Noutăți și evenimente din învățământul preuniversitar de la UAIC

Noutăți și evenimente din învățământul preuniversitar de la UAIC2024-03-21T08:56:48+02:00

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ETAPEI DE TRANSFER – IANUARIE 2024

Publicat: 29 decembrie 2023

Locuri disponibile – 1 loc – clasa a VII-a

 1. Depunerea cererilor la secretariat – 3 ianuarie 2024
 2. Testare scrisă (Matematică, Limba și Literatura Română) – 4 ianuarie 2024
 3. Întâlnire cu părinții și eleva/ul, în vederea intercunoașterii și orientării profesionale (interviu) – 4 ianuarie 2024
 4. Afișarea rezultatelor – 4 ianuarie 2024

Candidații admiși vor avea nevoie de o recomandare din partea unui angajat UAIC (cadru didactic sau personal auxiliar, angajat pe perioadă nedeterminată).

Condiții de promovare a testării scrise: minim nota 6 pe fiecare disciplină (Matematică și Limba și literatura română) și minim media 7 la cele două discipline.


Rezultate concurs transfer

Rezultate finale

Publicat: 3 noiembrie 2023

Vezi aici lista admișilor în urma finalizării etapei de transfer.

Rezultate inițiale

Publicat: 2 noiembrie 2023

Vezi aici rezultatele inițiale la proba scrisă.

Calendarul transferurilor pentru anul școlar 2023-2024

Publicat: 20 octombrie 2023

SESIUNEA I: 23.10-03.11.2023

1.     Afișarea locurilor disponibile: 23.10.2023

2.     Depunerea cererilor la secretariatul școlii, în vederea aprobării transferului: 24.10-30.10.2023

3.     Testare scrisă (Matematică, Limba și Literatura Română): 2.11.2023

4.     Întâlnire cu părinții și elevul, în vederea intercunoașterii și orientării școlare (interviu): 3.11.2023

5.     Aprobarea propunerilor pentru transfer în Consiliul de Administrație al școlii

6.     Afișarea rezultatelor: 3.11.2023

LOCURI DISPONIBILE PENTRU TRANSFER – SESIUNEA I:

 • clasa a V-a – 3 locuri;
 • clasa a VI-a – 1 loc;
 • clasa a VII-a – 1 loc.

SESIUNEA a II-a: 5.08-23.08.2024

1.     Afișarea locurilor disponibile: 5.08.2024

2.     Depunerea cererilor la secretariatul școlii, în vederea aprobării transferului: 6.08-16.08.2024

3.     Testare scrisă (Matematică, Limba și Literatura Română): 20.08.2024

4.     Întâlnire cu părinții și elevul, în vederea intercunoașterii și orientării școlare (interviu): 21.08.2024

5.     Aprobarea propunerilor pentru transfer în Consiliul de Administrație al școlii

6.     Afișarea rezultatelor: 21.08.2024

Candidații admiși vor avea nevoie de o recomandare din partea unui angajat al UAIC (cadru didactic sau personal auxiliar, angajat pe durată nedeterminată).


Programul „Școala altfel”, 23-27 octombrie 2023

Publicat: 20 octombrie 2023

Vezi aici programul „Școala altfel”, 23 -27 octombrie 2023.


Arhivă Noutăți

Școala Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează înscrieri pentru clasa pregătitoare

Publicat: 2 mai 2023

În perioada 3-18 mai 2023, Școala Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează înscrieri pentru clasa pregătitoare, anul școlar 2023-2024. Elevii care doresc să urmeze cursurile acestei școli au la dispoziție 40 de locuri.

Informații despre criteriile și conținutul dosarului de înscriere sunt disponibile aici. 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prima universitate a României moderne, este și prima instituție de învățământ superior care a demarat un proiect inedit: autorizarea tuturor nivelurilor de studii preuniversitare (preșcolar, primar, gimnazial și liceal).

