PN III Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare  2015 – 2020, Programul 4: Cercetare fundamentală și de frontieră

Nr.
crt.

Facultatea/
Departamentul

Cod proiect                             

Nr.contract

Titlul proiectului

Domeniu de cercetare

Director  de proiect

Perioada de derulare

Valoare proiectului (lei)

1

Biologie

PN- III- P4-ID- PCE-2020- 0656

PCE 152/2021

Secvențierea genomului unei bacterii utile: Paenarthrobacter nicotinovorans – următorul pas în extinderea aplicațiilor biotehnologice

Sequencing the genome of a useful bacteria: Paenarthrobacter nicotinovorans – next step in extending it’s biotechnological applications

Biologie si Ecologie

Prof.univ. dr. Marius Mihășan

04/01/2021-31/12/2023

1198032

2

Chimie

PN- III- P4-ID- PCE-2020- 0371

PCE 115/2021

Dezvoltarea unei noi generatii de agenti antimicrobieni cu schelet hybrid azaheterociclic prin metode ecologic prietenoase

Towards the development of next generation of antimicrobials agents with hybrid azaheterocycle skeleton using eco-friendly methods

Chimie

Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu

04/01/2021-31/12/2023

1198032

3

Chimie

PN-III-P4-ID-PCE-2020-0818

PCE 195/2021

Liganzi P2X7R ca agenţi terapeutici potențiali pentru tratamentul bolilor inflamatorii cronice ale intestinului și ale cancerului aferent

P2X7R Ligands as Potential Therapeutic Tools for the Treatment of Inflammatory Bowel Disease and Related Cancers

Medicina

Dr. habil. Alina Ghineț 04/01/2021-31/12/2023

1197482

4

Chimie

PN-III-P4-ID-PCE-2020-1385

PCE 200/2021

Nanoreactoare fotocatalitice innovative de tip miez/manta@gol@manta

Innovative core/shell@void@shell photocatalytic nanoreactors

Stiinta Materialelor

Prof.univ. dr. Aurel Pui

04/01/2021-31/12/2023

1198032

5

Economie şi Administrarea Afacerilor

PN-III-P4-ID-PCE-2020-0929

PCE 47/2021

Comportamentul de Economisire al Gospodăriilor – O Analiză Socio-Economică din Perspectiva Gospodăriilor, Băncilor și a Autorităților de Reglementare

Household Saving Behavior – A Socio-Economic Investigation from Households, Banks and Regulators Perspective

Stiinte Sociale
si Economice

Prof. univ. dr. Marius Alin Andrieș

04/01/2021-31/12/2023

1198032

6

Fizică

PN-III-P4-ID-PCE-2020-0011

PCE 69/ 2021

Detectia multiplex, cu sensibilitate si selectivitate moleculara, a unor miRNAs relevante fiziologic, cu ajutorul unor xeno acizi nucleici

[Xeno nucleic acids-mediated, real-time multiplexed detection of disease relevant miRNAs, with single molecule sensitivity and selectivity]

Biologie si Ecologie

Prof. dr. Tudor LUCHIAN

04/01/2021 – 31/12/2023

1198032

7

Fizică

PN-III-P4-ID-PCE-2020-1946

PCE 46/2021

Studii asupra fenomenelor dinamice în nanomateriale cu tranziție de spin

Investigation of dynamic phenomena in spin crossover nanomaterials

Fizică

Prof. univ. dr. Cristian Enăchescu

04/01/2021 – 31/12/2023

1198032

8

Fizică

PN-III-P4-ID-PCE-2020-0332

PCE 197/2021

Senzori MicroLIBS pentru misiuni robotizate de explorare planetară și astrobiologice

MicroLIBS sensors for robotic planetary and astrobiological exploration missions

Stiintele pamantului

Conf. univ. dr. Silviu Gurlui

04/01/2021 – 31/12/2023

1171032

9

Istorie

PN-III-P4-ID-PCE-2020-1868

PCE 175/2021

Spațiul românesc și crizele internaționale: dinamica ocupațiilor militare (1769-1918)

Romanian Territories and the International Crisis: the Dynamics of the Military Occupations (1769-1918)

Stiinte Umaniste

Lect. univ. dr. Gabriel Leanca

04/01/2021 – 20/12/2023

1.198.018,00

10

Istorie

PN-III-P4-ID-PCE-2020-0863

PCE 170/2021

Românii și Muntele Athos: mănăstiri, arhive, pelerinaje

Romanians and Mount Athos: monasteries, archives, pilgrimages

Stiinte Umaniste

Prof. univ. dr. Petronel Zahariuc

04/01/2021-31/12/2023

1050282

11

Istorie

PN-III-P4-ID-PCE-2020-1139

PCE 135/2021

Planuri de orașe din Principatele Române în arhivele europene: noi interpretări și impact asupra cunoașterii patrimoniului urban

Town Plans for the Romanian Principalities in European Archives: new insights and impact on the knowledge of urban heritage

Stiinte Umaniste

Prof.univ. dr. Laurentiu Rădvan

04/01/2021-31/12/2023

1079032

12

Istorie

PN-III-P4-ID-PCE-2020-0383

PCE 173/2021

Politică de stat și destine personale. Recrutare și lăsare la vatră în provinciile daco-moesice

State policy and individual destinies. Recruitment and retirement in Moesian and Dacian provinces

Stiinte Umaniste

Prof. univ. dr. Lucretiu-Ion Birliba

04/01/2021-31/12/2023

1102032

13

Psihologie și Știinte
ale Educației

PN-III-P4-ID-PCE-2020-2963

PCE 202/2021

Tranziția la școala gimnazială: O abordare longitudinală care investighează factorii de risc și protectivi

Transition to Middle School: A Longitudinal Approach Investigating Risk and Protective Factors

Stiinte Sociale
si Economice

Prof. univ. dr. Loredana Diaconu-Gherasim

04/01/2021-31/12/2023

1108012

14

ICI-DSU

PN-III-P4-ID-PCE-2020-2939

PCE 149/2021

O reevaluare a psaltirilor românești din secolul al XVI-lea. Corpus aliniat și studii comparative

Re-evaluating the Sixteenth-Century Romanian Psalters. Aligned Corpus and Comparative Studies

Stiinte Umaniste

CS II dr. Anamaria Gînsac

04/01/2021-31/12/2023

878035

15

ICI-DIS

PN-III-P4-ID-PCE-2020-1988

PCE 168/2021

Ingineria materialelor ceramice poroase fără plumb pentru obținerea de senzori piezo-, piroelectrici cu aplicații de colectare de energie

Engineering of lead-free porous ceramic materials for piezo-, pyroelectric sensors with energy harvesting applications

Stiinte ingineresti

CSII dr. Cristina- Elena Ciomaga

04/01/2021-31/12/2023

1198032

16

ICI-DIS/
RAMTECH

PN-III-P4-ID-PCE-2020-0239

PCE 142/2021

Interacţiuni optice parametrice în configuraţie contra-propagativă pentru fotonică cuantică cu stări bi-fotonice cu timp de coerenţă mare

Counter-propagating Optical Parametric Interactions for Quantum Photonics with long coherence time two-photon states

Fizica

CS II dr. Sorin Tascu

04/01/2021-31/12/2023

1198018

Informații suplimentare