Cercetare și inovare pentru orașe și cetățeni

Research and innovation for cities and citizens

(RI4C2)

Descrierea proiectului

Comisia Europeană a recomandat în martie 2005 (2005/251/CE) ca statele membre să acționeze în așa fel încât să facă pașii necesari pentru a se asigura că angajatorii și finanțatorii din cercetare dezvoltă și mențin un mediu care să încurajeze cercetarea și cultura de muncă, în care cercetătorii și echipele de cercetare să fie apreciate, încurajate și susținute și cărora să le fie oferite susținerea materială și morală necesare pentru a putea să-și îndeplinească sarcinile și pentru a realiza obiectivele. În acest sens, statele membre trebuie să ia obligatoriu în considerare și să se ghideze după principiile și condițiile generale la care fac referire Carta europeană a cercetătorilor și Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor (C&C).

În cadrul proiectului Research & Innovation For Cities and Citizens (RI4C2) (101035803 — RI4C2 — H2020-IBA-SwafS-Support-2-2020) cele șapte universități care compun European Universities Alliance “EC2U” (Universite de Poitiers, Franța; Universidade de Coimbra, Portugalia; Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, România; Friedrich-Schiller-Universitat Jena, Germania; Universita degli Studi di Pavia, Italia; Universidad de Salamanca, Spania; Turun Yliopisto, Finlanda) își propun să dezvolte un ecosistem de cunoaștere pan-european. Una dintre activitățile proiectului vizează consolidarea capitalului uman, facilitarea circulației echilibrată a resurselor umane și echilibrul de gen în cadrul universităților partenere prin intermediul dezvoltării unor instrumente specifice bazate pe Strategia resurselor umane pentru cercetători (HRS4R), promovată de Comisia Europeană, precum și pe politici de egalitate de gen.

Mai multe detalii despre EC2U: https://ec2u.eu/

HRS4R în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

În data de 29 martie 2011 conducerea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a semnat Declarația de aderare la Carta europeană a cercetătorilor și Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor. Ca urmare a declarației de aderare, Universitatea a început un proces de implementare a Cartei și Codului cercetătorilor sub îndrumarea Comisiei Europene – Strategia resurselor umane pentru cercetători (HRS4R). La data de 10 aprilie 2014 Universitatea a primit din partea Comisiei Europene recunoașterea “HR Excellence in Research”, fiind la acea dată singura universitate publică din România care a obținut această recunoaștere. La data de 7 aprilie 2018: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a primit reconfirmarea excelenței în implementarea strategiei de resurse umane pentru cercetători pe baza autoevaluării instituționale și a implementării strategiei de Recrutare deschisă, transparentă și bazată pe merit a cercetătorilor.

În prezent sunt cca. 600 de organizații la nivel European care au primit recunoașterea “HR Excellence in Research” și 6 universități din România.

Mai multe detalii despre HRS4R în UAIC: https://www.uaic.ro/cercetare/carta-europeana-cercetatorului-si-codul-de-conduita-pentru-recrutarea-cercetatorilor/

Obiective și activități

O1. Dezvoltarea instituțională a universității în domeniul resurselor umane pentru cercetători.

A1. Analiza internă în raport cu cele 40 de principii și condiții generale care formează Carta și Codul cercetătorului european;

A2. Analiza internă în raport cu politica de Recrutare deschisă, transparentă și bazată pe merit a cercetătorilor

A3. Revizuirea planului de acțiune pentru Strategia resurselor umane pentru cercetători la nivelul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

A4. Asigurarea suportului pentru vizita comisiei de evaluare externă pentru reînnoirea recunoașterii “HR Excellence in Research”

A5. Creșterea informării privind Strategia resurselor umane pentru cercetători la nivelul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

O2. Creșterea vizibilității și transferul de cunoștințe către universitățile partenere internaționale

A6. Transfer de cunoștințe și bune practici către Universitățile care nu au obținut recunoașterea “HR Excellence in Research”.

A7. Schimb de cunoștințe și bune practici cu Universitățile care au obținut recunoașterea “HR Excellence in Research”

Echipa proiectului
  • Prof.Univ.Dr. Ionel Mangalagiu – Director de proiect, responsabil dimensiune Aspecte etice şi profesionale
  • Prof.Univ.Dr. Alin Andrieș – responsabil dimensiune Training
  • Conf.Univ.Dr. Romeo Asiminei – responsabil dimensiune Aspecte etice și profesionale
  • Conf.Univ.Dr. Ruxandra Ciulu – responsabil dimensiune Recrutare
  • Lect.Univ.Dr. Dorina Mantu – responsabil dimensiune Condiții de muncă și securitate socială
  • Lect.Univ.Dr. Roxana Vasiliu – responsabil dimensiune Condiții de muncă și securitate socială
Rezultate

◊ Raport științific și tehnic 2022


Proiectul Cercetare și inovare pentru orașe și cetățeni (RI4C2), PN-III-P3-3.6-H2020-2020-0205, este finanțat de UEFISCDI în cadrul Programului III “Cooperare europeană și internațională“, Subprogramul 3.6 Suport, tip Premierea participării la Orizont 2020, creșterea capacității instituționale în domeniul resurselor umane

COD proiect: PN-III-P3-3.6-H2020-2020-0205

Contract nr. 73/01.07.2022

Implementare: 01.08.2022 – 31.12.2023

Director proiect: prof. dr. Ionel Mangalagiu