„Onorantă carte de vizită ne este tradiția excelenței la care se adaugă inovația, asumându-ne împreună căutarea Adevărului, cultivarea Frumosului și promovarea Binelui! Universitatea, în ansamblul ei, își asumă rolul fundamental în crearea și transmiterea cunoașterii avansate, precum și în promovarea valorilor educaționale, în deplin acord cu standardele naționale și europene, spre a desăvârși profilul unui absolvent împlinit și performant, fie că ne referim la studiile universitare și postuniversitare, fie, mai nou, la cele preuniversitare.” –  Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC.

La cei peste 160 de ani ai vieții academice se asociază anul 2003, când la structura tradițională a instituției a fost adăugat nivelul de învățământ preșcolar (grădinița), continuat apoi, în mod firesc, cu nivelul de învățământ primar în anul 2007 și cu nivelul gimnazial, începând cu anul școlar 2021-2022. În anul 2022 a avut loc autorizarea nivelului liceal, cu două profiluri (Matematică-Informatică și Științe sociale).

Pentru anul școlar 2023-2024, conducerea UAIC a aprobat înființarea a două formațiuni de studiu pentru fiecare nivel, continuându-se, astfel, demersul de dublare a cifrei de școlarizare.

Școala, finanțată de la buget, este inclusă în rețeaua unităților de învățământ de stat. Elevii acestei școli sunt parte integrantă a comunității academice de învățare, beneficiind de baza materială și intelectuală a Universității, astfel obținând „Performanță cu zâmbetul pe buze!”

Te așteptăm să faci parte din marea familie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași!

Școala Gimnazială „Junior” a UAIC organizează înscrieri pentru clasa a V-a

Publicat: 22 august 2022

Şcoala Gimnazială „Junior” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  organizează, în perioada 23 – 26 august 2022, înscrieri pentru clasa a V-a, anul școlar 2022 – 2023.

Dosarul pentru înscriere trebuie să conțină:

 • Cerere tip pentru înscriere la clasa a V-a⃰⃰
 • Fișa individuală⃰⃰
 • Cărțile de identitate ale ambilor părinţi – copii xerox
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor – copie xerox
 • Hotărâre de divorţ din care să reiasă cui a fost încredinţat copilul (dacă este cazul) – copie xerox
 • Adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (contract de muncă pe durată nedeterminată) pentru părinte/bunic
 • Certificatul de naştere al elevului – copie xerox
 • Adeverință, emisă de UAIC, care să ateste parteneriatul cu universitatea
 • Recomandare scrisă din partea unui angajat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (contract de muncă pe durată nedeterminată), însoţită de adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a persoanei care recomandă (pentru elevii ai căror părinţi/bunici nu sunt angajați cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași).⃰

⃰ Formularele tip se găsesc și la Secretariatul Școlii Gimnaziale „Junior”-UAIC (str. Păcurari nr. 9).

Dosarele se depun la Secretariatul Şcolii Gimnaziale „Junior” (str. Păcurari nr. 9), în intervalul orar  09.00 – 15.00.

Data susținerii probei scrise la admiterea în gimnaziu este 29 august 2022.

În perioada 30 – 31 august 2022 vor fi programate interviurile cu părinții și elevii.

Părinţii elevilor admişi vor achita 50% din taxa de școlarizare pentru luna septembrie. În caz de retragere, această taxă nu se restituie.

Vezi și:

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon  0232/211.261.

Școala Gimnazială „Junior” a UAIC organizează înscrieri pentru grădiniță – grupa mică

Publicat: 19 august 2022

Şcoala Gimnazială „Junior” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  organizează, în perioada 22 – 25 august 2022, înscrieri pentru grupa mică, anul școlar 2022 – 2023.

Dosarul pentru înscriere trebuie să conțină:

 • Cerere tip pentru înscriere la grădiniță⃰
 • Fișa individuală⃰
 • Chestionar pentru părinți⃰
 • Cărțile de identitate ale ambilor părinţi (copii xerox)
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor (copie xerox)
 • Hotărâre de divorţ din care să reiasă cui a fost încredinţat copilul (dacă este cazul) (copie xerox)
 • Adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (contract de muncă pe durată nedeterminată) pentru părinte/bunic
 • Certificatul de naştere al copilului (copie xerox)
 • Adeverință, emisă de UAIC, care să ateste parteneriatul cu universitatea (dacă este cazul)
 • Recomandare scrisă din partea unui angajat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (contract de muncă pe durată nedeterminată), însoţită de adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a persoanei care recomandă (pentru elevii ai căror părinţi/bunici nu sunt angajați cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași).⃰

⃰ Formularele tip se găsesc și la Secretariatul Școlii Gimnaziale „Junior”-UAIC (str. Păcurari nr. 9).

