Mobilități de formare pentru personal

Apel la candidaturi octombrie – noiembrie 2023:

Apel la candidaturi iunie 2023:

Mobilităţi de formare KA107:

Plata grantului:

La întoarcerea din mobilitate:

CONTACT

Serviciul Relaţii Internaţionale
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Bulevardul Carol I nr.11
700506 – IASI / ROMANIA
Fax: 0232 20 1802

Email: relint(at)uaic.ro

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.