Centru de cercetări avansate în bionanoconjugate și biopolimeri – Cercetări interdisciplinare în proiectarea, sinteza și caracterizarea bioconjugatelor dedicate nanomedicinii

 

Institutul de Cercetări Interdisciplinare organizează în data de 23 mai 2022, în Sala Ferdinand, corpul A al universitității, începând cu ora 10:00, seminarul științific cu titlul ”Centru de cercetări avansate în bionanoconjugate și biopolimeri – Cercetări interdisciplinare în proiectarea, sinteza și caracterizarea bioconjugatelor dedicate nanomedicinii”.

Activitățile de cercetare desfășurate în cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare oferă cadrul promovării unui climat organizațional favorabil colaborării și cooperării. În acest context, vă invităm să participați la acest eveniment care are ca scop dezvoltarea de idei de proiecte multidisciplinare, în vederea împărtășirii de cunoștințe și dialog cu invitați de prestigiu. Invitata acestei sesiuni este doamna dr. Mariana Pinteală, coordonatoarea Centrului de Cercetări Avansate pentru Bionanoconjugate şi Biopolimeri din cadrul Institutului de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași.

Pentru înscriere, vă rugăm să completați Formularul de înscriere și să îl transmiteți până pe 20 mai a.c. la adresa: diana.lina@uaic.ro.

» Invitație UAIC

» Agenda

» Formular de înscriere

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului de dezvoltare instituțională – proiect de finanțare a excelenței în CDI (PDI-PFE), cu titlul Susținerea competitivității în cercetare-dezvoltare și inovare prin dezvoltarea capacității instituționale a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Informații suplimentare și detalii despre eveniment se pot obține de la Serviciul pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, persoană de contact : Elena FELICE, tel.: 0232 201024, email: eradu@uaic.ro.


Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.11PFE/30.12.2021