Dosarele se depun la Secretariatul Şcolii Gimnaziale „Junior” (str. Păcurari nr. 9), în intervalul orar  09.00 – 15.00 sau online, la adresa scoalajunior@yahoo.com.

În perioada 26 – 27 august 2022 vor fi programate întâlnirile cu părinții și elevii.

Părinţii elevilor admişi vor achita 50% din taxa de școlarizare pentru luna septembrie. În caz de retragere, această taxă nu se restituie.

Vezi și:

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon  0232/211.261.

Școala Gimnazială „Junior” a UAIC organizează înscrieri pentru clasa pregătitoare, anul școlar 2022-2023

Publicat: 18 martie 2022

În perioada 21 – 31 martie 2022, Școala Gimnazială „Junior” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează înscrieri pentru clasa pregătitoare, anul școlar 2022-2023.

Dosarul pentru înscriere trebuie să conțină:

 • Cerere tip pentru înscriere la clasa pregătitoare
 • Fișa individuală
 • Chestionar pentru părinți
 • Cărțile de identitate ale ambilor părinţi – copii xerox
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor – copie xerox
 • Hotărâre de divorţ din care să reiasă cui a fost încredinţat copilul (dacă este cazul) – copie xerox
 • Adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (contract de muncă pe durată nedeterminată) pentru părinte/bunic
 • Certificatul de naştere al copilului – copie xerox
 • Adeverință, emisă de UAIC, care să ateste parteneriatul cu universitatea
 • Recomandare scrisă din partea unui angajat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (contract de muncă pe durată nedeterminată), însoţită de adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a persoanei care recomandă (pentru elevii ai căror părinţi/bunici nu sunt angajați cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași).

Formularele tip se pot obține și de la Secretariatul Școlii Gimnaziale „Junior”- UAIC.

Dosarele se depun la Secretariatul Şcolii „Junior” (str. Păcurari nr. 9), în intervalul orar 09.00 – 15.00.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0232/211.261.

În perioada 11 – 15 aprilie 2022  vor fi programate interviurile cu părinții și copiii.

Părinţii elevilor admişi vor achita 50% din taxa de şcolarizare pentru luna septembrie. În caz de retragere, această taxă nu se restituie.

Actualizat 5 noiembrie 2021

La Școala și Grădinița „Junior” sunt 30 angajați, dintre care 27 sunt vaccinați anti-COVID-19. Ponderea este de 90%.

Publicat astăzi, 26 august 2021

Școala „Junior” din cadrul  Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează, în perioada 27 august – 1 septembrie 2021, înscrieri pentru ciclul gimnazial, respectiv pentru clasa a V-a, în conformitate cu Ordinul nr. 5055 din data de 25.08.2021, emis de Ministerul Educației.

Conducerea UAIC a decis înființarea, începând cu anul școlar 2021 – 2022, a două clase a V-a. Astfel,  elevii care doresc să urmeze cursurile Școlii Gimnaziale „Junior” au la dispoziție 48 de locuri:  „Acest demers reprezintă o dezvoltare firească a Școlii „Junior” și vine ca răspuns la solicitările adresate constant de părinții și absolvenții claselor primare, ce doresc continuarea studiilor în același mediu prietenos, performant și creativ. UAIC intenționează să își dezvolte învățământul preuniversitar prin înfiinţarea acestei structuri gimnaziale și, ulterior, liceale”, a declarat prof. univ. dr. Tudorel TODER, Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Începând cu anul școlar 2020-2021, Școala „Junior” a fost inclusă în rețeaua școlară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Pentru mai multe detalii vezi:

Taxa de școlarizare:

 • 750 lei pentru copiii angajaților titulari UAIC (contract de muncă pe durată nedeterminată)
 • 1200 lei pentru copiii ai căror părinți nu sunt angajați la UAIC

Publicat: 22 martie 2021

Datorită numărului mare de solicitări primite din partea părinților care doresc să își înscrie copiii la Școala Primară „Junior”, conducerea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a decis să înființeze în anul școlar 2021 – 2022, încă o clasă pregătitoare, pe lângă cea existentă.

