Admiterea la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru anul universitar 2024/2025 (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă)

Candidaţii la admitere sunt cadre didactice încadrate în sistemul de învăţământ preuniversitar cu diplomă de licenţă sau echivalentă, precum şi absolvenţi ai învăţământului superior cu diplomă de licenţă sau echivalentă incluşi în Programul-pilot Teach for România în baza Protocolului de colaborare nr. 8.082/2014 încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Asociaţia Teach for Romania, încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar cu statut de cadru didactic fără studii corespunzătoare postului.

Calendarul admiterii

 • În perioada 1 aprilie 2023 – 14 iulie 2024 va avea loc sesiunea de preînscriere a candidaților pentru admiterea în anul universitar 2024/2025. Aceasta se va realiza doar on-line.
 • Pentru toate formele de învăţământ (cu frecvenţă, învăţământ la distanţă), admiterea se organizează în două sesiuni, în condiţii identice, după următorul program:
  • Sesiunea din iulie:
   • 15-20 iulie 2024: înscrierea candidaților;
   • 22-27 iulie 2024: selecția candidaților și afișarea rezultatelor.
  • Sesiunea din septembrie:
   • 6 – 9 septembrie 2024: înscrierea candidaților;
   • 10 – 11 septembrie 2024: selecția candidaților și afișarea rezultatelor.
 • Pentru a doua sesiune de admitere (acolo unde este cazul), până la data de 23 august 2024  fiecare facultate va stabili și va aduce la cunoștința conducerii universității numărul de locuri rămas disponibil.

Programe de conversie profesională propuse pentru anul universitar 2024/2025 (condițiile de admitere, taxele de înscriere, taxele de școlarizare)

Facultatea Domeniul Denumirea programului Forma de învăţământ Durata (nr. semestre) Condiţiile de admitere Taxa de înscriere Taxa de şcolarizare pe an de studii pentru seria 2024-2026
Geografie și Geologie Geografie Geografie IF 4 Media de admitere:

100% media examenului de licență/diplomă.

 

Criteriul de departajare a candidaților cu aceeași medie:

1. media anilor de studii de licență;

2. media ECTS din ultimul an de studii universitare de licență

 

Condiție de înscriere:

–          Candidatul să fie profesor titular/suplinitor în învățământul preuniversitar

200 lei 3000 lei

Mai multe informații găsiți în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru anul universitar 2024-2025 (învățământ cu frecvență și învățământ la distanță)

Arhivă

Admiterea la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru anul universitar 2023/2024 (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă)

Candidaţii la admitere sunt cadre didactice încadrate în sistemul de învăţământ preuniversitar cu diplomă de licenţă sau echivalentă, precum şi absolvenţi ai învăţământului superior cu diplomă de licenţă sau echivalentă incluşi în Programul-pilot Teach for România în baza Protocolului de colaborare nr. 8.082/2014 încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Asociaţia Teach for Romania, încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar cu statut de cadru didactic fără studii corespunzătoare postului.

Calendarul admiterii

 • În perioada 3 aprilie 2023 – 9 iulie 2023 va avea loc sesiunea de preînscriere a candidaților pentru admiterea în anul universitar 2023/2024. Aceasta se va realiza doar on-line.
 • Sesiunea din iulie:
  • 10–15 iulie 2023: înscrierea candidaților;
  • 17–22 iulie 2023: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.
 • Sesiunea din septembrie:
  • 4–6 septembrie 2023: înscrierea candidaților;
  • 7-8 septembrie 2023: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Pentru a doua sesiune de admitere (acolo unde este cazul), fiecare facultate va stabili şi va aduce la cunoştinţa candidaţilor şi a conducerii universităţii, până la data de 25 august 2023, numărul de locuri rămase disponibile.

Programe de conversie profesională propuse pentru anul universitar 2023/2024 (condițiile de admitere, taxele de înscriere, taxele de școlarizare, numărul  minim de locuri propuse)

Mai multe informații găsiți în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru anul universitar 2023-2024 (învățământ cu frecvență și învățământ la distanță)

Admiterea la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru anul universitar 2022/2023 (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă)

Calendarul admiterii

Sesiunea din septembrie:

 • 5–7 septembrie 2022: înscrierea;
 • 8-9 septembrie 2022: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Programele de conversie profesională propuse pentru anul universitar 2022/2023 (condițiile de admitere, taxele de înscriere, taxele de școlarizare, numărul minim de locuri propuse)

Mai multe informații găsiți în Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar  pentru anul universitar 2022/2023 (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă).

