– Compartientul pentru Formarea Personalului Didactic din Învățământul Preuniversitar-

IMPORTANT !!

Activitatea de lucru cu publicul față în față se desfășoară NUMAI

cu PROGRAMARE PREALABILĂ, CONFIRMATĂ .

 PROGRAMĂRILE se fac accesind pagina principala a universitatii, legaturi utile, click pe Programari Perfectionare.

ATENTIE!  PLATFORMA DE PROGRAMARI SE DEBLOCHEAZA IN ULTIMA ZI LUCRATOARE DIN LUNA CURENTA PENTRU LUNA URMATOARE

Program de lucru cu publicul: luni – joi intre orele 13.00 – 15.00

Persoana de contact: Mariana MACARIE

Biroul se află în Corpul A al Universităţii, etajul III

e-mail: mariana.macarie@uaic.ro

tel:  0232 201 102 interior 2125

fax: 0232 20 11 06

Se eliberează absolvenţilor licenţiati ce au promovat integral în timpul studiilor disciplinele facultative din cadrul modulului psihopedagogic, începând cu sesiunea iunie 2004, pentru perioada studiilor 1999- 2004 sau 2000 – 2004.

Actele necesare eliberării certificatului până în sesiunea februarie 2016, inclusiv:

 • carte de identitate, în original;
 • copie a certificatului de căsătorie, a hotărârii de divorţ sau a altor documente care atestă modificarea numelui.

Actele necesare eliberării certificatului pentru sesiunile de examen iulie/septembrie 2016 si februarie 2017

 • Certificatele pentru aceste sesiuni NU se elibereaza in aceeasi zi !!!

– cartea de identitate in original;

– daca numele este schimbat prin casatorie sau pe cale administrativa/juridica va trebuie si o copie a actului ce dovedeste schimbarea numelui.

2 FOTOGRAFII COLOR, tip diplomă (3 x 4 cm), realizate la studio foto profesional (de tip Kodak, Konika, Agfa, Fuji), pe hârtie fotografică profesională mată. În fotografie, titularul actului de studii trebuie să fie îmbrăcat cu haine de culoare deschisă  (pentru buna vizibilitate a stampilei sau a sigiliului). Precizare: Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare.

Actele necesare eliberării certificatului  începând cu sesiunea de licență/disertație iulie 2017:

 • carte de identitate, în original;
 • copie a certificatului de căsătorie, a hotărârii de divorţ sau a altor documente care atestă modificarea numelui.

Taxe (aprobate prin Hotărârea Senatului Universitatii nr. 6 din 24.11.2022 )

  • Taxă  de arhivare certificat între 5 și 10 ani  – 100 lei;
  • Taxă  de arhivare certificat între 10 și 15 ani  – 150 lei;
  • Taxă de arhivare certificat între 15 și 20 ani  – 200 lei;
  • Taxă de arhivare certificat peste 20 ani  – 250 lei.

Aceste taxe se încasează fie prin Caseria Centrală a universităţii, cu bon de la compartiment fie prin agențiile BRD.

Important: Pentru absolvenţii care au parcurs disciplinele din cadrul modulului psihopedagogic în regim postuniversitar, certificatele se elibereaza de la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, telefon 0232 20 12 90.

Cum se obţin duplicate ale certificatelor de modul psihopedagogic ?

Atentie!

Pentru orice informatii legate de obtinerea duplicatului certificatului de modul psihopedagogic sau a duplicatului foii metricole, anexa a certificatului, va rugam sa trimiteti e-mail la adresa: perfectionare@uaic.ro.

Acte necesare:

 • Monitorul Oficial al României – exemplar integral şi original, ca dovadă a publicării pierderii actului de studii respectiv;
 • Declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la un birou notarial public privitoare la împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial;
 • Copie xerox a certificatului de naştere;
 • Cerere de întocmire a duplicatului, adresată rectorului universităţii – se descarca de aici;
 • Taxă  eliberare duplicat (certificat – duplicat – 200 lei, foaie matricolă – duplicat – 100 lei).

Pentru publicarea pierderii unui certificat, titularul acestuia se adresează Monitorului Oficial al României, anunţul urmând a cuprinde următoarele date: denumirea actului de studii original; numele, iniţiala prenumelui/elor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), prenumele titularului; anul finalizării examenului; seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data la care a fost înregistrat în registrul de evidenţă a eliberării actelor de studii; denumirea instituţiei emitente. Toate aceste date pot fi solicitate de titularul actului de studii printr-o cerere adresată conducerii universităţii.

De asemenea, se întocmesc şi se eliberează:

 • Adeverinţe de confirmare a certificatelor  de modul psihopedagogic (taxă 100 Ron pentru varianta în limba română).
 • Adeverinţa pentru Monitorul Oficial al României.

Programe de conversie profesională propuse pentru anul universitar 2023/2024