PN III Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare  2015 – 2020, Programul 4: Cercetare fundamentală și de frontieră

Nr.
crt.

Facultatea/
Departamentul

Cod proiect                             

Nr.contract

Titlul proiectului

Domeniu de cercetare

Director  de proiect

Perioada de derulare

Valoare proiectului (lei)

1

Biologie

PN- III- P4-ID- PCE-2020- 0656

PCE 152/2021

Secvențierea genomului unei bacterii utile: Paenarthrobacter nicotinovorans – următorul pas în extinderea aplicațiilor biotehnologice

Biologie si Ecologie

Prof.univ. dr. Marius Mihășan

1198032

2

Chimie

PN- III- P4-ID- PCE-2020- 0371

PCE 115/2021

Dezvoltarea unei noi generatii de agenti antimicrobieni cu schelet hybrid azaheterociclic prin metode ecologic prietenoase

Chimie

Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu

1198032

3

Chimie

PN-III-P4-ID-PCE-2020-0818

PCE 195/2021

Liganzi P2X7R ca agenţi terapeutici potențiali pentru tratamentul bolilor inflamatorii cronice ale intestinului și ale cancerului aferent

Medicina

Dr. habil. Alina Ghineț

1197482

4

Chimie

PN-III-P4-ID-PCE-2020-1385

PCE 200/2021

Nanoreactoare fotocatalitice innovative de
tip miez/manta@gol@manta

Stiinta Materialelor

Prof.univ. dr. Aurel Pui

1198032

5

Economie şi Administrarea Afacerilor

PN-III-P4-ID-PCE-2020-0929

PCE 47/2021

Comportamentul de Economisire al Gospodăriilor – O Analiză Socio-Economică din Perspectiva Gospodăriilor, Băncilor și a
Autorităților de Reglementare

Stiinte Sociale
si Economice

Prof. univ. dr. Marius Alin Andrieș

1198032

6

Fizică

PN-III-P4-ID-PCE-2020-0011

PCE 69/ 2021

pagina web

Detectia multiplex, cu sensibilitate si selectivitate moleculara, a unor miRNAs relevante fiziologic, cu ajutorul unor xeno acizi nucleici

[Xeno nucleic acids-mediated, real-time multiplexed detection of disease relevant miRNAs, with single molecule sensitivity and selectivity]

RNANANODETECT-

Biologie si Ecologie

Prof. dr. Tudor LUCHIAN

04/01/2021 – 31/12/2023

1198032

7

Fizică

PN-III-P4-ID-PCE-2020-1946

PCE 46/2021

Studii asupra fenomenelor dinamice în nanomateriale cu tranziție de spin

Fizică

Prof. univ. dr. Cristian Enăchescu

1198032

8

Fizică

PN-III-P4-ID-PCE-2020-0332

PCE 197/2021

Senzori MicroLIBS pentru misiuni robotizate de explorare planetară și astrobiologice

Stiintele pamantului

Conf. univ. dr. Silviu Gurlui

1171032

9

Istorie

PN-III-P4-ID-PCE-2020-1868

PCE 175/2021

Spațiul românesc și crizele internaționale: dinamica ocupațiilor militare (1769-1918)

Stiinte Umaniste

Lect. univ. dr. Gabriel Leanca

1198018

10

Istorie

PN-III-P4-ID-PCE-2020-0863

PCE 170/2021

Românii și Muntele Athos: mănăstiri, arhive, pelerinaje

Stiinte Umaniste

Prof. univ. dr. Petronel Zahariuc

1050282

11

Istorie

PN-III-P4-ID-PCE-2020-1139

PCE 135/2021

Planuri de orașe din Principatele Române în arhivele europene: noi interpretări și impact asupra cunoașterii patrimoniului urban

Stiinte Umaniste

Prof.univ. dr. Laurentiu Rădvan

1079032

12

Istorie

PN-III-P4-ID-PCE-2020-0383

PCE 173/2021

Politică de stat și destine personale. Recrutare și lăsare la vatră în provinciile daco-moesice

Stiinte Umaniste

Prof. univ. dr. Lucretiu-Ion Birliba

1102032

13

Litere

PN-III-P4-ID-PCE-2020-2963

PCE 202/2021

Mărcile metalingvistice între lexic, gramatică și discurs. Abordare diacronică, acronim MEM

Stiinte Umaniste

Conf. univ. dr. Anca Cristina Petraș

936061

14

Psihologie și Știinte
ale Educației

PN-III-P4-ID-PCE-2020-2963

PCE 202/2021

Tranziția la școala gimnazială: O abordare longitudinală care investighează factorii de risc și protectivi

Stiinte Sociale
si Economice

Prof. univ. dr. Loredana Diaconu-Gherasim

1108012

15

ICI-DSU

PN-III-P4-ID-PCE-2020-2939

PCE 149/2021

O reevaluare a psaltirilor românești din secolul al XVI-lea. Corpus aliniat și studii comparative

Stiinte Umaniste

CS II dr. Anamaria Gînsac

878035

16

ICI-DIS

PN-III-P4-ID-PCE-2020-1988

PCE 168/2021

pagina web

Ingineria materialelor ceramice poroase fără plumb pentru obținerea de senzori piezo-, piroelectrici cu aplicații de colectare de energie

[Engineering of lead-free porous ceramic materials for piezo-, pyroelectric sensors with energy harvesting applications]

– EnginPOR-

Stiinte ingineresti

CSII dr. Cristina- Elena Ciomaga

1198032

17

ICI-DIS/
RAMTECH

PN-III-P4-ID-PCE-2020-0239

PCE 142/2021

Interacţiuni optice parametrice în configuraţie contra-propagativă pentru fotonică cuantică cu stări bi-fotonice cu timp de coerenţă mare

Fizica

CS II dr. Sorin Tascu

1198018

Informații suplimentare