H O T Ă R Â R I L E

SENATULUI ORDINAR

AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

din data de 15 decembrie 2022

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
  • Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
  • Membri:
   • Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
   • Stud. Alexandra Popa
   • Stud. Alexandru Blănari
 1. Hotărâre cu privire la validarea în funcția de membri ai Consiliului Facultății a următorilor studenți:
  • Solomon Andrei Alexandru – Reprezentant al studenților, studii universitare de master, Facultatea de Drept
  • Viziteu Samuel – Reprezentant al studenților, studii universitare de licență, învățământ cu frecvență, Facultatea de Drept
  • Atodiresei Mălina – Reprezentant al studenților, studii universitare de master și doctorat, Facultatea de Biologie
  • Răducan Ionuț – Reprezentant al studenților, studii universitare de master, Facultatea de Chimie
  • Ilade Tudor Florentin – Reprezentant al studenților, studii universitare de licență, Facultatea de Informatică
  • Secrieru Theea Valentina – Reprezentant al studenților, studii universitare de licență, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
  • Huțul Tudor Daniel – Reprezentant al studenților, studii universitare de doctorat, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
  • Cadar Petronela – Reprezentant al studenților, studii universitare de licență, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
  • Lupașcu Daria Sabina – Reprezentant al studenților, studii universitare de licență, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
  • Munteanu Crina Elena – Reprezentant al studenților, studii universitare de licență, Facultatea de Geografie și Geologie, specializarea Inginerie Geologică
  • Antonia Liviu Andrei – Reprezentant al studenților, studii universitare de licență, Facultatea de Geografie și Geologie, specializarea Geografie
  • Balan Petru Ionuț – Reprezentant al studenților, studii universitare de master, Facultatea de Geografie și Geologie
  • Știrbu Radu Ștefan – Reprezentant al studenților, studii universitare de doctorat, Facultatea de Fizică
 1. Hotărâre cu privire la validarea în funcția de reprezentanți ai studenților în Senat, a următorilor studenți:
  • Corbu Irina Gabriela – Reprezentant al studenților din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social – Politice (membru titular)
  • Apopei Maria Ruxandra – Reprezentant al studenților din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social – Politice (membru supleant)
  • Popescu Cătălina – Reprezentant al studenților din cadrul Facultății de Teologie Romano – Catolică (membru titular)
  • Tobol Irina Claudia căs. Robu – Reprezentant al studenților din cadrul Facultății de Teologie Romano – Catolică (membru supleant)
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de conferenţiar universitar și profesor universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2022-2023, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de lector universitar, șef de lucrări și asistent universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2022-2023, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice asistent universitar, pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2022-2023, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetător științific II, pe perioadă nedeterminată, scoase la în semestrul I al anului universitar 2022-2023, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetător ştiinţific III, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2022-2023, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetător ştiinţific, pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2022-2023, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea actualizării statului de funcții al proiectului RECENT AIR, cu menținerea numărului de posturi (25 de posturi) și cu modificarea domeniilor de cercetare pentru 6 posturi din cele 25, astfel:
  • Pozițiile 14,15,16 – cu modificare din Domeniul Fizică în Domeniul Matematică, pozițiile 17 și 18 din Domeniul Chimie și Inginerie Chimică în Domeniul Informatică și poziția 22, din Domeniul Chimie și Inginerie Chimică în domeniul Biologie
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea actualizării Organigramei Proiectului RECENT AIR, în scopul dezvoltării cercetării în Domeniile Matematică și Informatică, în cadrul Observatorului Astronomic integrat în cadrul Laboratorului RA-06 și dotat cu infrastructură modernă de cercetare.
 1. Hotărâre cu privire la la aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din statul de funcțiuni al proiectului RECENT AIR, scoase la concurs în perioada decembrie 2022 – ianuarie 2023, după cum urmează:
