Stagii de practică – înainte de plecare

Înainte de plecarea în stagiu – pași, documente, formulare

Pentru o scurtă prezentare privind pașii pe care trebuie să îi urmezi, dă click aici.

După contactarea coordonatorului Erasmus pe facultate pentru stagii de practică şi participarea, respectiv promovarea sesiunii de  selecţie organizate de facultate, trebuie să depui o cerere tip pentru emiterea Dispoziţiei Rectorului pentru deplasările în străinătate (formular) adresată Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al UAIC prin Biroul Erasmus+ după următorul modelPentru calcularea valorii grantului în funcție de perioada de stagiu poti folosesi acest calculator.

 Cererea trebuie depusă la Registratura Universității cu cel puțin 14 zile înainte de data plecării (dupa ce in prealabil a fost verificata de responsabilul Biroului Erasmus+)  și va fi discutată în prima ședință a Biroului Executiv al Consiliului de Administrație. Înainte de a aduce cererea la Biroul Erasmus+ pentru a fi verificată, te rugăm să îți faci o programare. Astfel, nu va mai fi nevoie să aștepți la rând. Îți poți face o programare aici.
Dispoziţia Rectorului se eliberează în maximum 3 zile lucrătoare de la data aprobării în ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație.

Împreună cu această cerere trebuie să aduci și următoarele documente:

1. Learning-Agreement-Student-Mobility-for-Traineeships– completat și semnat de către toate părțile contractante (ghid de completare, respectiv model model de completare)

2. Confirmation Letter (completat și ștampilat de către reprezentantul instituției gazdă)

3. Fișa studentului ERASMUS+

4. Declarație Erasmus– stagiu de practică

5. Declaratia privind deplasarea in zonele cu transmitere comunitară extinsă și în alte zone afectate de COVID-19

6. Adeverință de la Secretariatul facultății care să ateste susținerea și promovarea tuturor disciplinelor din ciclul de studiu la care ești înmatriculat la momentul selecției. Adeverința poate fi obținută imediat după finalizarea ultimei sesiuni de examene, înaintea susținerii examenului de licență/disertație.  Doar în cazul proaspeților ABSOLVENȚI*!
* Studenții și doctoranzii din anii terminali selectați până la data încheierii sesiunii de evaluare/examinări din semestrul al II-lea al anului terminal, respectiv până la data susținerii publice a tezei de doctorat, pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire, au statut de “selectat condiționat”; ei devin “titulari” în momentul în care pot face dovada statutului de absolvent prin prezentarea unei adeverințe eliberate de facultate, respectiv a unei adeverințe eliberate de Secretariatul Școlii Doctorale unde a fost înmatriculat sau de Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat. Aceste stagii se pot desfășura pe o perioadă de 12 luni după absolvire.

!!! În cazul în care există solicitări pentru efectuarea unui stagiu de practică într-un domeniu diferit de cel studiat, acesta poate avea loc doar cu aprobarea decanului facultății de care aparții.

Atenție! FALSUL ÎN DECLARAȚII SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGII ȘI ATRAGE RESTITUIREA GRANTULUI ERASMUS PRIMIT.

Important!!!

Cererea (însoțită de documentele mai sus menționate) trebuie depusă la Biroul ERASMUS+ din cadrul Departamentul de Relaţii Internaţionale (DRI) cu cel puțin 14 zile înainte de data plecării și, în cazul conformării cu reglementările în vigoare, va fi discutată în prima ședință a Biroului Executiv al Consiliului de Administrație (B.E.C.A.).

Dispoziţia Rectorului se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării în B.E.C.A.

După emiterea Dispoziției Rectorului, vei fi anunțat prin e-mail să trimiți mai intai copia scanată după cartea ta de identitate  la adresa de e-mail: contract-erasmus@uaic.ro  și  apoi să depui următoarele documente la  Biroul ERASMUS+:

 1. Contract financiar – completat și semnat  (formularul se gaseşte doar la Biroul Erasmus+)

 2. Extras de cont în Euro

3. Copie după actul de identitate

4. Copie după 3 tipuri de asigurări valabile internațional pe toată durata stagiului :

  • Asigurare de sănătate : Cardul European de Asigurări de Sănătate  sau o poliță de asigurare emisă de o companie privată de asigurări
  • asigurare de răspundere civilă
  • asigurare împotriva accidentelor la locul de muncă.