, cât și din cele interdisciplinare ale fenomenului globalizării.

Moderator: Prof. univ. dr. Alin ANDRIEȘ
Parteneri: Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF), Institutul de Studii Financiare (ISF), Bursa de Valori București (BVB)
Date de contact: Prof. univ. dr. Mircea GEORGESCU, mirceag@uaic.ro

PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND KINESIOTHERAPY – ACTIVE PEOPLE FOR A HEALTHY FUTURE (FEFSTIM)
Conferință internațională
19 octombrie 2023 – 21 octombrie 2023, 8.00 – 20.00
Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea de Vest din Timișoara

Evenimentul are ca scop diseminarea rezultatelor cercetării coordonate de experți de talie națională și internațională și împărtășirea cunoștințelor și experiențelor prin intermediul prezentărilor lucrărilor științifice în cadrul seminariilor și workshop-urilor.

Moderator: Prof. univ. dr. Beatrice Aurelia ABĂLAȘEI
Parteneri: Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Date de contact: Prof. univ. dr. Beatrice Aurelia ABĂLAȘEI, beatrice.abalasei@uaic.ro
https://fefstim.uvt.ro/


CAMPIONAT DE HANDBAL STUDENȚESC – HANDBALSTUD
Competiție sportivă studențească
23 octombrie 2023, 12.00 – 18.00
Terenul de Handbal al Facultății de Educație Fizică și Sport, Corp D

Competiție sportivă care va cuprinde cel puțin 6 echipe de handbal mixt (3 fete și 7 băieți în fiecare echipă), studenți ai Facultății de Educație Fizică și Sport (studii de licență și studii de master). Toate echipele vor primi diplomă de participare. Echipa câștigătoare va primi o cupa aferentă locului I.

Date de contact: Conf. univ. dr. Ileana-Monica POPOVICI, ileana.popovici@uaic.ro, Prof. Andreea-Teodora DAMASCHIN, teodora.adamaschin@gmail.com, Prof. Ștefan CIOBANU, stefanmciobanu@gmail.com


MASĂ ROTUNDĂ ÎN CADRUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL AL SPORTULUI PENTRU TINERET – IAȘI 2023
23 octombrie 2023, 18.00 – 20.00

La eveniment vor participa specialiști în domeniul științelor educației și științelor sociale, cu scopul de a surprinde aspecte importante ale personalității tinerilor, dar și pentru a identifica puncte comune și politici educaționale legate de sport, socializare și educație.

Moderator: Conf. univ. dr. Cezar HONCERIU
Parteneri: Primăria Municipiului Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași
Date de contact: Conf. univ. dr. CEZAR HONCERIU, chonceri@yahoo.fr, cezar.honceriu@uaic.ro
https://www.facebook.com/profile.php?id=61550614762511


STILUL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS AL PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
Masă rotundă
24 octombrie 2023, 17.00 – 19.00
Cabinetul de Kinetoterapie, Corp D
 
Evenimentul face parte din planul activităților incluse în proiectul european Erasmus+ „Sustaining and enhancing healthy lifestyle behavior in students with special needs and their teachers in unexpected crisis events (Stay at Home Healthy through the use of the innovative methods: SAHHim)” [2021-1-TR01-KA220-SCH-000024715], coordonat de Ordu University, Turcia. Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul „Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iași este membru partener în proiect. Se vor dezbate problematica persoanelor cu dizabilități, precum și modalități de îmbunătățire a stilului de viață al acestui grup țintă, cu ajutorul activităților motrice și sportive, dar și al strategiilor de management al stresului. Evenimentul se adresează inclusiv beneficiarilor indirecți: membri ai familiei, profesori, diferiți terapeuți și viitori specialiști. De asemenea, vor fi prezentate rezultatele proiectului.
 
Moderator: Conf. univ. dr. Oana RUSU
Date de contact: Conf. univ. dr. Oana RUSU, broana@uaic.ro


CAMPIONAT DE ȘTAFETĂ MIXT
Eveniment sportiv
25 octombrie 2023, 10.00 – 12.00
Pista de atletism a Facultății de Educație Fizică și Sport, Corp D

Evenimentul are ca scop promovarea atletismului în rândul studenților de la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Parteneri: Asociația Județeană de Atletism Iași, Decathlon
Date de contact: Florentina-Petruța MARTINAȘ, petruta.martinas@uaic.ro, Răzvan-Andrei TOMOZEI, razvan0052@yahoo.com, Mihaela-Gabriela BALAN SURMEI, gabysurmei@gmail.com


SmartFIT 2023 – EDIŢIA A 6-A
Workshop
25 octombrie 2023, 12:00 – 14.00
Terenul de sport al Facultății de Educație Fizică și Sport, Corp D
 
SmartFIT este un eveniment dedicat prezentării interactive a celor mai apreciate forme de practicare a fitness-ului. Sunt invitaţi instructori din industria de fitness, absolvenţi ai Facultății de Educație Fizică și Sport, ce se bucură de o largă apreciere la nivelul comunităţii Iaşiului, dar şi la nivel naţional. Participanţii au posibilitatea să experimenteze un portofoliu generos şi inedit de clase de fitness.
 
Coordonatori: Lect. univ. dr. Iulian DUMITRU, Asist. univ. dr. Raluca TANASĂ
Date de contact: Lect. univ. dr. Iulian DUMITRU, iulian.dumitru@uaic.ro, Asist. univ. dr. Raluca TANASĂ, anca.tanasa@uaic.ro


CAMPIONAT DE RUGBY TAG
Eveniment sportiv
Terenul de fotbal al Facultății de Educație Fizică și Sport, Corp D
25 octombrie 2023, 13.00 – 16.00

Evenimentul are ca scop promovarea rugby-ului tag în rândul studenților de la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Parteneri: Asociația Județeană de Rugby Iași, CS Politehnica Iași, Decathlon
Date de contact: Florentina-Petruța MARTINAȘ, petruta.martinas@uaic.ro, Răzvan-Andrei  TOMOZEI, razvan0052@yahoo.com,  Mihaela-Gabriela BALAN SURMEI, gabysurmei@gmail.com


COMPETIȚIA ATLETICĂ A BOBOCILOR
Competiție sportivă
25 octombrie 2023, 14.00 – 16.00
Terenul Facultății de Educație Fizică, Corp D

Competiția este destinată studenților din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași de la licență, master și doctorat. Studenții se vor putea înscrie la probe de alergări (viteză, ștafetă, rezistență etc.), sărituri și aruncări. Clasamentul se va face în funcție de gen și proba atletică la care participă studentul.

