Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a demarat, în ultima parte a anului 2021, la inițiativa prof.univ.dr. Tudorel TOADER, rectorul UAIC,  un proiect vizând înființarea la Iași a unui Muzeu al Satului Moldav. Obiectiv de prim rang al regiunii istorice Moldova, integrat în spațiul mirific și deosebit de generos al Grădinii Botanice „Anastasie Fătu” din Iași, pe o suprafață de 32 de hectare, Muzeul Satului Moldav beneficiază deja de un parteneriat instituțional local (semnat alături de Primăria Municipiului Iași, Consiliul Județean și Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași), în cadrul căruia a fost consimțit oficial un comitet ce lucrează la implementarea proiectului, format din personalități ale vieții publice din țară și prezidat de academicianul Victor SPINEI, vicepreședintele Academiei Române.

„Muzeul Satului Moldav își propune conservarea identității etno-culturale din Moldova istorică, de pe ambele maluri ale Prutului, păstrarea spiritului moldovenesc autentic prin valorificarea de colecții etnografice, promovarea patrimoniului cultural din zona Moldovei și crearea de programe menite să îmbunătățească viața culturală. Muzeul Satului Moldav va deveni vehiculul ideal care să ne plimbe prin istoria milenară a acestor locuri, unul dintre cele mai mari proiecte culturale puse vreodată în practică în regiune”, a declarat prof. univ. dr. Tudorel TOADER, rectorul UAIC.
Este de menționat faptul că Muzeul Satului Moldav va reprezenta un centru de cultură de utilitate publică, dar se va converti și într-o nouă bază de cercetare științifică și practică studențească, a unsprezecea în patrimoniul Universității ieșene. Până la această dată, s-au materializat primele demersuri pentru obținerea unor sume destinate demarării planurilor inițiale, urmărindu-se intens identificarea tuturor resurselor materiale și financiare necesare dezvoltării proiectului.

În acest scop, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a lansat, la începutul acestui an, către toate instituțiile publice locale din regiunea istorică a Moldovei, invitația de a contribui la identificarea bunurilor specifice zonelor etnografice pe care le reprezintă, care să poată fi donate viitorului Muzeu al Satului Moldav.

Inițiativa a captat interesul multor instituții, în special a celor de dincolo de Prut, acestea exprimându-și intenția de a pune umărul la materializarea proiectului. Printre acestea se află Primăria Municipiului Cahul, Muzeul de Istorie și Etnografie „Lazăr Dubinovschi” Fălești, Primăria Municipiului Bălți, Consiliul Raional Taraclia, Consiliul Raional Ungheni, Consiliul Municipal Ungheni, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală al Republicii Moldova, Consiliul Raional Căușeni, Muzeul Raional de Istorie și Etnografie „Anatol Candu” Văsieni – Ialoveni. „Vom încerca să identificăm bunuri reprezentative din zonă pentru a fi parte integrantă a Muzeului Satului Moldav, în vederea promovării unei dezvoltări culturale durabile, întru servirea unui public cât mai larg. Dorim ca inițiativa de înființare a Muzeului Satului Moldav să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială și educativă cu un rol major în dezvoltarea societății contemporane, ce va reprezenta una dintre valoroasele surse de educație din toate timpurile”, a precizat primarul Municipiului Cahul, Nicolae DANDIȘ.

„Suntem profund recunoscători pentru posibilitatea de a participa la fondarea Muzeului Satului Moldav, contribuind astfel la definirea identității etnoculturale a zonei Moldovei istorice, de pe ambele maluri ale Prutului, păstrarea spiritului moldovenesc autentic și promovarea patrimoniului etnografic al acestei regiuni istorice”, a menționat primarul orașului Călărași, Ion OLARI.

Pe lângă parteneriatul local cu Primăria Municipiului Iași și Consiliul Județean și Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, proiectul „Muzeul Satului Moldav” este sprijinit și de Consiliul Județean Vaslui, Consiliul Județean Vrancea, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” aparținând Consiliului Județean Bacău, Complexul Muzeal Național Neamț. Iar lista se va complete în zilele următoare, existând semnale pozitive de la multe alte instituții publice din regiune. Complexul Muzeal Național Neamț consideră că demersul este „absolut necesar, în condițiile în care nu există niciun muzeu care să reflecte, în integralitate, formele de viață arhaică din acest vast teritoriu situat pe ambele maluri ale Prutului. Județul Neamț, cuprinzând trei zone etnografice bine definite – Valea Bistriței, zonele Neamț și Roman – trebuie să ocupe un loc important în acest proiect, care să pună în evidență atât specificul local, dezvoltarea autarhică, cât și influențele datorate vecinătăților sau deplasărilor de populație”, a menționat dr Ciprian-Dorin NICOLA, directorul Complexului Muzeal Național Neamț. Acesta consideră că „traversăm o ultimă perioadă în care putem să mai salvăm patrimoniul etnografic, atât de valoros pentru identitatea noastră și important pentru generațiile viitoare”.

Specialiștii de la Complexul Muzeal Național Neamț au anunțat deja că, odată cu încheierea proiectului privind identificarea elementelor de identitate locală de pe Valea Bistriței și din zona Neamț, vor putea avea informații actualizate pentru a contribui la realizarea patrimoniului Muzeului Satului Moldav.