Implementarea proiectelor de cercetare: de la idee la acțiune

 

Institutul de Cercetări Interdisciplinare organizează în data de e 19 octombrie 2023, în Sala Ferdinand, începând cu ora 11:00, seminarul științific intitulat

Implementarea proiectelor de cercetare: de la idee la acțiune.

Vă invităm să participați la acest eveniment care are ca scop perfecționarea personalului de cercetare în domeniul coordonării și implementării proiectelor de cercetare.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului de dezvoltare instituțională – proiect de finanțare a excelenței în CDI (PDI-PFE), cu titlul Susținerea competitivității în cercetare-dezvoltare și inovare prin dezvoltarea capacității instituționale a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Pentru o bună organizare a evenimentului, vă rugăm să completați Formularul de înscriere atașat și să îl trimiteți până pe 18 octombrie a.c. la adresa de email: diana.lina@uaic.ro.

Informații suplimentare și detalii despre eveniment se pot obține de la Serviciul pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, persoană de contact : Elena FELICE, tel.: 0232 201024, email: eradu@uaic.ro.


Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.11PFE/30.12.2021