Moderatori: Conf. univ. dr. Veronica POPESCU, Conf.univ.dr. Liliana Elisabeta RADU
Date de contact: Conf. univ. dr. Veronica POPESCU, veronica.popescu@uaic.ro, Liliana Elisabeta RADU, liliana.radu@uaic.ro


ABILITIS. ACTIVITĂȚI DE TEAM-BUILDING ȘI JOCURI CREATIVE
Workshop
27 octombrie 2023, 12.00 – 14.00
Terenul de sport al Facultății de Educație Fizică și Sport, Corp D 

ABILITIS este un eveniment interactiv ce are în atenţie construirea spiritului de fair-play, susţinerea competitivităţii prin cooperare şi muncă în echipă, stimularea creativităţii aplicate şi consolidarea inteligenţei motrice. Beneficiarii evenimentului sunt elevii, în calitate de participanţi direcţi, şi studenţii, în calitate de voluntari. Principalele obiective sunt reprezentate de promovarea mișcării în rândul elevilor şi formarea experienţei practice privind organizarea şi desfăşurarea evenimentelor sportive în rândul studenţilor. Portofoliul acţiunilor specifice include activităţi de tip teambuilding, jocuri tematice, trasee şi parcursuri multitasking.

Coordonatori: Asist. univ. dr. Anca – Raluca TANASĂ, Lect. univ. dr. Iulian – Marius DUMITRU
Date de contact: Asist. univ. dr. Anca – Raluca TANASĂ, anca.tanasa@uaic.ro, Lect. univ. dr. Iulian – Marius DUMITRU, iulian.dumitru@uaic.ro

Departamentul de Filosofie

RECEPTAREA PĂRINȚILOR BISERICII ÎN TEXTELE AUTORILOR OCCIDENTALI DIN SECOLUL AL XII-LEA
Colocviu național
27 octombrie 2023, 10.00 – 18.00
Hibrid
Sala D308

Moderator: Lect. univ. dr. Florin CRIȘMAREANU
Date de contact: Lect. univ. dr. FLORIN CRIȘMAREANU,  fcrismareanu@gmail.com
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/filosofie/evenimente/colocviul-national-receptarea-parintilor-bisericii-in-textele-autorilor-occidentali-din-secolul-al-xii-lea  


Departamentul de Sociologie, Asistență Socială și Resurse Umane

PAȘI ÎN ISTORIA ȘTIINȚELOR SOCIALE IEȘENE
Masă rotundă
27 octombrie 2023, 11.00
Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice

Moderator: Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu ȘOITU
Date de contact: Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu ȘOITU, contiu.tiberiu.soitu@gmail.com


Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene

POLITICA, VALORI ȘI SOCIETATE, TENDINȚE, MODELE, PERSPECTIVE
Masă rotundă
27 octombrie 2023, 18.00 – 20.00
Online

Moderator: Conf. univ. dr. Bogdan ȘTEFANACHI
Date de contact: Conf. univ. dr. Bogdan ȘTEFANACHI, stbogdan2000@yahoo.com


Departamentul de Științe ale Comunicării și Relații Publice

INFLUENȚA ChatGPT ASUPRA INDUSTRIILOR CREATIVE: IMPLICAȚII PENTRU OFERTA EDUCAȚIONALĂ DIN DOMENIUL ŞTIINȚE ALE COMUNICĂRII
Masă rotundă
28 octombrie 2023, 10.00 – 12.00
Sala de Consiliu a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice

Coordonator: Lect. univ. dr. Camelia GRĂDINARU
Moderatori: Lect. univ. dr. Rareş OBADĂ și Lect. univ. dr. Ioana GRANCEA
Date de contact: Lect. univ. dr. Ioana GRANCEA, ioanagranceacomunicare@gmail.com

FIZICA ȘI CINEMATOGRAFIA. STUDIU DE CAZ: REFLECTAREA ÎN FILMELE ARTISTICE A EXPLORĂRII SPAȚIULUI COSMIC
Dezbatere
25 octombrie 2023, 18.00
Amfiteatrul „Dragomir Hurmuzescu”

Participanții vor dezbate, din punct de vedere științific, aspecte prezente în opere majore din cinematografia mondială, care reflectă explorarea spațiului cosmic.

Moderator: Prof. univ. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU
Parteneri: Asociația Absolvenților de Fizică SOPHYS
Date de contact: Prof. univ. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU,  cristian.enachescu@uaic.ro, 0232 202 543 


FARPHYS (FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN PHYSICS)
Workshop
27 octombrie 2023, 16.00  și 28 octombrie 2023, 9.00
Sala L1

Doctoranzii/ studenții la licență sau la master care au activat în cadrul cercurilor științifice studențești și beneficiarii stagiilor de practică Erasmus vor prezenta rezultatele științifice obținute în ultima perioadă.

Moderator: Conf. univ. dr. habil. Ionuț TOPALĂ
Parteneri: Asociația Absolvenților de Fizică SOPHYS
Date de contact: Conf. univ. dr. habil. Ionuț TOPALĂ, ionut.topala@uaic.ro, 0232 202 188
https://www.phys.uaic.ro/index.php/cercetare/conferinte-cercetare/conferinte-cercetare-2022

Departamentul de Geologie

ZILELE PORȚILOR DESCHISE LA MUZEUL DIDACTICO – ŞTIINŢIFIC „GRIGORE COBĂLCESCU”
23-25 octombrie 2023, 09.00 – 16.00
Corp B, Et. 2

Moderator: Dr. Sergiu LOGHIN
Date de contact: Conf. univ. dr. Andrei Ionuț APOPEI, andrei.apopei@uaic.ro, Dr. Sergiu LOGHIN, loghin_sergiu@yahoo.com
https://www.uaic.ro/organizare/muzeul-didactico-stiintific-grigore-cobalcescu/ 


SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC „MIRCEA SAVUL”
Simpozion național cu participare internațională
28 octombrie 2023, 09.00 – 17.00
Amf. B6, Sala B570, Corp B, et. 2

Moderator: Prof. univ. dr. Dan STUMBEA
Date de contact: Șef lucrări dr. Smaranda Doina SÎRBU, doina.sirbu@uaic.ro, Conf. dr. Andrei Ionuț APOPEI, andrei.apopei@uaic.ro
http://geology.uaic.ro  


SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC „GRIGORE COBĂLCESCU”, EDIȚIA A LXII-A
Simpozion național
28 octombrie 2023, 09.00 – 17.00
Amfiteatrul B6, Sala B568, Corp B, et. 2

