Mai mulți studenți ai UMF Iași experimentează un instrument de învățare internațional online

Un grup de studenți din anii II și III de la Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, specializarea Asistență Medicală Generală, coordonat de șef lucrări dr. Alina Popa și prof. univ. dr. Sabina Antoniu, experimentează, în perioada februarie-iunie 2024, un nou instrument de învățare online

Este vorba despre Collaborative Online International Learning (COIL), o componentă a conceptului emergent de internaționalizare acasă. Această metodă încurajează schimbul cultural, lingvistic și interdisciplinar între participanți, contribuind la internaționalizarea curriculumului.

Un grup de studenți de la UMF Iași experimentează un instrument de învățare internațional online

Prin intermediul acestui instrument, care este deja popular în universitățile din întreaga lume, se mediază schimburi de experiență între studenți fără ca aceștia să se deplaseze în afara țării.

Proiectul este coordonat de University of Applied Sciences din Antwerp și include echipe din Belgia, România, Suedia, Spania, Portugalia și Danemarca. Anul acesta, se abordează teme precum eutanasia, îngrijirile paliative, inegalitatea și diversitatea de gen.

COIL a început să fie dezvoltat și implementat în jurul anului 2006, în Statele Unite ale Americii, ca răspuns la nevoia de a oferi studenților experiențe interculturale și internaționale, fără necesitatea călătoriilor fizice. Deși nu există un punct de pornire clar definit pentru COIL, ideile care stau la baza acestui concept au evoluat în contextul globalizării și al avansului tehnologic în același timp cu creșterea importanței interacțiunilor interculturale într-o lume tot mai conectată digital.

Această nouă metodă de învățare conectează studenți și profesori din diferite țări

Practicile COIL s-au dezvoltat pe măsură ce tot mai multe cadre didactice au început să exploreze modalități de a integra elemente internaționale și interculturale în programele lor de studiu, folosind tehnologii de comunicare și informație pentru a conecta studenții din diferite țări. Inițial, aceste colaborări au fost adesea informale și bazate pe inițiative individuale ale cadrelor didactice.

Cu timpul, COIL a început să câștige recunoaștere și popularitate, în special în învățământul superior din Statele Unite și Europa. Au fost stabilite rețele și parteneriate între instituții de învățământ superior pentru a facilita colaborarea și schimbul de bune practici în implementarea COIL. Organizații precum SUNY COIL Global, AIEA (Asociația Internațională a Administratorilor de Educație), IIE (Institute of International Education) și UNICollaboration au contribuit la promovarea și dezvoltarea COIL la nivel global.

Această nouă metodă de învățare online conectează studenți și profesori din diferite țări pentru proiecte și discuții în colaborare, ca parte a cursurilor lor. Această cooperare oferă oportunități semnificative pentru experiențe globale integrate în programele de studiu.

Publicație : Bună Ziua Iași

USV Iași va primi peste 2, 2 milioane lei din Fondul de Dezvoltare Instituțională, având toate proiectele aprobate cu punctaje mari

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” (USV) din Iași a câștigat finanțarea pentru șapte proiecte depuse la competiția FDI (Fondul de Dezvoltare Instituțională) 2024, organizată de către Ministerul Educației prin Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS). Proiectele depuse de echipele USV Iași au obținut punctaje foarte bune, fapt ce a determinat situarea USV Iași pe primul loc în clasamentul universităților de profil din România, cu suma aprobată de 2.215.000 lei. La nivel național, pentru fiecare dintre cele opt domenii, au fost depuse peste 40 de proiecte.

Competiția de proiecte finanțate din FDI 2024, destinată universităților de stat, a început în luna februarie. Sumele ce pot fi obţinute de o universitate pentru fiecare proiect se situează între 200 mii lei și 600 mii lei, în funcție de domeniu.

Scopul principal al competiției FDI este acela de a susține proiectele de dezvoltare instituțională în vederea îmbunătățirii calității sistemului național de învățământ superior, cele opt domenii de finanțare fiind:

 • Domeniul 1: creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior;
 • Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România;
 • Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea studenților;
 • Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților;
 • Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
 • Domeniul 6: dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități.
 • Domeniul 7: corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carieră;
 • Domeniul 8: susținerea participării și accesului studenților cu dizabilități la procesul educațional.

Publicație : Evenimentul și Bună Ziua Iași

Proiect pentru organizarea clasamentului universităților din România

Ministerul Educației a anunțat lansarea în consultare publică a unui proiect ce detaliază principiile și procedura pentru realizarea anuală a metarankingului universităților din România, conform Agerpres.

Metarankingul (clasamentul) naţional se bazează pe analiza unor clasamente internaţionale ale instituţiilor de învăţământ superior, recunoscute de „IREG (International Ranking Expert Group), Inventory of International Rankings„, în care sunt prezente instituţiile de învăţământ superior româneşti, potrivit proiectului.

Conform proiectului, în procesul de selectare a clasamentelor internaționale ale instituțiilor de învățământ superior se va lua în considerare gradul de accesibilitate pentru diverse tipuri de instituții, criteriile aplicate și evaluarea finală, reflectată printr-un scor global al instituției.

Astfel, în selecţia clasamentelor internaţionale se vor utiliza următoarele principii:

 • clasamentul se bazează dominant pe criterii/indicatori academice/academici relevante/relevanţi;
 • toate clasamentele selectate au aceeaşi pondere în metarankingul naţional;
 • se vor selecta acele clasamente care oferă o evaluare globală a instituţiilor de învăţământ superior, nu doar pe anumite domenii de specializare;
 • se vor evita clasamentele ce sunt restrictive pentru minimum 50% din instituţiile de învăţământ superior româneşti;
 • respectarea procedurii de selecţie este auditată extern şi, după caz, validitatea rezultatelor se verifică prin analize complementare şi/sau raportarea la alte date disponibile.

Clasamentele utilizate în metaranking se stabilesc anual, cu consultarea Consiliului Naţional al Rectorilor, iar cele nou-propuse vor fi pilotate timp de cel puţin un an, înainte de a fi considerate pentru metaranking„, se menționeză în proiect.

Publicație : Adevărul