Prof.dr. Liviu Maha a fost confirmat în funcția de rector al celei mai vechi universități din țară

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) anunță faptul că Ministerul Educației a emis ordinul privind confirmarea prof.dr. Liviu Maha în funcția de rector al universității.

Prin ordinul semnat de ministrul Educației, Ligia Deca, se atestă faptul că profesorul va exercita, pentru un mandat de cinci ani, atribuțiile specifice funcției de rector al UAIC din Iași precum și calitatea de ordonator de credite. Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), prof.dr. Liviu Maha, a fost confirmat în funcție de către Ministerul Educației.

Conform calendarului alegerilor, în perioada următoare prof.dr. Liviu Maha urmează să își desemneze echipa de prorectori și să o prezinte în fața Senatului nou-ales. Ulterior vor începe concursurile de decan, fiecare dintre cele 15 facultăți ale universității urmând să delibereze și să trimită în fața unei comisii formate din rector și prorectorii desemnați de către acesta câte minimum doi candidați. În urma probei de interviu, vor fi aleși și decanii care vor face parte din Consiliul de Administrație în mandatul 2024 – 2029.

Confirmarea venită de la Ministerul Educației consfințește finalul mandatului rectorului prof.dr. Tudorel Toader, care a condus universitatea între 2016 – 2024. Ultima zi de mandat a acestuia va fi 14 aprilie.

Publicație : Evenimentul


FDI 2023: Universitatea Tehnică a atras 2,55 milioane de lei, cea mai mare sumă dintre toate universitățile ieșene, singura cu 8 proiecte finanțate

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a reușit să atragă aproape 2,55 milioane de lei din Fondul de Dezvoltare Instituțională, competiția lansată anual de Ministerul Educației.

Este cea mai mare sumă atrasă de o universitate din Iași, iar Politehnica este singura universitate din capitala Moldovei care a reușit să obțină finanțare pe toate cele opt domenii FDI.

Universitatea Tehnică a atras 2,55 milioane de lei, cea mai mare sumă dintre toate universitățile ieșene, singura cu 8 proiecte finanțate

Anul acesta, competiția FDI a avut opt domenii de finanțare, iar proiectele TUIASI au fost evaluate între cele mai bune la majoritatea acestor domenii. Cele aproape 2,55 milioane de lei au fost câștigate după ce TUIASI a avut un proiect în primele 30 selectate pentru fiecare ramură de finanțare din FDI. Spre deosebire de anii anteriori, când majoritatea proiectelor depuse de universitățile din România primeau și o parte din banii solicitați pentru derularea activităților, anul acesta competiția a fost mai strânsă: au fost selectate maximum 30 de proiecte pe fiecare domeniu în parte, în condițiile în care au fost depuse, în medie, 44 de proiecte / domeniu.

„Ne bucură foarte mult faptul că am reușit și în acest an să atragem o sumă semnificativă de bani, peste 2,5 milioane de lei, prin această competiție organizată la nivel național. Scrierea acestor proiecte este un bun exercițiu pentru colegii noștri, iar experiența din anii anteriori se vede: am reușit să fim pe primele poziții la multe dintre domenii și avem proiecte finanțate pe fiecare domeniu în parte, în condițiile unei competiții strânse. Am încurajat și vom continua să încurajăm excelența în cercetare, ca motor al universității”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.

Conform Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, care a gestionat evaluarea proiectelor, au fost vizate pentru finanțare din FDI 2024 opt domenii strategice:

  • Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior;
  • Domeniul 2: creșterea gradului de internaționalizare a învățământului superior din România;
  • Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităţilor, folosite pentru instruirea studenților;
  • Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităţilor;
  • Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
  • Domeniul 6: dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare din instituțiile de învățământ superior.
  • Domeniul 7: corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);
  • Domeniul 8: susținerea participării și accesului studenților cu dizabilități la procesul educațional;

Suma maximă care putea fi obţinută de o universitate pentru fiecare proiect este de 400.000 lei, cu următoarele excepții: D3 (doar pentru grădini botanice) suma putea crește până la 600.000 de lei; D4 (societăți antreprenoriale studențești – SAS) și D7 (corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, consilierea și orientarea în carieră), maximum 250.000 de lei, iar D8 (acces studenți cu dizabilități) – 200.000 de lei.