Moderator: Conf. univ. dr. Daniel ȚABĂRĂ
Date de contact: coordonator Conf. dr. Daniel ȚABĂRĂ, dan.tabara@yahoo.com, Dr. Sergiu LOGHIN, sergiu.loghin@uaic.ro
http://geology.uaic.ro  


EXPOZIȚIA GRAFICĂ CU TEME GEOLOGICE – GEOART 2023
Expoziție de grafică și de fotografii
28 octombrie – 05 noiembrie 2023, 09.00 – 17.00
Corp B, et. 2

Moderator: Conf. univ. dr. Paul ȚIBULEAC
Date de contact: Conf. univ. dr. Paul ȚIBULEAC, paul.tibuleac@uaic.ro
http://geology.uaic.ro  


Departamentul de Geografie 

SEMINARUL GEOGRAFIC INTERNAȚIONAL „DIMITRIE CANTEMIR”, EDIȚIA A XLIII-A
Simpozion internațional
27 octombrie 2023, 09.00 – 19.30

 • Aula Magna „Mihai Eminescu”, Corp A: 9.00 – 13.00
 • Corp B, et. 3, aripa dreaptă, Geografie (comunicări pe secțiuni în 10 săli diferite): 15.00 – 19.30

Moderator: Prof. univ. dr. Corneliu IAȚU
Parteneri: Primăria Comunei Tătăruși, Județul Iași, Primăria Municipiului Iași, GeoArtis Iași
Date de contact: Conf. univ. dr. Ionuț MINEA (coordonator), ionutminea1979@yahoo.com, Prof. univ. dr. Corneliu IAȚU, ciatu@uaic.ro
https://www.geo.uaic.ro/cantemir/


TURUL GHIDAT AL SĂLII PAȘILOR PIERDUȚI ȘI AL CENTRULUI ISTORIC AL MUNICIPIULUI IAȘI (ÎN LIMBA ENGLEZĂ)
29 octombrie 2023, 10.00 – 13.00
Punct de întâlnire: Corp A, intrarea principală (scările cu lei), ora 10.00
Traseul: Palatul Universitar Copou – Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” – Piața Unirii – Teatrul Național – Mănăstirea Trei Ierarhi – Palatul Culturii
Teme tratate: Evoluția planificării urbane, Poveștile din spatele zidurilor, Arhitecturile orașului, Locurile emblematice, Noul proces de branding – „Orașul Creatorilor”

Moderator: Lect. univ. dr. Mihai BULAI
Date de contact: Lect. dr. Mihai BULAI, mihai.bulai@uaic.ro


SIMPOZIONUL „FACTORI ȘI PROCESE PEDOGENETICE DIN ZONA TEMPERATĂ”, EDIȚIA A XXXII-A
Simpozion național/ dezbatere/ workshop
Bacău și împrejurimi

 • 4-8 octombrie 2023 (5 octombrie – prezentări științifice și 6-7 octombrie – activități de teren caracteristice domeniului științei solului)

Această ediție a simpozionului se axează pe un subiect interesant și interdisciplinar, care vizează evoluția solurilor în corelație cu dinamica sedimentării din foste suprafețe lacustre, dar și alte aspecte privind solurile din bazinul mijlociu al Siretului.

Moderator: Prof. univ. dr. emerit Constantin RUSU
Parteneri: Academia Română, Filiala Iași, Centrul de Cercetări Geografice, Oficiul Județean de Studii Pedologice și Agrochimice Bacău
Date de contact: Lect. univ. dr. Ionuț VASILINIUC, ionut.vasiliniuc@uaic.ro, CS III dr. Radu Gabriel PÎRNĂU, radupirnau@yahoo.com
http://www.soilscience.uaic.ro/files/Circulara_3_FPPZT_2023.pdf

GitHub COPILOT
Seminar științific
20 octombrie 2023, 12.00 – 14.00
Sala C309, Facultatea de Informatică, Corp C

GitHub Copilot este un partener de programare AI care ne asistă în crearea codului mai rapid și cu mai puțin efort. Acesta extrage contextul din comentarii și din cod pentru a furniza instantaneu sugestii pentru linii individuale și funcții întregi. GitHub Copilot este alimentat de un model AI generativ dezvoltat de către GitHub, OpenAI și Microsoft. Acesta a fost instruit pe miliarde de linii de cod, transformând cerințele exprimate în limbaj natural în sugestii de codare în zeci de limbi. Prezentarea se concentrează pe ariile pe care GitHub se dezvoltă și s-a dezvoltat, pe o comparație cu Bing Chat, dar și pe o demonstrație de concept efectuat în companie pentru a evalua eficacitatea (rezultatele sunt foarte interesante și promițătoare). De asemenea, prezentarea va include un demo bazat pe .NET și C#.

Moderator: Florin OLARIU
Parteneri: Compania Centric IT Solutions
Date de contact: Florin OLARIU, olariu@gmail.com
https://github.com/features/copilot


TABĂRA INTERNAȚIONALĂ DE PROGRAMARE „RCPCAMP”
Tabără internațională, on line sau față în față
27-29 octombrie 2023
Facultatea de Informatică, Corp C 

Tabără internațională de algoritmică și programare, cu o durată de două zile, ce include etapa națională a ICPC, cel mai popular concurs de algoritmică și programare pentru studenți. Evenimentul reprezintă prima tabără internațională de programare ICPC din România ce va fi găzduită de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. UAIC a găzduit olimpiada națională de informatică pentru studenți în 2015, cu aproximativ 60 participanți din alte orașe, iar ulterior a dezvoltat un interes deosebit pentru programarea competitivă. Evenimentul va include și etapa RCPC – etapa națională a ICPC, cuprinzând astfel, în total, două zile de concurs și cursuri aferente. Vor participa 5 echipe din țările învecinate și 20 de echipe românești, fiecare formată din trei studenți și un profesor antrenor.