  • Asistent de cercetare științifică, poziția 10, 8 ore/zi, pe perioadă determinată – în cadrul domeniului fundamental de cercetare: Matematică și științe ale naturii, Laborator interdisciplinar de cercetare în geo-chimia arealelor rurale (RA-07, RECENT AIR), Stațiunea de cercetări geografice și de monitorizare a calității mediului Mădârjac, Iași;
  • Asistent de cercetare științifică, poziția 14, 8 ore/zi, pe perioadă determinată – în cadrul domeniului fundamental de cercetare: Matematică și științe ale naturii, Laborator de astronomie și astrofizică (RA-06, RECENT AIR), Observator Astronomic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • Asistent de cercetare științifică, poziția 15, 8 ore/zi, pe perioadă determinată – în cadrul domeniului fundamental de cercetare: Matematică și științe ale naturii, Laborator de astronomie și astrofizică (RA-06, RECENT AIR), Observator Astronomic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • Asistent de cercetare științifică, poziția 16, 4 ore/zi, pe perioadă determinată – în cadrul domeniului fundamental de cercetare: Matematică și științe ale naturii, Laborator de astronomie și astrofizică (RA-06, RECENT AIR), Observator Astronomic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • Asistent de cercetare științifică, poziția 16, 4 ore/zi, pe perioadă determinată – în cadrul domeniului fundamental de cercetare: Matematică și științe ale naturii, Laborator de astronomie și astrofizică (RA-06, RECENT AIR), Observator Astronomic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • Asistent de cercetare științifică, poziția 17, 8 ore/zi, pe perioadă determinată – în cadrul domeniului fundamental de cercetare: Matematică și științe ale naturii, Laborator de astronomie și astrofizică (RA-06, RECENT AIR), Observator Astronomic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • Asistent de cercetare științifică, poziția 18, 8 ore/zi, pe perioadă determinată – în cadrul domeniului fundamental de cercetare: Matematică și științe ale naturii, Laborator de astronomie și astrofizică (RA-06, RECENT AIR), Observator Astronomic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • Asistent de cercetare științifică, poziția 24, 8 ore/zi, pe perioadă determinată – în cadrul domeniului fundamental de cercetare: Matematică și științe ale naturii, Laborator de astronomie și astrofizică (RA-06, RECENT AIR), Observator Astronomic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • Asistent de cercetare științifică, poziția 25, 8 ore/zi, pe perioadă determinată – – în cadrul domeniului fundamental de cercetare: Matematică și științe ale naturii, Laborator de astronomie și astrofizică (RA-06, RECENT AIR), Observator Astronomic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • Asistent de cercetare științifică, poziția 22, 4 ore/zi, pe perioadă determinată – în cadrul domeniului fundamental de cercetare: Științe biologice și biomedicale, Laborator de chimie aplicată în știința aerosolilor atmosferici(RA-01, RECENT AIR);
  • Asistent de cercetare științifică, poziția 22, 4 ore/zi, pe perioadă determinată – în cadrul domeniului fundamental de cercetare: Științe biologice și biomedicale, Laborator de chimie aplicată în știința aerosolilor atmosferici(RA-01, RECENT AIR).
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planurilor Operaţionale pentru anul 2023, pentru următoarele structuri:
  • Facultatea de Biologie
  • Facultatea de Chimie
  • Facultatea de Drept
  • Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
  • Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
  • Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice
  • Facultatea de Fizică
  • Facultatea de Geografie şi Geologie
  • Facultatea de Informatică
  • Facultatea de Istorie
  • Facultatea de Litere
  • Facultatea de Matematică
  • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • Facultatea de Teologie Romano – Catolică
  • Facultatea de Teologie Ortodoxă
  • Institutul de Cercetări Interdisciplinare
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2023-2024 (învăţământ cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă), conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2023-2024 (învăţământ cu frecvenţă și frecvenţă redusă), conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru anul universitar 2023-2024 (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă), conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea condițiilor de admitere pentru anul universitar 2023 – 2024, la programele de studii organizate în extensiuni – Studii universitare de licență, după cum urmează:
Nr.

crt.

