Lista informaţiilor de interes public care se comunică din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001

  1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
  2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare al instituției (toate informațiile sunt disponibile în meniul „Organizare”), programul de audienţe
  3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Instituţiei şi ale persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor publice
  4. Coordonatele de contact ale Instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de web
  5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
 1. Programele şi strategiile proprii
 2. Lista cuprinzând documentele de interes public
 3. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
 4. Modalităţi de contestare a deciziei instituţiei în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Raportul activității de informare publică – 2017

Actualizat: ianuarie 2018