Moderatori: Lect. univ. dr. Paul DIAC, Asist. univ. dr. Alexandru IONIȚĂ
Parteneri: Fundația ICPC Texas SUA, Universitatea București, Primăria Municipiului Iași, Asociația Română de Lingvistică Computațională, Comunitatea RoAlgo, Universitatea Politehnica București, Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni
Date de contact: Lect. univ. dr. Paul DIAC, paul.f.diac@gmail.com
https://sites.google.com/view/rcpcamp2023


MEDIMAGIA HACKATHON
Hackathon
Sălile C308, C309, Facultatea de Informatică, Corp C
28 octombrie 2023, 9.00 – 18.00 

Digitalizarea și inteligența artificială sunt prezente din ce în ce mai mult în toate activitățile pe care le desfășurăm în prezent. Domenii precum educația, industria auto, securitatea cibernetică, imobiliarele, filmele, jocurile beneficiază de avantajele aduse de acestea, dar trebuie să țină cont și de dezavantajele și pericolele care le însoțesc. Acest hackathon își propune să aducă în echipe mixte specialiști și entuziaști din domeniul informatică și din domeniul medical, în provocări actuale din imagistica medicală și din zona chatbot-urilor 

Moderator: Prof. univ. dr. Adrian IFTENE
Parteneri: Apollo AI TECHNOLOGIES, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Date de contact: Prof. univ. dr. Adrian IFTENE, adiftene@gmail.com, 0232 201 091

COMUNICĂRI ALE PROFESORILOR DE LA FACULTATEA DE ISTORIE
Simpozion național
27 octombrie 2023, 9.00 – 20.00
Sala H1, Corp H

Simpozionul, unul de tradiție pentru Facultatea de Istorie, reunește contribuţii ştiinţifice ale profesorilor facultății, precum și ale unor colegi de la institutele de cercetare ale Academiei Române din Iaşi şi de la universități din ţară. Comunicările acoperă o tematică foarte diversă, fiind abordate subiecte din toate epocile istorice şi fiind, totodată, expresia cercetării interdisciplinare desfășurate de către istorici.

Moderatori: Prof. univ. dr. Lucrețiu MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Prof. univ. dr. Laurențiu RĂDVAN, Conf. univ. dr. Ionuț NISTOR
Parteneri: DAAD Alumni Club Iaşi
Date de contact: Prof. univ. dr. Laurenţiu RĂDVAN, radvan@uaic.ro, 0232 201 274
http://history.uaic.ro/cercetare/manifestari-stiintifice/
https://www.facebook.com/istorieiasi/   


COMUNICĂRILE STUDENŢILOR DE LA FACULTATEA DE ISTORIE
Sesiune de comunicări
28 octombrie 2023, 14.00 – 17.00
Sala H1, Corp H

În cadrul sesiunii vor fi reunite cercetările studenţilor de la Facultatea de Istorie, atât din ciclul de licenţă, cât şi cel de master, acoperind prin tematică toate epocile istorice.

Moderator: Conf. univ. dr. Ioan-Augustin GURIȚĂ
Parteneri: DAAD Alumni Club Iaşi
Date de contact: Prof. univ. dr. Laurenţiu RĂDVAN, radvan@uaic.ro, 0232 201 274
http://history.uaic.ro/cercetare/manifestari-stiintifice/   


COLOCVIILE ŞCOLII DOCTORALE – EDIŢIA A XV-A – COMUNICĂRI ALE DOCTORANZILOR DE LA FACULTATEA DE ISTORIE
Colocviu
28 octombrie 2023, 9.00 – 13.00
Sala H1, Corp H

În cadrul acestui colocviu, doctoranzi de la Facultatea de Istorie prezintă rezultatele cercetărilor desfășurate în cadrul stagiului doctoral, acoperind teme variate, pornind din preistorie și până în perioada comunismului și a istoriei recente.

Moderator: Prof. univ. dr. Liviu PILAT
Parteneri: DAAD Alumni Club Iaşi
Date de contact: Prof. univ. dr. Laurenţiu RĂDVAN, radvan@uaic.ro, 0232 201 274
http://history.uaic.ro/cercetare/manifestari-stiintifice/ 

CORIN BRAGA LA UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
Conferință și lansare de carte
19 octombrie 2023, 14.00 – 16.00
Sala Senatului

Eveniment științific și editorial organizat de Catedra de Literatură Comparată a Facultății de Litere, în parteneriat cu Editura Polirom din Iași.

Evenimentul este format din două părți:
Conferința „Distant Theory. O arhetipologie postmodernă”, susținută de prof. univ. dr. Corin BRAGA de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, specialist de reputație internațională în științele imaginarului și unul dintre cei doi vicepreședinți ai Centrului de Cercetări Internaționale ale Imaginarului (Centre de Recherches Internationales sur l’Imaginaire, CRI2i), care conferențiază pentru prima dată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Lansare de carte. Ședință de autografe, romanul„ Ventrilocul”, publicat de Editura Polirom în anul 2022
Autor: Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Invitați la lansare: Adrian G. ROMILA, Livia IACOB

Participă: profesori, cercetători, studenți din toate ciclurile de studii și de la toate facultățile UAIC, precum și de la alte universități, scriitori și publiciști din municipiul Iași ori din țară și orice altă categorie de public interesat.
Moderator: Prof. univ. dr. Lucia CIFOR
Date contact: Prof. univ. dr. Lucia CIFOR, lcifor@uaic.ro, luc10for@gmail.com  


LIMBĂ ŞI CULTURĂ GERMANĂ ÎN ROMÂNIA (1918-1933)
Dezbatere în cadrul lansării volumului
23 octombrie 2023, 17.30
Centrul Cultural German Iași

Prezintă: Prof. univ. dr. Alexandru-Florin PLATON, Prof.  univ. dr. Eugen MUNTEANU, Prof.  univ. dr. Andrei CORBEA-HOIŞIE, Prof. univ. dr. Rudolf GRÄF, Acad. dr. Victor SPINEI
Moderator: Dr. Alexander RUBEL
Date contact: Centrul Cultural German Iași


PERSPECTIVELE LINGVISTICII UNIVERSITARE LA CONFLUENȚA CU INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ
Comunicări urmate de masă rotundă
25 octombrie 2023, 10.00-12.00
Catedra de Limba Română, Facultate de Litere

Suntem în plin salt paradigmatic în arealul educației, iar viteza extraordinară cu care se petrec schimbările nu ne lasă timp de adaptare trenantă. Suntem asaltați de noi achiziții și performanțe ale AI și ceea ce ne ramâne de făcut este să studiem perspectivele în care actorul educațional și disciplina pe care o reprezintă încă mai sunt o miză în devoltarea umanității.

Moderatori: Prof. univ. dr. Mihaela SECRIERU și Lect. univ. dr. Simona AILENII
Coordonator: Drd. Alexandra ILIE
Date contact: Prof. univ. dr. Mihaela SECRIERU, msecrieru@yahoo.com, letters@uaic.ro 


HOW TO BECOME A TEACHER IN THE USA
Conferință
25 octombrie 2023, 14.00
Amfiteatrul III.10, Facultatea de Litere

Conferința este susținută de Tiffany POWELL, Lector Fulbright.

