Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi achizitioneaza prin achizitie directa servicii de tiparire si livrare vouchere vacanta conform solicitarii de mai jos.

Termen limita de transmitere a ofertei, 22.08.2019 inclusiv.

solicitare oferte serv tiparire vouchere 20.08.2019

Model-contract-vouchere-de-vacanță-UAIC

ERATA in cadrul modelului de contract:

  • La punctul 4.1, in loc de:

4.1.– Prin prezentul contract Contractantul se obligă să tipărească și să livreze Autoritatii contractante –Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi un număr de 53.070 vouchere de vacanță pe suport hârtie pentru un număr de 1.830 persoane, prin intermediul cărora Universitatea intenţionează să asigure propriilor angajaţi utilizarea numai în unitățile afiliate sistemului voucherele de vacanță pe suport hârtie pentru achiziționarea de pachete turistice în condițiile legii, conform solicitării de oferte și a ofertei contractantului. Prestarea serviciilor se va face cu respectarea legislatiei in vigoare.”

se va citi

4.1.– Prin prezentul contract Contractantul se obligă să tipărească și să livreze Autoritatii contractante –Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi un număr de 4002 vouchere de vacanță pe suport hârtie pentru un număr de 138 persoane, prin intermediul cărora Universitatea intenţionează să asigure propriilor angajaţi utilizarea numai în unitățile afiliate sistemului voucherele de vacanță pe suport hârtie pentru achiziționarea de pachete turistice în condițiile legii, conform solicitării de oferte și a ofertei contractantului. Prestarea serviciilor se va face cu respectarea legislatiei in vigoare.

 

  • La punctul 5. Preţul contractului, articolul (3), in loc de

„Valoarea nominală a tuturor celor 53.070 vouchere de vacanță pe suport hârtie pentru un număr de 1.830 persoane este de 2.653.500,00 lei”

se va citi

„Valoarea nominală a tuturor celor 4002 vouchere de vacanță pe suport hârtie pentru un număr de 138 persoane este de 200.100,00 lei”

  • La punctul 5. Preţul contractului, articolul (4), in loc de

„valoarea nominală totală a imprimatelor (53.070 vouchere de vacanță (pentru un număr de 1.830 persoane) x 50 lei/ voucher de vacanță =2.653.500,00 lei).

se va citi

„valoarea nominală totală a imprimatelor (4002 vouchere de vacanță (pentru un număr de 138 persoane) x 50 lei/ voucher de vacanță =200.100,00 lei).