Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului de Cercetător științific, pe perioadă determinată (10 luni), timp de lucru parțial (4 ore/zi), program de lucru inegal, în cadrul proiectului PN – II- ID – PCE – 2012- 2-0477, cu titlul ,,Catalytical and photocatalytical removal of endocrine disrupting compounds (EDCs) from waters”.

Vezi:

Anunț concurs

Calendar concurs

Informații privind postul

Decizia de numire a comisiei de concurs