Înscrierile pentru locurile rămase disponibile după prima etapă de selecție se vor desfășura în perioada 24.03.2021 – 02.04.2021.

Detalii cu privire la calendarul înscrierii, criteriile și actele necesare la înscriere sunt publicate aici și aici.

Publicat: 25 ianuarie 2021

Școala Primară „Junior” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează înscrieri pentru grupa mică și clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2021 – 2022. Înscrierile se fac până vineri, 29 ianuarie 2021, la secretariatul Școlii Junior (str. Păcurari nr. 9), în intervalul orar 08.00 – 15.00.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele acte (în copie): certificatul de naştere al copilului, buletinul/cartea de identitate a părinţilor, certificatul de căsătorie al părinţilor, hotărârea de divorţ din care să rezulte cui a fost încredinţat copilul (dacă este cazul), adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

Pentru elevii ai căror părinţi nu lucrează în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, dosarul de înscriere  trebuie să conțină și recomandarea scrisă a unui angajat al UAIC,  însoţită de o adeverinţă de salariat a persoanei care face recomandarea.

Detalii despre criteriile de înscriere, aprobate de către Biroul Executiv al Consiliului de Administrație al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în ședința din data de 22.01.2021, sunt publicate mai jos.

Luni, pe 9 septembrie 2019, a avut loc deschiderea oficială a noului an școlar la Școala Primară „Junior” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Evenimentul a debutat la ora 10.30 în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași. Profesori, elevi, părinți, invitați, s-au regăsit din nou în spațiul școlii, într-o atmosferă încărcată de emoții pozitive, firești pentru un nou început.

Vezi aici impresii și fotografii.

Iubitori de natură și aventură, elevii din clasa I de la Școala Primară „Junior” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au ales să petreacă o săptămână din vacanța de vară în Țara Bârsei, în tabăra Cavaleri în Țara Bârsei  din Poiana Brașov.  De asemenea, elevii din clasele a II-a, a III-a și a IV-a au optat pentru o altă ,,țară”, cea a Oașului. Vezi aici impresii și fotografii.

Gădinița „Junior” organizează înscrieri pentru completare grupa mare, anul școlar 2019 – 2020.  Mai multe informații găsiți aici.

Grădinița Junior: înscrieri pentru grupa mică

Înscrierile pentru grupa mică, anul şcolar 2018 – 2019, au loc în perioada 05.02.2018 – 09.02.2018, conform metodologiei de înscriere.

Actele necesare pentru înscriere:

 • certificatul de naştere al copilului – 1 copie xerox
 • buletinul/cartea de identitate a ambilor părinţi – 1 copie xerox
 • certificatul de căsătorie al părinţilor – 1 copie xerox
 • hotărâre de divorţ din care să reiasă cui a fost încredinţat copilul (dacă este cazul) – 1 copie xerox
 • adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
 • recomandare scrisă a unui angajat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” însoţită de adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” a persoanei care recomandă (pentru elevii ai căror părinţi nu lucrează în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. Formularul tip se găseşte la secretariatul şcolii şi poate fi descărcat de aici.

Dosarele se depun la secretariatul Școlii „Junior” în intervalul orar 08.00 – 15.00.

Părinţii elevilor admişi vor achita 50% din taxa de şcolarizare pentru o lună, ca taxă de înscriere. În caz de retragere, această taxă nu se restituie.

Criterii pentru înscrierea copiilor la Grădiniţa „Junior”:

 1. Ambii părinţi să fie angajaţi în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.
 2. Un părinte să fie angajat în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.
 3. Fraţi/surori în una din cele două unităţi preuniversitare în cauză.
 4. Un bunic să fie angajat în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.
 5. Unul dintre părinţi să fie colaborator (în regim de plata cu ora) al Universităţii.
 6. Unul dintre bunici să fie colaborator (în regim de plata cu ora) al Universităţii.
 7. Recomandarea scrisă a unei persoane angajate în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, cu asumarea răspunderii acelei persoane.

