UNIVERSITATEA „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI organizează concurs pentru ocuparea următorului post: Şef Compartiment (Serviciu) Spaţii Verzi – Grădina Botanică (S) la Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iaşi, normă întreagă, perioadă nedeterminată.