Marți, 22 iunie 2021, Excelența Sa Gabriel ATANASOV – Ambasador al Republicii Macedonia de Nord în România, a efectuat o vizită oficială la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), unde a avut o întâlnire cu prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rector al UAIC. Pe parcursul întâlnirii s-a evidențiat buna colaborare pe care Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași o are cu instituțiile de învățământ superior din Macedonia de Nord.  În prezent, UAIC are încheiate trei acorduri interinstituționale și trei acorduri bilaterale Erasmus+ cu universități din Macedonia.  În ultimii zece ani s-au derulat 83 de vizite la instituții de învățământ superior, institute sau organizații din această țară. În cea mai  mare parte, vizitele studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor din UAIC au avut ca scop participarea la diferite evenimente, manifestări științifice și concursuri organizate în universități și alte instituții din acest stat, întâlniri de lucru în cadrul unor proiecte europene, realizarea de stagii de cercetare/documentare sau practică de specialitate. Excelența Sa Gabriel ATANASOV – Ambasador al Republicii Macedonia de Nord în România și-a manifestat întreaga disponibilitate în ceea ce privește consolidarea cooperării între instituțiile academice din cele două țări.

În privința relațiilor de colaborare academică și de cercetare științifică între UAIC și mediul academic din Macedonia de Nord, Rectorul UAIC a declarat: „Am convenit, în limita competențelor pe care le avem, în calitate de Rector, respectiv ca Ambasador, să facem demersuri legale pentru ca parteneriatele pe care le avem să le dezvoltăm, să le dinamizăm și, la nivel de universități, să încheiem și alte asemenea parteneriate cu o arie de cuprindere mai amplă”.

În continuarea vizitei, E.S. Gabriel ATANASOV – Ambasador al Republicii Macedonia de Nord în România și prof. univ. dr. Tudorel TOADER – Rector al UAIC au participat la evenimentul intitulat „Orizont de Afaceri – Macedonia de Nord – Doing Business in North Macedonia”, organizat de Centrul pentru Studii Balcanice al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA) din cadrul UAIC.

Evenimentul „Orizont de Afaceri – Macedonia de Nord – Doing Business in North Macedonia” a avut ca scop prezentarea oportunităților de afaceri în Macedonia de Nord pentru companiile din regiunea de Nord-Est a României.

În deschiderea evenimentului, Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, a declarat: ,,Este o bucurie pentru noi să avem astăzi ca oaspete pe Excelența Sa, Domnul Ambasador al Macedoniei de Nord. Privim vizita Excelenței Sale din mai multe perspective. În primul rând cea academică, dezvoltarea relațiilor pe care le avem între UAIC și mediul academic din Macedonia de Nord, relații care, de-a lungul timpului, au cunoscut o dinamică și o evoluție permanent ascendentă, numeric și calitativ. În același timp, Excelența Sa se întâlnește și cu mediul de afaceri din regiunea de Nord-Est a României. Având în vedere faptul că Macedonia de Nord este în procesul de pregătire a aderării la Uniunea Europeană, evenimentul de astăzi are drept scop identificarea unor piloni importanți în acest parcurs, din perspectivă academică, economică și administrativă.”

Au mai luat cuvântul reprezentanții autorităților locale:  Marian GRIGORAȘ – Prefect al Județului Iași, Costel ALEXE – Președinte al Consiliului Județean Iași și Mihai CHIRICA – Primar al Municipiului Iași, care și-au exprimat dorința de a dezvolta relații culturale și economice cu Macedonia de Nord.

Excelența Sa Gabriel ATANASOV – Ambasador al Republicii Macedonia de Nord în România a evidențiat pe parcursul manifestării sprijinul României privind începerea negocierilor pentru aderarea Macedoniei de Nord la spațiul european și a invitat oamenii de afaceri să investească în această țară: „Ceea ce este foarte important este că ne-am dat seama că  atât geografic, cât și tradițional și cultural, suntem foarte apropiați. România este un avocat puternic, vocal în Uniunea Europeană în sprijinul începutului negocierilor pentru aderarea Macedoniei de Nord. În Macedonia de Nord există o percepție pozitivă asupra României, este privită ca un exemplu. Noi dorim, în parcursul nostru european, să preluăm din expertiza pe care a avut-o România în ultimii ani. Mărturisesc că, din 2007, odată cu accesul României la Uniunea Europeană, se vede un trend pozitiv în economie, în ceea ce privește nivelul de trai. România a devenit o nouă Germanie sau o nouă Austrie pentru Macedonia de Nord. Din ce în ce mai multe persoane vin aici să își găsească un loc de muncă. Ceea ce mă bucură foarte mult și trebuie să lucrăm pe acest palier. Îndemn oamenii de afaceri din România să vină să investească în Macedonia de Nord, având în vedere că deja este țară NATO, deci există stabilitate din acest punct de vedere”.

Centrul pentru Studii Balcanice își propune să genereze analize și studii utile partenerilor din mediul de afaceri, autorităților centrale, regionale și locale, societății civile. De asemenea, intenționează să construiască relații interinstituționale care să permită conturarea de proiecte comune, schimb de profesori, schimb de studenți, programe de studii și de cercetare. În același timp, Centrul pentru Studii Balcanice se dorește a fi instituție suport pentru teme ce vizează cunoașterea și promovarea reciprocă la nivelul României și în arealul Balcanilor de Vest.