PN III Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare  2015 – 2020, Programul 1: Dezvoltarea sistemului național de CD

Subprogramul 1.1 Resurse umane

Nr.
crt.

Facultatea/
Departamentul

Cod proiect

Nr.contract

Titlul proiectului

Director  de proiect

Perioada de derulare

Valoare contract

1

Biologie

PN-III-P1-1.1-TE-2016-1210

TE 58/2018

Studiu complex privind interactiunile dintre statusul stresului oxidativ, procesele inflamatorii si manifestarile neurologice in patofiziologia colonului iritabil (modele animale si pacienti umani),

acronim IBSNEURO

CS II dr. Alin Stelian CIOBÎCĂ

02/05/2018- 30/04/2020

448.355,00

2

Biologie

PN-III-P1-1.1-TE-2016-0367

TE 105/2018

Dezvoltarea unei biotehnologii bazate pe microorganismul Arthrobacter nicotionovorans pentru producerea de compusi neuro-protectivi,

acronim ArthroBioTech

Conf.dr.habil. Marius MIHĂŞAN

01/01/2019- 30/04/2020

207.995,00

3

Chimie

PN-III-P1-1.1-TE-2016-0805

TE 26/2018

Extinderea orizonturilor sintezei inovative a materialelor mezo-poroase/structurate nesilicioase durabile cu functionalitati avansate pentru aplicatii de inalta performanta,

acronim InnMESO-nonSi

Lect.univ.dr. Maria IGNAT

02/05/2018- 30/04/2020

450.000,00

4

Chimie

PN-III-P1-1.1-TE-2016-1205

TE 15/2018

Noi structuri polifuncționale azasteroid-mimetice: compuși fluorescenți și biologic activi,

acronim NPAMFB

Conf.univ.dr. Gheorghita ZBANCIOC

02/05/2018- 30/04/2020

450.000,00

5

Chimie

PN-III-P1-1.1-TE-2019-2037

TE 6/2020

Producerea hidrogenului și tratarea avansată a apei utilizând fotocatalizatori inovativi cu heterostructuri 3D,

-acronim Revolution3D

CS dr. Adrian Iulian BORHAN

01.09.2020- 31.08.2022

431.900,00

6

Drept – CSE

PN-III-P1-1.1-
TE-2016-0773

TE 130/2018

Consolidarea rolului României ca furnizor de
securitate în vecinătatea sa imediată (studii de caz – Ucraina și Moldova),

acronim RoSec

Lect.univ.dr. Teodor Lucian
MOGA

10/10/2018-
09/10/2020

446.184,00

7

Economie și Administrarea Afacerilor

PN-III-P1-1.1-TE-2016-1855

TE 17/2018

Relația dintre accesul la finanțare și stabilitatea financiară: rolul infrastructurii financiare,

acronim FAS-FI

Prof.univ.dr. Alin Marius ANDRIEȘ

02/05/2018- 30/04/2020

446.769,00

8

Economie și Administrarea Afacerilor

PN-III-P1-1.1-TE2019-1297

contractare

Comportamentul deponenților și structura capitalului băncilor: Impactul politicile macroprudențiale și a intervențiilor guvernamentale

Prof. univ.dr. Alin Marius ANDRIES

01.01.2021

431.546,00

9

Economie și Administrarea Afacerilor

PN-III-P1-1.1-TE2019-0229

TE 154/2020

Cultura de tip plată în numerar: o analiză a economiei informale din perspectiva cererii

dr. Ioana Alexandra HORODNIC

01.11.2020- 31.10.2022

431.900,00

10

Economie și Administrarea Afacerilor

PN-III-P1-1.1-TE2019-1642

TE 174/2020

Îmbunătățirea calității auditului financiar din România cu ajutorul logicii fuzzy

Conf. univ.dr. Ioan-Bogdan ROBU

01.11.2020- 31.10.2022

428.150,00

11

Filosofie și Științe Social-Politice

PN-III-P1-1.1-TE-2016-0259

TE 68/2018

Ierarhie și analogie: o cercetare metafizico-teologică,

acronim HAMTI

CS III dr. habil. Florin CRÎȘMĂREANU

02/05/2018- 30/04/2020

449.650,00

12

Filosofie și Științe Social-Politice

PN-III-P1-1.1-TE-2016-0941

TE 131/2018

Malebranchism și Iluminism. Modele ale reformei cunoașterii, de la ordinea metafizică la ordinea politică,

acronim MEPROK

Lect.univ.dr. Cristian Petruţ
MOISUC

10/10/2018-
09/10/2020

447.350,00

13

Filosofie și Științe Social-Politice

PN-III-P1-1.1-TE2019-0610

TE 129/2020

Cunoaștere, voință, libertate. Despre opacitatea epistemică a sufletului la Nicolas Malebranche și consecințele acesteia în perioada post-carteziană,

acronim KNOWIFRE

Lect.univ.dr. Cristian Petruţ
MOISUC

01.12.2020-30.11.2022

430.300,00

14

Fizică

PN-III-P1-1.1-TE-2016-1951

TE 22/2018

Proprietăți dependente de scală în ceramicele piezoelectrice fără plumb,

acronim ProLEAF

Lect.univ.dr. Lavinia-Petronela CURECHERIU

02/05/2018- 30/04/2020

450.000,00

15

Fizică

PN-III-P1-1.1-TE-2019-1689

TE 1/2020

Explorarea condițiilor critice ca un nou instrument pentru creșterea proprietățile electrocalorice ale ceramicelor fără plumb pe bază de bariu,

acronim CritEC

Lect.univ.dr. Lavinia-Petronela CURECHERIU

01.09.2020-31.08.2022

431.900,00

16

Fizică

PN-III-P1-1.1-TE-2019-0037

TE 18/2020

Detecţia multiplă şi ultra-senzitivă a fragmentelor scurte de acizi nucleici, utilizând nanoparticule de aur şi nanopori proteici