Publicație : Bună Ziua Iași

Cum vrea Ministerul Educației să crească numărul de studenți. Programul „Primul student din familie”

A fost lansat programul „Primul student din familie”. Principalul obiectiv al acestui program este  creșterea accesului la învățământul superior al grupurilor defavorizate, inclusiv prin sprijinirea și consilierea elevilor pentru a face tranziția de la liceu la universitate.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat că a fost dat startul programului „Primul student din familie”, ce reprezintă „o șansă în plus pentru tineri de a fi susținuți să-și continue studiile la facultate”.

Astăzi, am găzduit o sesiune de informare adresată tuturor celor ce pot fi eligibili pentru acest proiect. Se poate obține finanțare pentru activități de identificare a elevilor ce riscă să nu promoveze examenul de bacalaureat, pentru consilierea elevilor privind programele de studiu din facultăți sau pentru promovarea ofertei educaționale universitare în școli. Această măsură a fost prevăzută în proiectul „România Educată”, ulterior fiind preluată în legile educației, iar acum o punem în aplicare prin finanțare europeană, pentru a ne asigura că primii studenți din familie vor avea resurse și sprijin să-și continue studiile și să-și construiască un viitor mai bun!”, a scris Ligia Deca, pe Facebook.

Programul „Primul student din familie” este un apel de proiecte lansat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în colaborare cu Ministerul Educației, pe 28 martie. Concret, se vizează combaterea abandonului școlar și universitar și are ca obiectiv principal facilitarea accesului la învățământul superior pentru grupurile defavorizate sau subreprezentate.

Printre măsurile și activitățile finanțate în cadrul acestui program se numără măsuri de tip „punte”, pentru o tranziție ușoară de la liceu la facultate, măsuri de prevenire și combatere a abandonului universitar și măsuri dedicate accesibilizării instituțiilor de învățământ superior pentru studenții cu dizabilități, inclusiv achiziționarea de echipamente IT și dezvoltarea de instrumente specifice proceselor educaționale care să le faciliteze accesul și integrarea.

Este nevoie să susținem tinerii din mediul rural să-și continue studiile la universitate, fiindcă este necesar ca acești tineri să beneficieze de creșterea veniturilor și de creșterea calității vieții. „Primul student din familie” înseamnă curaj, dorință, motivație. (… )Fiecare copil din mediul rural care va reuși să finalizeze studii universitare va deveni un exemplu în comunitatea sa și va contribui la dezvoltarea societății, reducându-se, astfel, decalajele socio-economice dintre zonele urbane și cele rurale.”, mai spune Ligia Deca.

Proiectele din cadrul acestui apel de proiecte pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 până în data de 31.05.2024, iar finanțarea este asigurată din Programul Operațional Educație și Ocupare.

Tot mai puțini studenți în România 

Numărul studenților din țara noastră continuă să scădă. De exemplu, Ministerul Educației anunța că în acest an universitar aproape 450.000 de studenți încep facultatea la stat și la privat. Totuși, anul trecut, 2022-2023, au fost înscriși 538.000 de studenți, potrivit Institutului Național de Statistică. Aceste cifre evidențiază și faptul că procentajul tinerilor români care finalizau studiile universitare în 2021 era de aproape două ori mai mic (23,3%) decât media Uniunii Europene, care era de 41,2%.

Mai mult, datele Eurostat din 2022 confirmă că procentul populației cu educație superioară în România este semnificativ sub media UE, poziționându-ne pe ultimul loc în această privință.

Publicație : Adevărul