Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ion Cuza” din Iași derulează Modulul European Jean Monnet cu titlul Sustainable Education through European Studies for Young Researchers (SESYR) (proiect co-finanțat prin Programul Erasmus+, Modul Jean Monnet, Decizia EACEA nr. 2017-1893/001-001, Project Number 587359-EPP-1-2017-1-RO-EPPJMO-MODULE).

În cadrul proiectului sunt prevăzute două cursuri intensive de formare pentru doctoranzii Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și au ca obiectiv alinierea cercetării la standardele și cerințele UE și instruirea cercetătorilor pentru o piață a muncii integrată, competitivă și dinamică. Există o mare diversitate a educației prin programe de doctorat în UE. Acestea includ câțiva dintre cei mai avansați poli de cercetare din lume (Germania, Suedia, Olanda) pentru tinerii cercetători și, de asemenea, noi programe dezvoltate în școli care sunt deschise transferului de experiență, cum ar fi programele de doctorat din Europa de Est, inclusiv România.

Modulul Sustainable Education through European Studies for Young Researchers, SESYR promovează integrarea viziunii UE asupra sustenabilității cercetării prin intermediul a două dimensiuni cuprinse în strategia europeană de cercetare, și anume angajarea și spiritul antreprenorial în toate strategiile și activitățile doctorale. Modulul folosește această abordare oferind tinerilor cercetători sprijinul necesar pentru a înțelege contextul integrării lor pe piața europeană a muncii, experiențele altor școli doctorale din UE, în ceea ce privește creșterea capacității de angajare și a activităților antreprenoriale prin intermediul unor noi mecanisme de finanțare și adăugând valoare carierelor tinerilor cercetători.

Modulul va fi integrat în curriculum-ul primului an de doctorat al Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor și va fi, de asemenea, promovat și altor școli doctorale din cadrul universității. În proiectarea portofoliului de evaluare vom crea oportunități pentru transferul competențelor de cercetare pe piața forței de muncă, utilizând o varietate de instrumente: planuri de carieră, proiecte de cercetare postdoctorală, planuri de afaceri, rezumate ale proiectelor europene necesare subiectelor cercetate de doctoranzi, expoziții, sesiuni de postere.

Modulul are disponibile 35 de locuri, iar selecția se face pe principiul ,,primul venit, primul servit”. Data limită de înscriere este 30 noiembrie 2017.

Documentele necesare sunt CV, lista de lucrări științifice. Aceste documente vor fi trimise scanate si arhivate electronic la adresa de e-mail sesyr2017@gmail.com

Mai multe informații se găsesc la adresa: http://sesyr.feaa.uaic.ro/