-acronim NANOSENSEDNA

Conf. univ.dr. Loredana MEREUȚĂ

01.09.2020- 31.08.2022

431.900,00

17

Fizică

PN-III-P1-1.1-TE-2019-1929

TE 84/2020

O nouă paradigmă în proiectarea materialelor electroceramice: controlul defectelor de sarcină,

acronim ElectroChargEng

Lect.univ.dr. Leontin PĂDURARIU

10.10.2020-09.10.2022

431.900,00

18

Geografie și Geologie

PN-III-P1-1.1-TE-2019-0286

TE 149/2020

Vulnerabilitatea resurselor de apă din subteran din Podișul Moldovei la schimbările climatice

acronim CHUWAT

Conf. univ.dr. Ionuț MINEA

01.11.2020-31.10.2022

379.340,00

19

Istorie

PN-III-P1-1.1-TE-2016-1477

TE 28/2018

De la aristocrați la proletari. Corpul diplomatic al României (1918-1947),

acronim APDCR

Lect.univ.dr. Adrian VIŢĂLARU

02/05/2018- 30/04/2020

437.000,00

20

Istorie

PN-III-P1-1.1-TE-2016-1312

TE 112/2018

Familii de mari dregători în Moldova secolului al XVIII-lea. Referinţe identitare şi manifestări de putere,

acronim HIGHFAMOLD

CS III dr. Mihai-Bogdan
ATANASIU

10/10/2018-
09/10/2020

444.300,00

21

Litere

PN-III-P1-1.1-TE-2016-0968

TE 139/2018

Literatura și cultura idiș în contextul multicultural bucovinean. Cristalizarea și dinamica unei identități culturale,

acronim YIDCLBUK

Lect.univ.dr. Francisca SOLOMON

10/10/2018-
09/10/2020

450.000,00

22

Litere

PN-III-P1-1.1-TE-2019-0721

TE 54/2020

Integrarea istoriei universale în cultura românească prin traduceri de texte istorice din limba germană la sfârşit de secolul al XVIII-lea şi început de secolul al XIX-lea,

acronim WHRCGL

Lect.univ.dr. Alexandra CHIRIAC

15.09.2020-14.09.2022

431.900,00

23

Matematică

PN-III-P1-1.1-TE-2016-2314

TE 69/2018

Analiza matematică a sistemelor mecanice neliniare,

acronim MNSA

Lect.univ.dr. Ionel-Dumitrel GHIBA

02/05/2018- 30/04/2020

550.000,00

24

Matematică

PN-III-P1-1.1-TE-2019-0348

TE 8/2020

Calcul variațional și tehnici numerice în mecanica solidului,

acronim CVNS

Lect.univ.dr. Ionel-Dumitrel GHIBA

01.09.2020-31.08.2022

431.900,00

25

Psihologie și Științe ale Educației

PN-III-P1-1.1-TE-2019-1699

TE 32/2020

Cum se realizează transformarea senzorial-motrică a informației tactile pentru acțiunile naturalistice cu un scop precis?

acronim TOUCH_FOR_ACTION

CS II dr. Georgiana JURAVLE

01.09.2020-31.08.2022

431.900,00

26

Institutul de Cercetări Interdisciplinare – Științe

PN-III-P1-1.1-TE-2016-0508

TE 45/2018

Identificarea unimoleculară a domeniilor aminoacidice din structura primară a polipeptidelor folosind nanopori proteici,

acronim PEPREC

CS III dr. Alina ASANDEI

02/05/2018- 30/04/2020

450.000,00

27

Institutul de Cercetări Interdisciplinare – Științe – ARHEOINVEST

PN-III-P1-1.1-TE-2019-2232

TE 14/2020

Modele de amplasare a locuirilor și evoluția organizării așezărilor umane în cultura eneolitică Cucuteni din nord-estul României

acronim SPECIFIC

CS III dr. Andrei ASĂNDULESEI

01.09.2020-31.08.2022

431.900,00

28

Institutul de Cercetări Interdisciplinare – Științe Socio-Umane 

PN-III-P1-1.1-TE-2019-0499

TE 57/2020

Războaie civile și propaganda aristocratică în Franța și Moldova în secolul al XVI-lea: o abordare comparativă

acronim CWAPFM

CS III dr. Andrei Constantin SĂLĂVĂSTRU

15.09.2020-14.09.2022

389.900,00

29

Institutul de Cercetări Interdisciplinare – Științe Socio-Umane

PN-III-P1-1.1-TE-2019-0127

TE 74/2020

Romanul de consum și subgenurile sale în literatura română din secolul al XIXlea: editare digitală și analiză de corpus literar asistate de calculator

acronim Pop-Lite

CS II dr. Roxana PATRAȘ

01.09.2021-31.08.2023

416.900,00

30

Institutul de Cercetări Interdisciplinare – Științe Socio-Umane

PN-III-P1-1.1-TE-2019-0517

TE 160/2020

Primele dicționare bilingve românești (secolul al XVII-lea). Corpus digital prelucrat

CS dr. Mădălina-Andreea  UNGUREANU

01.11.2020-31.10.2022

408.560,00

31

Institutul de Cercetări Interdisciplinare –  Științe Exacte și Științe ale  Naturii

PN-III-P1-1.1-TE-2021-0331

63/2022

Noi structuri peptidice cu potențiale aplicații în terapia țintită și diagnosticul timpuriu în cancer

CS III dr. Corina CIOBĂNAȘU

15/05/2022- 14/05/2024

450.000,00

Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE) în derulare – 2020 (.pdf)