Moderator: Conf. univ. dr. Oana MACARI
Date contact: Conf. univ. dr. Oana MACARI, oanam@uaic.ro


SIMPOZIONUL NAȚIONAL AL CATEDREI DE SLAVISTICĂ „PETRU CARAMAN”
Simpozion național
27 octombrie 2023
Catedra de Slavistică, Facultatea de Litere

Teme de dezbatere:

 • Anul Cantemir;
 • Interferențe culturale româno-slave;
 • Atelier de traducere: Serialul Raskol (Rusia, 2011);
 • Elemente de cultură azeră în spațiul românesc.

Moderator: Prof. univ. dr. Leonte IVANOV
Date contact: Prof. univ. dr. Leonte IVANOV, leonteivanov@yahoo.ro, Conf. univ. dr. Marina VRACIU, marina.vraciu@gmail.com, Conf. univ. dr. Ludmila BEJENARU, ludbejenaru@gmail.com, curs_rusa@yahoo.com, Lect. univ. dr. Cecilia  MATICIUC, cecilia.maticiuc@yahoo.com, Lect. univ. dr. Dariusz KASPRZYK, dariusz.kasprzyk@interia.eu


RITRATTI ANNIVERSARI
Colocviu
30 octombrie 2023, 14.00-18.00
Amfiteatrul III.10, Corp A

Colocviul își propune să evidențieze, printr-o serie de comunicări și discuții, figurile unor personalități italiene din domeniul literaturii, istoriei, artei și filmului, aniversate în anul 2023.

Moderatori: Conf. univ. dr. Gabriela E. DIMA, Lect. univ. dr. Corina Gabriela BĂDELIȚĂ, Lect. univ. dr. Cristian UNGUREANU
Date contact: Conf. univ. dr. Gabriela E. DIMA, g.dima@uaic.ro,  Lect. univ. dr. Corina Gabriela BĂDELIȚĂ, badelita@uaic.ro, Lect. univ. dr. Cristian UNGUREANU, cristian.ungureanu@uaic.ro
https://sites.google.com/view/italiana-uaic-iasi

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A FACULTĂŢII DE MATEMATICĂ
Sesiune de comunicări ştiinţifice
27 octombrie 2023, 16.00 – 20.00
Amfiteatrele Facultății de Matematică

În cadrul sesiunii de comunicări științifice, organizată tradiţional cu acest prilej, sunt prezentate o serie de rezultate științifice obținute recent de membrii facultății, cercetătorii post-doctorat și studenții-doctoranzi în activitatea de cercetare ştiinţifică.

Moderatori: Prof. univ. dr. Ioan BUCĂTARU şi alte cadre didactice ale Facultăţii de Matematică
Date de contact: Prof. univ. dr. Ioan BUCĂTARU, bucataru@uaic.ro, 0232 201 214
http://www.math.uaic.ro  

INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED PSYCHOLOGY AND EDUCATIONAL SCIENCES
Conferință internațională
20-21 octombrie 2023
Corp D, Casa Universitarilor din Iași

A zecea ediție a Conferinței Internaționale de Psihologie Aplicată și Științe ale Educației reprezintă un nou prilej de întâlnire vocațională între membrii corpului nostru didactic și oaspeți din țară și străinătate, psihologi, pedagogi, cadre didactice, cercetători, precum și cu pasionați ai celor două domenii științifice ale noastre, cu toții intelectuali care simt nevoia să-și expună rodul cercetărilor de nivel academic. Precedentele ediții au adus la Iași și în celelalte locații în care s-a desfășurat conferința sute de cercetători prestigioși de pe toate cele cinci continente, mii de cercetători români afirmați sau dornici de afirmare.

Sub aspect social, politic și economic, timpurile în care trăim noi poartă numele „globalizare” și, sub aspect intelectual, „postmodernism”. Pe zi ce trece, lumea nu mai seamănă cu cea existentă mai inainte. Este una dinamică, interconectată, cu un rapid ritm de schimbare, cu echilibre precare. În câmpul psihologiei și al științelor educației apar noi preocupări, noi probleme, noi provocări. Consumul sporit de droguri, violența stradală și diversificarea formelor de criminalitate sunt doar unele dintre ele, în privința cărora societatea așteaptă un efort de remediere și din partea profesioniștilor din domeniile noastre, nu numai din partea administrațiilor centrale și locale.

Sub aspect teoretic, asistăm la încercarea de a integra coerent volumul enorm de date, la primenirea vocabularului psihologic și pedagogic, la apariția unor noi termeni și eliminarea altora din discursul științific, la nașterea unor noi domenii de graniță cu nevoi metodologice speciale și la indigenizarea unor teme  științifice. Psihologii și pedagogii nu au ajuns nici pe departe la capătul cunoașterii, nici la epuizarea zonelor sociale în care își pot manifesta inițiativa și creativitatea. Sperăm ca această ediție ICAPES să genereze optimism, curiozitate, dorință de cunoaștere a activităților colegilor.

Moderatori: Conf. univ. dr. Ovidiu GAVRILOVICI, Prof. univ. dr. Nicoleta-Laura POPA
Parteneri: Universitatea din A Coruna, Asociația Psiterra, eTeam Psychology Association, Asociația Studenților Psihologi și Pedagogi
Date de contact: Conf. univ. dr. Ovidiu GAVRILOVICI, gavrilov@uaic.ro, 0232 201 297, Prof. univ. dr. Nicoleta-Laura POPA, nicoleta.laura.popa@uaic.ro, 0232 201 102 int. 2331
https://www.psih.uaic.ro/even/icapes/index.php 


CONFERINȚA STUDENȚEASCĂ DE CERCETARE PSIHOLOGICĂ ȘI EDUCAȚIONALĂ
Conferință
22 octombrie 2023, 10.00 – 17.00
Corp D

Activitatea vizează dezvoltarea competențelor de cercetare ale studenților din domeniile psihologie și științe ale educației, conturarea unor proiecte interdisciplinare, stimularea parteneriatului academic dintre cadre didactice și studenți, în activități de cercetare.

Manifestarea științifică studențească include:

 • prezentări susținute de cadre didactice și cercetători pe teme de metodologie a cercetării psihologice și educaționale;
 • workshop-uri care vizează dezvoltarea competențelor de cercetare (elemente de design al cercetării, analiza datelor cantitative, analiza datelor calitative);
 • sesiuni de comunicări științifice studențești, dezbateri tematice.