Școala primară „Junior”: înscrieri la grupa pregătitoare

Înscrierile pentru clasa pregătitoare, anul şcolar 2018 – 2019 au loc în perioada 05.02.2018 – 09.02.2018, conform metodologiei de înscriere.

Actele necesare pentru înscriere:

 • certificatul de naştere al copilului – 1 copie xerox
 • buletinul/cartea de identitate a ambilor părinţi – 1 copie xerox
 • certificatul de căsătorie al părinţilor – 1 copie xerox
 • hotărâre de divorţ din care să reiasă cui a fost încredinţat copilul (dacă este cazul) – 1 copie xerox
 • adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
 • recomandare scrisă a unui angajat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” însoţită de adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” a persoanei care recomandă (pentru elevii ai căror părinţi nu lucrează în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. Formularul tip se găseşte la secretariatul şcolii şi poate fi descărcat de aici.

Dosarele se depun la secretariatul Școlii „Junior” în intervalul orar 08.00 – 15.00 părinţii elevilor admişi vor achita 50% din taxa de şcolarizare pentru o lună, ca taxă de înscriere. În caz de retragere, această taxă nu se restituie.

Criterii pentru înscrierea elevilor la Școala „Junior”:

 1. Traseul şcolar anterior în Grădiniţa “Junior”*.
 2. Fraţi/surori la Grădiniţa/Şcoala “Junior”
 3. Părinţii să fie angajaţi în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.
 4. Un bunic să fie angajat în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.
 5. Unul dintre părinţi să fie colaborator (în regim de plata cu ora) al Universităţii.
 6. Unul dintre bunici să fie colaborator (în regim de plata cu ora) al Universităţii.
 7. Recomandarea scrisă a unei persoane angajate în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, cu asumarea răspunderii acelei persoane.

* Criteriul are în vedere copiii care frecventează în prezent Grădiniţa „Junior”, deşi familia lor nu este legată profesional de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

Școala Primară „Junior” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează, în perioada 6-10 februarie 2017, înscrieri pentru clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2017– 2018.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină copie după următoarele acte : certificatul de naștere al copilului, buletinul/ cartea de identitate a ambilor părinți, certificatul de căsătorie al părinților, hotărârea de divorț din care să reiasă cui a fost încredințat copilul (dacă este cazul), o adeverință de salariat al Universității „Alexandru Ioan Cuza” și formularul tip care se găsește la secretariatul Școlii Junior  sau pe www.uaic.ro . Pentru elevii ai căror părinți nu lucrează în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, dosarul trebuie completat cu o recomandare scrisă a unui angajat al UAIC care trebuie să fie însoțită și de o adeverință de salariat a persoanei care recomandă.

Dosarele se depun la secretariatul Școlii Junior, în intervalul orar 08.00 – 15.00.

Părinții elevilor admiși vor achita 50% din taxa de școlarizare pentru o lună, ca taxă de înscriere. În caz de retragere, această taxă nu se restituie.

Școala și Grădinița  „Junior” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează, în perioada 8-12 februarie 2016, înscrieri pentru clasa pregătitoare și grupa mică, pentru anul școlar 2016 – 2017.

La dosarul de înscriere trebuie depuse următoarele acte (în copie): certificatul de naştere al copilului, buletinul/cartea de identitate a ambilor părinţi, certificatul de căsătorie al părinţilor, hotărâre de divorţ din care să reiasă cui a fost încredinţat copilul(dacă este cazul), adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

Pentru elevii ai căror părinţi nu lucrează la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, dosarul de înscriere  trebuie să conțină și recomandarea scrisă a unui angajat al UAIC,  însoţită de adeverinţă de salariat a persoanei care recomandă.

Dosarele se depun la secretariatul Școlii Junior, în intervalul orar 08.00 – 15.00. Părinții elevilor/copiilor admiși vor achita 50% din taxa de școlarizare pentru o lună, ca taxă de înscriere. În caz de retragere, această taxă nu se restituie.