Facultatea Domeniul de licență Specializarea Locație extensiune – Rep. Moldova Forma de învățământ Limba de predare Acreditare / Autorizare provizorie Condiții de admitere Taxa de şcolarizare pentru seria 2023 – 2026/2027
1.         Chimie Chimie Chimie medicală Bălți IF română AP Conform Anexei nr. 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017 –

METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018

3600 lei
2. Economie și Administrarea Afacerilor Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor Bălți

 

IF română A 4000 lei
3. Educație Fizică și Sport Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială Chișinău

 

IF română AP 3500 lei
4. Fizică Științe inginerești aplicate Fizică tehnologică Bălți

 

IF română A 3000 lei
5. Geografie și Geologie Inginerie geologică Inginerie geologică (în curs de acreditare) Bălți

 

IF română 3000 lei
6. Teologie Ortodoxă Teologie Teologie ortodoxă pastorală (în curs de acreditare) Chișinău

 

IF română 3000 lei

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea condițiilor de admitere pentru anul universitar 2023 – 2024, la programele de studii organizate în extensiuni – Studii universitare de master, după cum urmează:
Nr.

crt.

Facultatea Domeniul de master Specializarea Locație extensiune – Rep. Moldova Forma de învățământ Limba de predare Acreditare Condiţiile de admitere

(calculul mediei de admitere, discipline de admitere, criterii de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie etc.)

Taxa de școlarizare pentru seria 2023 – 2025
1. Drept Drept Drept european Bălți IF română A  

Conform Anexei nr. 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017 – METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018

2800 lei
2. Economie și Administrarea Afacerilor Administrarea afacerilor Management în turism Bălți IF română A 5000 lei
3. Educație Fizică și Sport Știința sportului și educației fizice Kinetoterapia în traumatologia sportivă Chișinău IF română A 3600 lei
4. Fizică Fizică Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații Bălți IF română A 3000 lei

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea reactualizării condițiilor minimale pentru ocuparea posturilor de asistent și lector, pe perioadă nedeterminată și determinată, pentru Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice, din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, începând cu semestrul II al anului universitar 2022-2023, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea reactualizării condițiilor minimale pentru ocuparea posturilor de cercetare, de asistent de cercetare și cercetător științific, pe perioadă nedeterminată și determinată, pentru Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice, din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare pe perioadă determinată/nedeterminată în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, începând cu semestrul II al anului universitar 2022-2023, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Școlii Doctorale de Teologie din cadrul IOSUD – UAIC.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pentru anul 2023, a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea participării UAIC la constituirea Consorțiului pentru învățământ dual în județul Vrancea, împreună cu universitatea din București și Consiliul Județean Vrancea, în calitate de lider de Consorțiu, conform Hotărârii Biroului Executiv al Consiliului de Administrație, 1/ 29.11.2022.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării modalității de calculare a taxei pentru organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a doamnei Conf. univ. dr. Maria Carmen Huian la Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor, în domeniul de studii universitare de doctorat Contabilitate.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a doamnei Conf. univ. dr. Mihaela Ifrim la Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor, în domeniul de studii universitare de doctorat Economie.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), a următoarelor calificări:
  • Management, aferentă programului de studii Management, la forma de învățământ la distanță, în cadrul Filialei din Piatra Neamț;
  • Contabilitate și informatică de gestiune, aferentă programului de studii Contabilitate și informatică de gestiune, la forma de învățământ la distanță, în cadrul Filialei din Piatra Neamț.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea solicitărilor Serviciului Relații Internaționale, care privesc organizarea JASSY Summer School 2023, conform anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării Anexei nr. 1 – Criterii pentru acordarea gradațiilor de merit și a sporului de performanță academică, în vederea organizării și desfășurării concursurilor pentru gradații de merit și sporuri de performanță academică.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de finalizare a studiilor de către domnul Mercaș George Lucian, absolvent al Facultății de Drept, specializarea Drept, la Universitatea „Petre Andrei”, Facultatea de Drept, specializarea Drept, în sesiunea februarie 2023.