Contact

Secretar: Mariana MACARIE
E-mail: mariana.macarie@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1102 interior 2125
Adresa: B-dul Carol I, nr. 11, Corp A, Etj. III, cod poștal 700506

Prezentare:

Secretariatul din cadrul Compartimentului Formarea Personalului Didactic din Învățământul Preuniversitar este interfața și legătura Universității (prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, facultăți) în relația de colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării/Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, precum și cu Inspectoratele Școlare Județene în cadrul activităţilor de formare inițială (modul psihopedagogic nivelul I și II) și de perfecționare prin grade didactice a personalului didactic din învățământul preuniversitar.

Activități:

  • monitorizarea școlarității Programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, care se desfășoară, în timpul studiilor universitare de licență – nivelul I;
  • monitorizarea școlarității Programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, care se desfășoară, în timpul studiilor universitare de master – nivelul II;
  • eliberarea actelor de studii – certificate de absolvire a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, urmate în timpul studiilor de licență (nivelul I) și de master (nivelul II), învăţământ cu frecvenţă;
  • eliberarea actelor de studii – certificate de absolvire a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, urmate în regim postuniversitar (nivelul I și nivelul II);
  • organizarea și gestionarea tuturor procedurilor de școlaritate aferente activităților de perfecționare, prin grade didactice (gradul II, respectiv gradul I), a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar;
  • eliberarea actelor de studii – certificate de acordare a gradelor didactice, atestate de echivalare, diplomă de conversie profesională și duplicate ale acestora;
  • întocmirea documentelor necesare pentru echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar care solicită acest lucru;
  • redactarea şi eliberarea adeverinţelor de autenticitate, care confirmă absolvirea programelor de formare psihopedagogică, nivelul I și II;
  • redactarea şi eliberarea adeverinţelor de autenticitate, care confirmă absolvirea Programelor de dezvoltare în carieră a cadrelor didactice (gradul II și gradul I);
  • verificarea autenticității actelor de studii, menționate mai sus, la solicitările din platforma IMI – SISTEMUL DE INFORMARE AL PIETEI INTERNE, care facilitează schimbul de informații cu instituții din UE privind verificarea actelor de studii și modul de alertă privind actele false.

Pentru mai multe informații, accesați link-ul următor:

https://www.uaic.ro/organizare/perfectionare-preuniversitara/eliberare-certificate-de-modul-psihopedagogic