• Contact

E-mail: liceuluniversitatii@uaic.ro
Telefon/Fax: 0232-211.261
Adresa: Str. Codrescu nr. 6, Iași
 Director: Prof. Maria Ursache
Secretariat: Ing. Gabriela Moisoiu – Telefon: 0232-202.243; 0753-192.043

 • Secretariat – Program de lucru cu publicul:

Luni-Joi: 9.30-11.30

Vineri:13.30-15.30

 • Adeverințele de elev se eliberează cel mai devreme în 24 de ore după înregistrarea solicitării scrise la secretariat.
 • În afara programului cu publicul, accesul în secretariat este strict interzis.

 

VEZI noutăți și evenimente de la Liceul UAIC
 • Prezentare

Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași vă oferă oportunitatea de a studia în mediul academic al UAIC. Cu o istorie de peste 160 de ani, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași își asumă rolul fundamental în crearea și transmiterea cunoașterii avansate, precum și în promovarea valorilor educaționale, în deplin acord cu standardele naționale și europene, spre a desăvârși profilul absolventului de liceu împlinit.

Nivelul liceal funcționează în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași începând cu anul școlar 2023-2024. Liceul UAIC este un proiect unic în țară, fiind singurul afiliat unei universități.

 • Acreditări / autorizări

Începând cu anul școlar 2020-2021, Școala UAIC, prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr 5376/28.08.2020, este autorizată să funcționeze ca unitate de învățământ de stat, pentru nivelul de învățământ „preșcolar” și „primar”, fiind inclusă, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași, în rețeaua unităților de învățământ preuniversitar.

Pe 25.08.2021, în urma unei evaluări externe a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, a fost emis Ordinul Ministrului Educației nr. 5055 de acordare a autorizației de funcționare provizorie Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru nivelul de învăţământ „gimnazial”.

Prin Ordinul Ministrului Educației nr. 5311/31.08.2022, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este autorizată să școlarizeze elevi pentru nivelul de învățământ liceal, filiera teoretică,

 • Profilul real, specializarea Matematică-Informatică
 • Profilul umanist, specializarea Științe Sociale
 • Formațiuni de studiu în anul școlar 2023-2024

În anul școlar 2023-2024, în cadrul liceului UAIC studiază 51 de liceeni, în cele două clase a IX-a, fiind îndrumați de cadre didactice de renume din învățământul ieșean, profesori dedicați și preocupați de dezvoltarea personalității fiecărui elev în parte.

 • Personalul Liceului UAIC în anul școlar 2023-2024

Personal didactic:

 • Prof. Julieta GRIGORAȘ – coordonator nivel gimnazial și liceal
 • Prof. Eugenia DRIȘCU – Limba și Literatura Română – diriginte clasa a IX-a A
 • Prof. Tatiana TUDORI – Educație socială, Logică  – diriginte clasa a IX-a B
 • Prof. Mădălina ARUXANDEI – Fizică
 • Prof. dr. Mirela AVERIKIOS – Limba latină
 • Prof. Vasilica Leana BOTEZATU – Consiliere educațională
 • Prof. Nadina CEHAN – Limba Engleză
 • Prof. Camelia Sorina DOGARU – Limba Franceză
 • Prof. Tudor Ștefan GHERGHEL – Educație Fizică și Sport
 • Prof. Bogdan DUMITRAȘCU – Geografie
 • Prof. Antoaneta Ioana LUCHIAN – Educație muzicală
 • Prof. drd. Petronela Amorina LUNGU – Religie Ortodoxă, Educație Plastică
 • Prof. dr. Adriana ROBU – Limba și Literatura Română
 • Prof. dr. Elvira ROTUNDU – Istorie
 • Prof. drd. Irina SIMION – Limba modernă 2 (germană)
 • Prof. Vasile SOROHAN – Chimie
 • Prof. Adelin STANCIU – Biologie
 • Prof. Cristina TIMOFTE – Matematică
 • Prof. Lăcrămioara TUFESCU – Informatică și TIC

Personal didactic auxiliar:

 • Ing. Gabriela MOISOIU – Secretar

 Personal administrativ:

 • Carmen Mirela BUICIUC – asistent medical principal generalist
 • Lavinia Paula TOFAN – administrator
 • Orar, an şcolar 2023-2024

Vezi aici orarul pentru anul şcolar 2023-2024.

 • Alte informații utile

Unitatea de învățământ este finanțată de la bugetul de stat, începând cu data de 1 ianuarie 2023.

Elevii Liceului Universității „Alexandru Ioan Cuza” pot servi masa la Cantina „Titu Maiorescu” a Universității, pe baza carnetului de elev vizat pe anul școlar în curs.

Îți propunem să fii parte integrantă a comunității academice de învățare, pentru a obține „Performanță cu zâmbetul pe buze”, asumându-ne împreună căutarea Adevărului, cultivarea Frumosului și promovarea Binelui! Îți propunem să exploatezi baza materială, intelectuală și spirituală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru a-ți desăvârși formarea și profilul absolventului de succes!

Înscrieri liceu, an școlar 2023-2024  (informații actualizate în data de 20 iulie 2023)

TE AȘTEPTĂM SĂ FACI PARTE DIN MAREA FAMILIE A UNIVERSITĂȚII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI!