Creșterea cunoștințelor și a volumului de rezultate ale cercetării din universități și instituții de cercetare și dezvoltare pot avea valoare de aplicare practică, importantă pentru dezvoltarea și inovarea din mediul de afaceri. În acest sens, există nevoia de cooperare între mediul academic și întreprinderi, în scopul valorificării rezultatelor cercetării prin dezvoltarea activităților de transfer
tehnologic.

În acest context, acțiunea își propune să reunească cercetători, cadre didactice și studenți în cadrul unui eveniment de prezentare a activităților de transfer tehnologic de la nivelul celor două centre de transfer tehnologic, autorizate la nivelul regiunii de Nord-Est: Centrul de Transfer Tehnologic “Polytech”și respectiv, Centrul de Transfer Tehnologic “Gemini CAD Systems”.

Zi și oră: 28 octombrie , începând cu ora 14,30

Locație: Sala Ferdinand a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Agenda evenimentului

Invitație

Formular înscriere

 

“Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.34PFE/19.10.2018”

„This project is funded  by the Ministry of Research and Innovation within Program 1 – Development of the national RD system, Subprogram 1.2 – Institutional Performance – RDI excellence funding projects, Contract no.34PFE/19.10.2018”

„Conceput în România”