Descarcă:

Recomandare înscriere grădiniță

Recomandare înscriere școală

În perioada 2 – 6 februarie 2015, Școala Junior face înscrieri în clasa pregătitoare. Pentru anul școlar 2015-2016 sunt disponibile 18 locuri.

Criteriile de înscriere sunt următoarele: elevul să aibă traseul şcolar anterior în Grădiniţa “Junior”, fraţi sau surori la Grădiniţa sau Şcoala “Junior”, un bunic sau părinţii să fie angajaţi în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” sau unul dintre părinţi sau unul dintre bunici să fie colaborator (în regim de plata cu ora) al Universităţii.

Pentru elevii care nu îndeplinesc condițiile de mai sus, se va ține seama de recomandarea scrisă a unei persoane angajate în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, cu asumarea răspunderii acelei persoane.

Părinții trebuie să prezinte la înscriere următoarele acte (în copie): certificatul de naştere al copilului, buletinul/cartea de identitate a ambilor părinţi, certificatul de căsătorie al părinţilor, hotărârea de divorţ din care să reiasă cui a fost încredinţat copilul (dacă este cazul). De asemenea, dosarul de înscriere trebuie să conțină și adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC).

Pentru elevii ai căror părinţi nu lucrează la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, dosarul trebuie să conțină și recomandarea scrisă a unui angajat al UAIC (descarcă de aici modelul de recomandare),  însoţită de adeverinţă de salariat a persoanei care recomandă.

Dosarele se depun la secretariatul Școlii „Junior”, în intervalul orar 8.00 – 16.00.

Părinţii elevilor admişi vor achita 50% din taxa de şcolarizare pentru o lună, ca taxă de înscriere. În caz de retragere, această taxă nu se restituie.

Înscrierile pentru clasa pregătitoare și grupa mică în anul școlar 2014-2015 vor avea loc în perioada 03.02.2014 – 07.02.2014, conform metodologiei de înscriere.

 Actele necesare pentru înscriere:

 • certificatul de naştere al copilului – 1 copie xerox
 • buletinul/cartea de identitate a ambilor părinţi – 1 copie xerox
 • certificatul de căsătorie al părinţilor – 1 copie xerox
 • hotărâre de divorţ din care să reiasă cui a fost încredinţat copilul(dacă este cazul) – 1 copie xerox
 • adeverinţă de salariat al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”
 • recomandare scrisă a unui angajat al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” însoţită de adeverinţă de salariat al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” a persoanei care recomandă (pentru elevii ai căror părinţi nu lucrează în Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”).

Formularul tip poate fi descărcat de pe această pagină. Dosarele se depun la secretariatul școlii Junior în intervalul orar 08.00 – 16.00. Părinții elevilor/copiilor admiși vor achita 50% din taxa de școlarizare pentru o lună, ca taxă de înscriere. În caz de retragere, această taxă nu se restituie.

Documente utile:

În perioada 1-8 februarie 2013, Școala ,,Junior” face înscrieri pentru clasa pregătitoare, an școlar 2013-2014. Dosarul de concurs trebuie să conțină o copie după următoarele acte: certificatul de naştere al copilului, buletinul/cartea de identitate a ambilor părinţi, certificatul de căsătorie al părinţilor, hotărâre de divorţ din care să reiasă cui a fost încredinţat copilul (dacă este cazul), adeverinţă de salariat al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza, recomandare scrisă a unui angajat al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” (pentru elevii ai căror părinţi nu lucrează în Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”) și formularul tip (se găseşte la secretariatul şcolii). Dosarele se depun la secretariatul Școlii ,,Junior”, în intervalul orar 8.00-16.00. Părinții elevilor admiși vor achita 50% din taxa de școlarizare pentru o lună, ca taxă de înscriere. În caz de retragere, această taxă nu se restituie. Locuri disponibile în anul şcolar 2012-2013 Pentru anul şcolar 2012-2013, Şcoala Junior are disponibile trei locuri la clasa a II – a . Mai multe detalii se pot afla direct la Şcola Junior, Strada Păcurari, nr. 9, Iaşi Tel./Fax: +40 232-211261,+40 723232356, E-mail:scoalajunior@yahoo.com Şcoala ,,Junior” face înscrieri pentru clasa zero Şcoala ,,Junior” din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează, în perioada 6-14 februarie 2012, înscrieri pentru clasa zero (pregătitoare), anul şcolar 2012-2013. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă câte o copie după următoarele acte:

 • certificatul de naştere al copilului;
 • buletinul/cartea de identitate a ambilor părinţi;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor;
 • hotărâre de divorţ din care să reiasă cui a fost încredinţat copilul (dacă este cazul).