Moderatori: Conf. univ. dr. Simona BUTNARU, Lect. dr. Octav CANDEL, Asist. dr. Monica Gabriela ASSANTE
Parteneri: eTeam Psychology Association, Asociația Studenților Psihologi și Pedagogi
Date de contact: Conf. univ. dr. Simona BUTNARU, simona.butnaru@uaic.ro, Lect. univ. dr. Octav CANDEL,  octav.candel@uaic.ro, Asist. univ. dr. Monica Gabriela ASSANTE, monica.assante@uaic.ro

PERIPLU SACRU
Expoziție de Artă Sacră
9-20 octombrie 2023
Sala Sinaxar a Muzeului Mitropolitan

Date de contact: Lect. univ. dr. Bogdan COJOCEA, bogdancojocea7@gmail.com, Lect. univ. dr. Vasile TUDOR, vasile.tudor@gmail.com, Lect. univ. dr. Petru SOFRAGIU, sofragiu.petru@gmail.com 


CARTEA FAMILIEI STĂNILOAE
Conferință
10 octombrie 2023

Întâlnire cu Dumitru Horia IONESCU, nepotul părintelui Dumitru STĂNILOAE

Date de contact: Pr. lect. univ. dr. Cristian-Alexandru BARNEA, barnea.cristian@gmail.com 


CONCURS NAŢIONAL DE MUZICĂ BISERICEASCĂ „LĂUDAŢI PE DOMNUL!”
Etapa mitropolitană a Concursului Național de Muzică Bisericească
12 octombrie 2023

Date de contact: Pr. lect. univ.  dr. Ionuț-Gabriel NASTASĂ, gabistasa@yahoo.com


PROVOCĂRI ÎN EXEGEZA BIBLICĂ CONTEMPORANĂ
Masă rotunda/dezbatere
24 octombrie 2023
Cercul de Cercetare Biblică „ Prof. dr. pr. Vasile Gheorghiu”

Date de contact: Pr. conf. univ. dr. Paul-Cezar HÂRLĂOANU, harlaoanu@yahoo.com


TENDINȚE CONTEMPORANE ÎN ARTA SACRĂ, EDIȚIA A III-A
Sesiune de comunicări științifice
27 octombrie 2023

În contemporaneitate, arta sacră, atât restaurarea bunurilor culturale cât și pictura bisericească, impune cunoștințe interdisciplinare care pot fi dobândite doar prin colaborarea dintre specialiștii din diferite domenii. Manifestarea își propune un schimb de experiență între cei care contribuie la continuarea și înnoirea artei sacre.

Date de contact: Prof. univ. dr. Nicoleta MELNICIUC- PUICĂ, nicoletamelniciuc@yahoo.com


TEOLOGIA ÎN UNIVERSITATE
Masă rotundă
31 octombrie 2023

Abordarea temei se va realiza din perspectivă istorică, contemporană și profetică.

Date de contact: Pr. conf. univ. dr. Paul-Cezar HÂRLĂOANU, harlaoanu@yahoo.com  

 

DE LA SABATUL EBRAIC LA DUMINICA CREȘTINĂ
Simpozion național
27 octombrie 2023, 9.00-13.00
Aula Magna a Institutului Teologic Romano Catolic

Manifestarea științifică se înscrie într-un proiect mai amplu dedicat cunoașterii Bibliei. Scopul comunicărilor este acela de a oferi chei de lectură pentru înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu. Anul acesta sunt propuse teme legate de ziua Domnului.

Moderator: Asist. univ. dr. pr. Ionuț Eremia IMBRIȘCĂ
Parteneri: Institutul Teologic Romano-Catolic Iași, Oficiul pentru Pastorație Biblică al Diecezei Romano-Catolice de Iași
Date de contact: Asist. univ. dr. pr. Ionuț Eremia IMBRIȘCĂ, eremia.imbrisca@uaic.ro, imbriscaionut@yahoo.com
www.ftrc.uaic.ro 

CENTRUL CERNESIM – PREZENT ŞI VIITOR
Vizite și discuții în cadrul laboratoarelor din Centrul CERNESIM
24 octombrie 2023, 13.00-16.00
Centrul CERNESIM, Corp A
 

Prezentarea pentru publicul larg a unor teme și direcții de cercetare abordate în cadrul proiectului RECENT AIR, în laboratoarele Centrului CERNESIM, cu impact pentru societate.

 
Moderatori: Prof. univ. dr. habil. Cecilia ARSENE (Directorul proiectului RECENT AIR) şi Prof. univ. dr. habil.  Romeo-Iulian OLARIU (Directorul Centrului CERNESIM)
Date de contact: Prof. univ. dr. habil. Cecilia ARSENE, carsene@uaic.ro , 0232 201 354, Prof. univ. dr. habil. Romeo-Iulian OLARIU, oromeo@uaic.ro, 0232 201 354


ZIUA CERCETĂTORULUI LA UAIC
Sesiune de prezentare a proiectelor de cercetare
25 octombrie 2023, 10.00-14.00
Sala de conferințe, Casa Universitarilor

Comunicările de anul acesta au scopul de a populariza în rândul personalului academic bune practici în domeniul coordonării și implementării proiectelor de cercetare. Manifestarea, care reunește cadre didactice și cercetători, va cuprinde prezentări ale unor proiecte de cercetare aflate în implementare, din domeniile științele exacte, științele vieții, mediului și ale pământului, respectiv din științele umaniste și sociale.

 
Date de contact: CS II dr. Mihaela MOCANU, mocanu.mihaela@uaic.ro  


SESIUNI DE COMUNICĂRI, GRUPURI INTERDISCIPLINARE, DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII
Sesiune de Comunicări Științifice
25 octombrie 2023, 11.00 -12.00
Casa Universitarilor
 

Teme și direcții de cercetare abordate în cadrul Grupului Științele Mediului și a Grupului de Biofizică Moleculară și importanta acestora.

Vor fi susținute următoarele conferințe:

 • CS II dr. Cristina CIOMAGA, Influența porozității asupra proprietăților funcționale ale ceramicilor pe bază de BaTiO3 pentru aplicații de colectare a energiei;
 • CS III dr. Alexandru STRUGARIU, Semnificația ecologică și evolutivă a polimorfismului cromatic la șerpi: tipare globale și populaționale;
 • CS III dr. Isabela BUDACĂ-DRAGOMIR, Teme de cercetare studiate în cadrul Grupului de Biofizică Moleculară

 

Moderatori:  CS I dr. habil. Mariana NEAMȚU,  CS II dr. habil. Alina ASANDEI
Date de contact: CS I dr. habil. Mariana NEAMȚU, mariana.neamtu@uaic.ro, CS II dr. habil. Alina ASANDEI, alina.asandei@uaic.ro


PORȚI DESCHISE LA CENTRUL RAMTECH
Vizite și discuții în cadrul laboratoarelor din Centrul RAMTECH
26 octombrie 2023, 14.00-15.30
Centrul RAMTECH, Corp A

Prezentarea pentru publicul larg a unor teme și direcții de cercetare abordate în cadrul Centrului RAMTECH și importanța acestora pentru societate.
 