Calendar admitere

Sesiunea de preînscriere: 5 aprilie – 11 iulie 2021 (doar on-line)

Sesiunea din iulie:

 • 12 – 17 iulie 2021: înscrierea candidaților
 • 19 – 21 iulie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea din septembrie (doar dacă râmân locuri libere):

 • 6 – 8 septembrie 2021: înscrierea candidaților
 • 9 septembrie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Programele de conversie profesională propuse pentru  anul universitar 2021/2022 (condițiile de admitere, taxele de înscriere, taxele de școlarizare, numărul  minim de locuri propuse)

Mai multe informații despre admiterea la programele de conversie profesională găsiți în Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru anul universitar 2021-2022 (învățământ cu frecvență și învățământ la distanță)

Condiții de admitere la programele de conversie-2020

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru anul universitar 2020-2021 (învățământ cu frecvență și învățământ la distanță)

Perioada de admitere

NOU!  Sesiunea din iulie:

–  13 – 24 iulie 2020: înscrierea;

–  27 – 31  iulie 2020: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

      Sesiunea din septembrie:

– 7 – 9 septembrie 2020: înscrierea;

– 10 septembrie 2020: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Pentru a doua sesiune de admitere (acolo unde este cazul) fiecare facultate va fixa şi va aduce la cunoştinţa candidaţilor şi a conducerii universităţii numărul de locuri rămase disponibile până la data de 21 august 2020.

Condiții de admitere la programele de conversie – 2019

Metodologia de admitere – 2019

Perioada de admitere

Sesiunea din iulie 2019:

 • 15 – 20 iulie: înscrierea;
 • 21 – 23 iulie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie:

 • 9 – 11 septembrie: înscrierea;
 • 12 septembrie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Pentru a doua sesiune de admitere (acolo unde este cazul) fiecare facultate va fixa şi va aduce la cunoştinţa candidaţilor şi a conducerii universităţii numărul de locuri rămase disponibile până la data de 23 august 2019.

Actele necesare pentru înscriere

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere, la care se anexează următoarele acte:

 • Diploma de Licenţă şi Suplimentul la Diplomă/Foaia Matricolă obţinute în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României. Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele de studii în original;
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României. Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele de studii în original;
 • adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte calitatea de cadru didactic şi disciplinele predate (în original), vizată de ISJ;
 • original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie după certificat de naştere;
 • original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Candidaţii la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport vor respecta cerinţele specifice specifice și vor depune la dosar o adeverință medicală din care să rezulte că persoana respectivă poate susține probele sportive, respectiv candidatul este apt din punct de vedere medical pentru domeniul Educație fizică și sport;
 • alte acte stabilite de fiecare facultate în parte, dosar plic etc.

(*) se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.

Click pentru a descărca metodologia de admitere

 • Fișa de înscriere
 • Declarație
 • Programele de conversie profesională propuse, condițiile de admitere, taxele de înscriere, taxele de școlarizare, numărul  minim și maxim de locuri propuse

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Domeniul Nr. Progr. Denumirea programului Forma de învăţământ Nr. Sem. Numar locuri minim Numar locuri maxim
Administrarea afacerilor 1 Economia comerțului, turismului și serviciilor IF 3 5 50
2 Economia comerţului, turismului şi serviciilor IF 4 5 50
Finanțe 3 Finanțe și bănci IF 3 5 25
4 Finanțe și bănci IF 4 5 25
Economie şi afaceri internaţionale 5 Economie şi afaceri internaţionale IF 3 10 100
6 Economie şi afaceri internaţionale IF 4 10 100
Marketing 7 Marketing IF 3 5 50
8 Marketing IF 4 5 50
Contabilitate 9 Contabilitate şi Informatică de gestiune ID 3 5 50
10 Contabilitate şi Informatică de gestiune ID 4 5 50
Management 11 Management ID 3 5 50
12 Management ID 4 5 50

Condiții de admitere: 

 • 50% media ex. de licenţă;
 • 50% media ex. de bacalaureat.

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media examenului de bacalaureat.
Taxa de înscriere: 250 lei
Taxa de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017:

 • 3000 de lei la IF
 • 2900 de lei la ID

Facultatea de Geografie și Geologie

Domeniul: Geografie
Denumirea programului: Geografie
Forma de învățământ: învățământ cu frecvență
Numărul de semestre: 4
Condiții de admitere: 100% media examenului de licenţă/diplomă.
Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media anilor de studii.
Taxa de înscriere: 190 de lei
Taxa de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017: 2800 de lei
Număr de locuri minim: 10
Număr de locuri maxim: 90

Facultatea de Matematică

Domeniul: Matematică
Denumirea programului: Matematică
Forma de învățământ: IF
Numărul de semestre: 4
Condiții de admitere: Candidaţii trebuie să fi urmat, în cadrul programului de licenţă deja absolvit, cel putin un curs de matematică.
Media de admitere:
● 100% Media examenului de licenţă a programului anterior absolvit.

Taxa de înscriere: 120 de lei
Taxa de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2016-2017: 3000 de lei
Număr de locuri minim: 25
Număr de locuri maxim: 35