Dosarele se depun la secretariatul Şcolii Junior, de luni până vineri, între orele 8.00-16.00. Părinţii elevilor admişi vor achita 50% din taxa de şcolarizare pentru o lună, ca taxă de înscriere. În caz de retragere, această taxă nu se restituie.

Şcoala Junior mai are 8 locuri disponibile pentru anul şcolar 2011-2012:

 • 4 locuri la clasa I
 • 2 locuri la clasa a III – a
 • 2 locuri la clasa a IV – a

Mai multe detalii se pot afla direct la Şcola Junior, Strada Păcurari, nr. 9, Iaşi Tel./Fax: +40 232-211261,+40 723232356, E-mail:scoalajunior@yahoo.com

Pe 1 iunie 2011, Pendefunda Elleny, elevă în clasa a III-a la Școla ,,Junior”, a expus la Galeriile ,,Atelier Nicolae Fortu” din Bârlad o serie de picturi. Lucrările au fost expuse în cadrul expoziției organizată de artistul plastic Nicolae Fortu. La vernisaj a vorbit despre Elleny Pendefunda criticul de artă ieșean Valentin Ciucă. Cu această ocazie, Elleny a primit diploma de excelență și medalia „Sf. Luca”. Evenimentul a fost organizat de Editura Contact Internațional, Fundația de Artă „Sf. Luca”, Galeriile de Artă „Atelier – Nicolae Fortu” și Clubul elevilor „Spiru Haret” din Bârlad. Elleny a lansat anul trecut un volum de poezii intitulat „Răsărit de curcubeu” și un album de artă cu titlul „Inimă de înger”.

Expoziție de pictură la numai 10 ani

Elleny Pendefunda, eleva Şcolii Junior a Universităţii „A.I.Cuza” Iaşi nu a dezamăgit pe cei care au crezut în harul ei artistic. După ce a primit Marele Premiu la Concursul internaţional de pictură N.Tonitza şi Medalia Sf. Luca în 2010, pe 16 aprilie 2011, ora 11:00, Elleny Pendefunda deschide prima expoziţie personală de pictură la Galeriile de Artă Moldova Mall, parter – în prezentarea criticului de artă Valentin Ciucă. La vernisaj va avea loc şi lansarea celei de-a doua cărţi de poeme ale autoarei, cu titlul Îngerul meu, volum premiat la Salonul de Carte pentru Copii şi Tineret, Chişinău 2011 cu Premiul Revistei „Florile Dalbe” pentru cea mai bună carte scrisă de un elev. Cartea va fi prezentată de criticul literar Constantin Dram şi scriitorul Daniel Corbu din partea Editurii Princeps Edit. De remarcat că Elleny Pendefunda împlineşte abia pe 25 aprilie zece ani.

Your Content Goes Here

Cezar Crețu şi Ioan Cărare Carp, elevi în clasa a III-a la Școala ,,Junior”, au câștigat locul I la tenis de câmp – categoria 10 ani băieți , la Cupa Vrancart – Tg. Ocna – Dofteana – Dărmănești din cadrul celei de-a VII-a ediții a Circuitului „Dacia – România – Vrancart – Trotuşul” ce a avut loc pe pe 9 martie, la Târgu-Ocna (Bacău). La competiție au participat 120 de sportivi de la 35 de cluburi din România și Republica Moldova, la categoriile 10, 12, 14 și 16 ani, baieți și fete. Manifestarile au fost organizate de CS Tema Sport Onești și Federația Română de Tenis. Cezar Crețu a început să joace tenis l la vârsta de 5 ani. La numai 7 ani a participat la primul său concurs, acesta marcând începutul unui traseu competițional – peste 25 de turnee.