A fost lansat procesul de selecție pentru beneficiarii de burse doctorale și postdoctorale în cadrul proiectului „POCU380/6/13/123623 – Doctoranzi și cercetători postdoctorat pregătiți pentru piața muncii”. Informații suplimentare pot fi obținute consultând următoarele documente:

Rezultate

Rezultate finale:

ANUNȚ: Perioada de semnare a contractelor: 22-23 octombrie 2019, interval orar: 10.00-15.00, Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat (Corp A, etajul 2). Informații suplimentare referitoare la procesul de contractare vor fi trimise prin e-mail candidaților admiși în grupul țintă și vor fi afișate pe pagina web a proiectului.