PN III Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015 – 2020

P2 – Creșterea competitivității economiei românești prin CDI

Proiecte PED finalizate in anul 2022 (.pdf)

Nr.
crt
Facultatea Nr.
Proiect
Cod
Proiect
Titlu Perioada de derulare Director Proiect Partener Valoare finala
1 Biologie 373PED/2020 PN-III-P2-2.1-PED-2019-4513 Crearea de linii telitoce de parazitoizi pentru controlul mustelorsinantrope in ferme ecologice 01/11/2020-31/10/2022 FUSU Lucian Institutul DE Cercetari Biologice Iasi Filiala A INCDSB Bucuresti 484,765.11
2 Biologie 550PED/2020 PN-III-P2-2.1-PED-2019-2235 Flavonoide triciclice 1,3 ditiolice – noi arme impotriva rezistentei laantibiotice 26/10/2020-15/11/2022 STEFAN
Marius
599,141.00
3 Chimie 482PED/2020 PN-III-P2-2.1-PED-2019-4215 Validarea unui nou adsorbant anorganic cu morfologie de nano-fi breconectat la carbon activ pentru indepartarea unor produsefarmaceutice din ape uzate 09/11/2020-08/11/2022 IORDAN
Alexandra-Raluca
600.000,00
4 Chimie 494PED/2020 PN-III-P2-2.1-PED-2019-2484 Conceperea de platforme peptidice moderne inspirate din lumea vie 02/11/2020-01/11/2022 GRADINARU
Vasile Robert
Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni” 399,968.79
5 Chimie 444PED/2020 PN-III-P2-2.1-PED-2019-4972 Fotoliza compusilor nitroaromatici: o noua sursa de formare a HONOsi aerosoli organici secundari in atmosfera 02/11/2020-17/11/2022 BEJAN
Iustinian Gabriel
584,780.75
6 Fizica 365PED/2020 PN-III-P2-2.1-PED-2019-0016 Platformă integrată pentru detecția în timp real a antigenilor virusuluihepatitei B, cu ajutorul biosenzorilor proteici 01/11/2020-30/04/2022 LUCHIAN Tudor Institutul de Biochimie 300.000,00