Moderatori: CS dr. Laura HROȘTEA și CS II dr. habil. Sorin TAȘCU
Date de contact: CS dr. Laura HROȘTEA, laura.hrostea@uaic.ro, 0232 201 102,  int. 2515, CS II dr. habil. Sorin TAȘCU, sorin.tascu@uaic.ro, 0232 201 173


INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVES IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES (IPHSS)
Conferință
27-28 octombrie 2023, 09.00 – 19.30
Palatul Braunstein

Conferința IPHSS aduce în prim-planul cercetării o serie de subiecte din științe umaniste și sociale, analizate critic dintr-o perspectivă interdisciplinară. De asemenea, invită la reflecție, oferind cadrul academic pentru un dialog între domenii care să conducă la depășirea barierelor epistemologice și metodologice și la reevaluarea obiectului de cercetare.

Moderatori: CS III Anca BIBIRI, CS II Aurelian PLOPEANU
Parteneri: Primăria Municipiului Iași, Muzeul Municipal „Regina Maria”
Date de contact: CS III Anca BIBIRI, anca.bibiri@gmail.com
https://iphss.uaic.ro/


PATRIMONIUL ARHEOLOGIC DIN MICROZONA CUCUTENI-BĂICENI-COTNARI
Excursie documentară
28 octombrie 2023, 08.00 – 18.00
Baza de Cercetări Arheologice „Acad. Mircea Petrescu-Dîmbovița” Cucuteni-Băiceni, jud. Iași
 

Centrul Arheoinvest (ICI-UAIC), în colaborare cu Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Baza de Cercetări Arheologice „Acad. Mircea Petrescu-Dîmbovița” organizează o excursie documentară în microzona Cucuteni-Băiceni-Cotnari. Evenimentul este dedicat studenților Facultății de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și are drept scop familiarizarea acestora cu valorile de patrimoniu arheologic din arealul menționat. Activitatea va fi una interactivă, cu intervenții din partea specialiștilor centrului/facultății la fiecare dintre obiectivele vizate.

Moderatori: CS II dr. Andrei ASĂNDULESEI și CS II dr. Felix-Adrian TENCARIU
Parteneri: Centrul Arheoinvest (ICI-UAIC), Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Baza de Cercetări Arheologice „Acad. Mircea Petrescu-Dîmbovița” Cucuteni-Băiceni, jud. Iași
Date de contact: CS II dr. Andrei ASĂNDULESEI, andrei.asandulesei@yahoo.com

Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

VIZITĂ LA BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „MIHAI EMINESCU” DIN IAȘI
Vizită de documentare la care participă clasele a IX-a A și a IX-a B
23 octombrie 2023, 10.00-12.00
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași

Vizitarea colecțiilor de carte, a turnului și sălilor de lectură de la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași

Moderatori: Prof. dr. Adriana ROBU și Prof. Eugenia DRIȘCU
Date de contact: Prof. dr. Adriana ROBU, adriana_robu@yahoo.com


ARC PESTE TIMP – TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR ÎN LICEUL UNIVERSITĂȚII ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
Dezbatere
23 octombrie 2023, 12.00-14.00
Corp I

La ceas aniversar de împlinire spirituală (20 de ani de la înființarea Grădiniței UAIC), se va desfășura întâlnirea de suflet a elevilor Liceului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași cu scriitori, absolvenți ai școlii și dascăli ai primei Universități a României.

Moderatori: Prof. Ana Iulia OLINICI,  Prof. Maria URSACHE
Partener: Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași
Date de contact: Prof. Maria URSACHE, ursachemariana24@yahoo.com


PUBLIC SPEAKING SCHOOL
Workshop
23 octombrie 2023, 12.00-14.00
Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Elevii vor participa la activități practice de dezvoltare a abilității de a vorbi în public, cu accent pe comunicarea de tip nonverbal și paraverbal.

Moderator: Prof. dr. Adriana ROBU
Invitați: studenți ai Facultății de Litere
Date de contact: Prof. dr. Adriana ROBU,  adriana_robu@yahoo.com


CREEAZĂ SIGLA LICEULUI UAIC!
Concurs
23-27 octombrie 2023

Elevii vor crea sigla Liceului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar în data de 27 octombrie va fi premiat câștigătorul.

Coordonatori: Prof. drd. Petronela-Amorina LUNGU, Prof. pentru învățământul primar Iuliana Ioana PENU, Prof. pentru învățământul primar Loredana CĂLIN
Parteneri: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Asociația „Seniorii” – Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Date de contact: Prof. drd. Petronela-Amorina LUNGU, amo.amorina97@gmail.com  


SCRIERE CREATIVĂ
Workshop
23 octombrie 2023, 13.00-15.00
Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Activități de identificare a valorilor etice și culturale într-un text, exprimarea emoțiilor și a preferințelor, redactarea unor texte pe diferite teme.

Moderator: Prof. dr. Cristina STAN
Date de contact: Prof. dr. Cristina STAN, stancristina33@yahoo.com


LICEENII UAIC PREZENȚI ȘI PE…UNDE HERTZIENE
Emisiune radio în direct
23 octombrie 2023, 14.00 – 15.00
Studioul Regional Radio Iași

Doi elevi și două cadre didactice de la Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se vor afla în studiourile postului Radio Iași, la emisiunea Pulsul Zilei, realizată de Mihai Florin POHOAȚĂ. Împreună vor discuta despre școala de astăzi și despre proiectul unic în România – Liceul UAIC.

Moderator: Lect. univ. dr. Bogdan Constantin NECULAU
Date de contact: Lect. univ. dr. Bogdan Constantin NECULAU, bogdanneculau1@gmail.com


PERSPECTIVE ALE CARIEREI DIDACTICE
Atelier de lucru/ webinar
24 octombrie 2023, 08.00-10.00
Hibrid
Seminarul Dima, Corp A

Reprezentanți ai absolvenților profilului pedagogic, specializarea învățători-educatori, care sunt studenți / absolvenți ai Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul UAIC din Iași, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, vor sta de vorbă cu elevii despre viitorul lor educațional și profesional.

Moderatori: Prof. asociat Vasilica BOTEZATU, Prof. Mariana URSACHE
Invitați: studenți și absolvenți ai specializării Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Date de contact: Prof. asociat Vasilica BOTEZATU, vasilica.botezatu.13@gmail.com


EVOLUȚIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR LA UAIC
Masă rotundă
24 octombrie 2023, 14.00
Sala Ferdinand, Corp A
Sala Ovală, Casa Universitarilor

Evenimentul se va concretiza într-o discuție legată de particularitățile, oportunitățile și provocările învățământului preuniversitar în cadrul UAIC, pornind de la evoluția de pana acum a Liceului Universității – proiect unic în țară – și de planurile de viitor. Vor participa cadrele didactice ale școlii, dar și specialiști în educație preuniversitară.

