Luni, 11 septembrie 2023, ora 10.30, în Amfiteatrul Grădinii Botanice „Anastasie Fătu” din Iași a avut loc, în premieră, festivitatea de deschidere a anului şcolar la Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru toate nivelurile de învățământ preuniversitar, inclusiv liceal.

La festivitate au participat Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), Bogdan Petru COJOCARU, Prefectul Județului Iași, Mihai CHIRICA, Primarul Municipiului Iași, Marius Sorin DANGĀ, Vicepreședintele Consiliului Județean Iași, Arhim. Nicodim PETRE, Consilier Eparhial, Prof. dr. Mihaela LESENCIUC, Inspector Școlar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Iași, Lect. univ. dr. Bogdan Constantin NECULAU, Directorul Departamentului de Învățământ Preuniversitar din cadrul UAIC, Ciprian APOSTOL, Președintele Comitetului de Părinți, alături de cadre didactice, elevi din ciclurile liceal, gimnazial și primar, preșcolari și părinți.

În deschiderea ceremoniei, Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC, a declarat: „Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are toate treptele de învățământ preuniversitar (grădiniță, învățământ primar, gimnazial și liceal), fiind prima și, până în prezent, singura universitate din România care reușește să reunească învățământul universitar cu învățământul preuniversitar”.

În continuare, Rectorul UAIC  a subliniat faptul că „avem cadre didactice de elită, cu o foarte bună pregătire și cu un puternic atașament față de UAIC, cărora le mulțumesc pentru participarea la această construcție instituțională. În viitor, ne propunem să consolidăm toate treptele învățământului preuniversitar, printr-o nouă dublare a cifrei de școlarizare, să putem genera competiție, educație, formare, dezvoltare. De asemenea, vom titulariza profesorii printr-o procedură mai transparentă, așa cum permite noua Lege a Învățământului Preuniversitar și vom asigura spații moderne pentru activitățile didactice. În acest sens, am solicitat Primăriei Iași atribuirea unei suprafețe de teren de câteva hectare în zona noului Spital Regional, pentru construcția unui campus integrat, destinat învățământului preuniversitar, cuprinzând spații didactice, bibliotecă, laboratoare, sală de sport multifuncțională, cămine, cantină, locuri de joacă”.

Rectorul UAIC a precizat faptul că se dorește ca acest campus preuniversitar integrat să fie realizat printr-o finanțare europeană și a evidențiat faptul că „numai împreună putem să consolidăm această construcție instituțională, numai împreună putem da prestigiu învățământului preuniversitar de la UAIC și să consolidăm comunitatea noastră academică” – Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC.

La finalul discursului, Rectorul UAIC le-a urat elevilor succes în noul an școlar.

Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se află în rețeaua școlilor de stat, cu finanțare de la buget şi este prima unitate de învăţământ din România aflată sub egida unei universități, autorizată de Ministerul Educaţiei să școlarizeze pentru toate nivelurile de învățământ preuniversitar (preșcolar, primar, gimnazial, liceal).

Finanțarea de la bugetul de stat pentru un elev este de 8311 lei pentru învățământul preșcolar cu program prelungit, 5215 lei pentru învățământul primar și 6834 lei pentru gimanzial și liceal, iar pentru un student de 6266 lei.

În anul școlar 2023-2024, la Liceul UAIC vor studia 363 de elevi şi preşcolari: 51 de elevi la nivel liceal, 80 de elevi la nivel gimnazial, 162 de elevi la nivel primar și 70 de preșcolari.