INFLUENȚA DISCRIMINĂRII PE BAZĂ DE VÂRSTĂ ȘI A FACTORILOR SOCIO-COGNITIVI ÎN PROCESELE DE LUARE DE DECIZIE ETICĂ LA ASISTENTE MEDICALE ȘI STUDENȚI ÎN ȘCOLI POSTLICEALE SANITARE

AGEISM AND SOCIO-COGNITIVE FACTORS IN THE ETHICAL DECISION-MAKING OF PRACTICING NURSES AND NURSES IN TRAINING

-AASCFITEDMOPNANIT –

Rezumatul proiectului: Scopul acestui proiect este explorarea factorilor socio-individuali care contribuie la discriminarea pe bază de vârstă în domeniul medical, precum și a influenței acestora asupra proceselor de luare de decizii etice la asistente medicale care profesează în compartimente de primire urgențe, în secții de geriatrie-gerontologie și, respectiv, la studenți din școli postliceale sanitare. Studii anterioare au semnalat lacune în cercetarea factorilor care contribuie la acest tip de discriminare, pe care le vom adresa în Studiul 1 prin testarea influenței unui set de variabile socio-cognitive și relaționale (Teoria Managementului Terorii, Teoria Embodiment-ului Stereotipurilor și cea a Identității Sociale), precum și a reprezentărilor sociale cu privire la îmbătrânire și vârstnici. Prin studii pilot, vom explora reprezentările sociale ale asistentelor medicale din domeniu, pentru a identifica aspectele specifice contextului medical românesc. Pe baza rezultatelor din studiul 1, vom investiga în studiul 2 influența predictorilor relevanți asupra proceselor de luare de decizie etică și comportamentelor morale, considerând discriminarea pe bază de vârstă ca variabilă mediatoare. Adoptând o perspectivă interdisciplinară, vom investiga și rolul emoțiilor, trebuințelor și fundamentelor morale, utilizând tehnica zonei mute în evaluarea nivelului de înțelegere și de respectare a codului deontologic de conduită profesională al asistentelor medicale la participanții noștri. Ne așteptăm ca mărimea efectelor arătate să depindă de trăsăturile specifice contextului cultural medical românesc, având în vedere natura implicită și instituționalizată a discriminării pe bază de vârstă. Importanța aplicativă și socio-economică a acestui proiect rezidă în potențialul său de a contribui la proiectarea și implementarea unor intervenții de sănătate în acest domeniu, ameliorând astfel calitatea vieții și starea de bine atât la populația înaintată în vârstă, cât și în rândul asistentelor medicale.

Abstract: This project aims to explore social-individual factors contributing to ageism in healthcare and their influence on ethical decision-making in practising nurses in acute-care facilities, in geriatric sections and currently in training, thus addressing a gap in the scientific literature. Study 1 aims to identify ageism in Romanian healthcare institutions and its predictors by exploring practicing and in training nurses’ social representations (SRs) of the elderly and of ageing. We will also test the influence of socio-demographic, relational and cognitive variables revealed by previous literature reviews to be of relevance, as well as a series of concepts from Terror Management Theory, Stereotype Embodiment Theory and Social Identity Theory. Pilot studies will explore the content and organization of the SRs in healthcare personnel, to construct characterisation questionnaires based on contextualized data. Study 2 will assess the influence of the relevant predictors identified in Study 1 on ethical decision-making and moral behaviour in nurses, and the influence of ageism as a potential mediating variable. The novelty of our approach resides in the conceptual and methodological interdisciplinary framework proposed in an attempt to bridge the gaps between moral, health and social psychology. Thus, Study 2 will take into account moral emotions, motives and foundations as potential predictors, and will employ the mute zone technique in assessing nurses’ comprehension and reliance on the deontological code of conduct for their profession. We expect to find a high degree of context-specificity in the significance of our proposed predictors, given the institutionalized and implicit nature of the ageist practices in healthcare. The applied and socio-economic relevance of the project lies in its potential to contribute to the design and implementation of health interventions in this field, thus improving the quality of life and well-being of the elderly and of nurses.

Activitățile proiectului de până acum:

  1. Etapa de documentare științifică
  2. Desfășurarea unui studiu pilot care urmărește explorarea reprezentărilor sociale cu privire la îmbătrânire și persoane vârstnice în rândul asistenților medicali și, respectiv, studenților în școli postliceale sanitare prin tehnici de asociație liberă
  3. Desfășurarea unui studiu pilot care urmărește ca obiectiv principal identificarea surselor de stres moral în rândul asistenților medicali cu un contact mediu și ridicat cu pacienți vârstnici

Project activities so far:

  1. Scientific documentation
  2. Conducting a pilot study aimed at exploring social representations on aging and elderly among nurses, respectively, students in post-secondary health schools through free association techniques
  3. Carrying out a pilot study aimed at identifying the sources of moral stress among nurses with medium and high contact with elderly patients

Echipa proiectului/The project team:

  • dr. Mihaela-Alexandra GHERMAN (Director proiect/Project manager)
  • Prof. dr. Andrei Corneliu HOLMAN (mentor)

Diseminare și Rezultate/ Dissemination and Results

Preliminary results – September 1, 2020 to December 4, 2020: Preliminary scientific report (.pdf)

Conferințe și evenimente științifice/ Conferences and scientific events

  1. Gherman, M.A. (2020). Ageism and moral distress in medical nurses and nurses in training: an integrative socio-psychological approach. In I. Boldea, C. Sigmirean and D. Buda (Eds.), Paths of communication in postmodernity (pp. 309-318). Tîrgu Mureș, Romania: Arhipelag XXI Press. ISBN 978-606-8624-00-6
  1. Prezentare masă rotundă, Cercetări fundamentale şi intervenţii sociale: Scurtă prezentare a proiectelor active finanţate din cadrul FPSE, organizată de Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, UAIC, Iași, ca parte a manifestărilor științifice organizate cu ocazia Zilelor Universității 2020 (26-29 octombrie 2020): https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/anunturi/manifestari_fpse_zilele_univ_2020.pdf

Articole științifice/Scientific articles

Finanțare prin/Finance by: PN III Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare  2015 – 2020, Programul 1: Dezvoltarea sistemului național de CD, Subprogramul 1.1 Resurse umane (https://uefiscdi.gov.ro)

PD: https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-postdoctorala

Beneficiar proiect/Beneficiary: University „Alexandru Ioan Cuza” of Iași

Contract: PD 21/ 01.09.2020

COD: PN-III-P1-1.1-PD-2019-0982

Implementare/Implementation period: September 2020 – August 2022

Valoare totală grant/Contract value: 246950 lei

Director proiect/Project Manager: dr. Mihaela-Alexandra GHERMAN


Contact: mihaela.a.gherman@gmail.com