Coordonator: Prof. univ. dr. Tudorel TOADER,  Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Invitați: Cadre didactice ale Liceului UAIC, reprezentanți ai comunității academice a UAIC și ai comunității ieșene, specialiști în domeniul învățământului preuniversitar


VIITORUL SUNTEM NOI!
Workshop/ dezbatere / poster
24 octombrie 2023, 12.00 – 14.00
Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Dezbatere pe tema proiecțiilor / planurilor de viitor pentru tânăra generație.

Moderator: Prof. Cristina CARP
Invitați: studenți de la Facultatea de Litere
Date de contact: Prof. Cristina CARP, christine_blue78@yahoo.com


PUTEREA LUI ÎMPREUNĂ. UAIC – PARTE DIN VIAȚA MEA
Activitate practică, masă rotundă
25 octombrie 2023, 09.00 – 12.00
Școala Primară a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Activitate practică de construire a unui puzzle de mari dimensiuni, cu mesajul că suntem diferiți, dar împreună formăm un întreg cu sens. Ulterior, vor avea loc discuții despre meseriile părinților invitați, angajați ai UAIC.

Moderator: Prof. pentru învățământul primar Alina Eva SUCEVEANU
Invitați: artist plastic Aurora MOISUC, părinți, foști elevi ai Școlii UAIC
Date de contact: Prof. pentru învățământul primar Alina Eva SUCEVEANU, alina_eva_suceveanu@yahoo.com


ÎMPREUNĂ PENTRU ȘCOALA MEA
Pictură pe materiale neconvenționale, atelier de creație
25 – 26 octombrie 2023, 14.00 – 16.00
Școala Primară a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Elevii clasei a II-a A ai Liceului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, alături de părinții lor, vor picta elemente de identitate ale școlii și vor realiza accesorii din fetru cu simbolul UAIC.

Moderator: Prof. Gabriela Raluca VĂRGĂ-CONEAC
Date de contact: Prof. Gabriela Raluca VĂRGĂ-CONEAC, gabrielav.81.16@gmail.com


ELEMENTE DE ISTORIE A UNIVERSITĂȚII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
Vizită la muzeu cu clasele a V-a A și a V-a B
26 octombrie 2023, 8.00 – 11.00
Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Prima oră presupune familiarizarea cu noțiunile de bază referitoare la Universitatea ieșeană, următoarele două ore presupun vizita ghidată la Muzeul Universității. Obiectivul principal al acestei activități este integrarea noțiunilor istorice cu privire la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și asocierea experienței de „boboci de gimnaziu” cu valorile promovate de instituția de învățământ de proveniență.

Moderator: Prof. dr. Andreea GABOR
Partener: Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Date de contact: Prof. dr. Andreea GABOR, amygabor93@gmail.com


CUM ÎMI CONSTRUIESC VIITORUL?
Workshop
26 octombrie 2023, 09.00 – 11.00
Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Elevii clasei a IX-a vor discuta cu studenți și cadre didactice de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice despre oportunitățile de studiu după absolvirea liceului.

Moderator: Prof. Tatiana TUDORI
Invitați: Conf. univ. dr. Alexandru GRĂDINARU, Prodecan al Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, studenți ai acestei facultăți
Date de contact: Prof. Tatiana TUDORI, tatianatudori@yahoo.com


ATELIER DE CAPOEIRA
Activitate motrică/ sportivă
26 octombrie 2023, 11.00 – 12.00
Sala de Sport a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași

Elevii claselor a V-a A, a V-a B și a IX-a A vor învăța exerciții de autoapărare specifice disciplinei, de dans și, nu în ultimul rând, muzică portugheză.

Moderatori: Prof. Tudor GHERGHEL, Lect. univ. dr. Iulian DUMITRU (Facultatea de Educație Fizică și Sport)
Partener: Facultatea de Educație Fizică și Sport (Lect. univ. dr. Iulian DUMITRU, Prof. Lică GAVRIL)
Date de contact: Prof. Tudor GHERGHEL, t.gherghel@yahoo.com


ADAPTAREA ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROVOCĂRILE „COPIILOR DIN ZIUA DE AZI”
Lectorat cu părinții
26 octombrie 2023, 16.00-18.00
Centrul de Învățare al UAIC

Mediul educațional (familial, școlar, cultural, social), componentă importantă a educabilității ființei umane, trebuie atent gestionat și pus în acord cu provocările lumii contemporane. Un mediu nefavorabil poate pune în pericol dezvoltarea corespunzătore a copilului, de aceea o dscuție pe această temă cu părinții nu poate fi decât benefică.

Moderator: Lect. univ. dr. Bogdan Constantin NECULAU
Invitat: Conf. univ. dr. Camelia SOPONARU, Prodecanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației
Date de contact: Lect. univ. dr. Bogdan Constantin NECULAU, bogdanneculau1@gmail.com


UNIVERSUL SUB MICROSCOP – CELLfie
Activități practice, experimente, dezbateri (elevi de gimnaziu)
27 octombrie 2023, 9.00 – 11.00
Laboratoarele de histologie animală și microbiologie ale Facultății de Biologie

Dezvoltarea abilităților practice de lucru într-un laborator de biologie, prin cunoașterea tehnicilor de realizare a unui preparat microscopic; informarea elevilor despre diverse tipuri de microscoape utilizate într-un laborator.

Moderator: Prof. Adelin STANCIU
Invitați: biologi, reprezentanți ai Asociației Studenților Biologi din Iași (ASBI)
Date de contact: Prof. Adelin STANCIU, stanciu.adelin.sa@gmail.com


CREȘTEM ODATĂ CU VOI
Activitate practică în aer liber
27 octombrie 2023, 09.00-13.00
Campusul UAIC

Activitatea își propune creșterea gradului de responsabilizare a elevilor cu privire la mediul înconjurător și se încadrează în seria activităților specifice premergătoare obținerii statutului de „Școală ECO” de către Liceul UAIC.

Invitați: Părinți ai elevilor
Partener: Grădina Botanică „Anastasie Fătu” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Coordonatori: Prof. Iulieta GRIGORAȘ, Prof. Adelin STANCIU, Prof. pentru învățământ primar Liliana MINEA
Date de contact: Prof. Iulieta GRIGORAȘ, iulietamg@gmail.com