CEREMONIA ANIVERSARĂ

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează luni, 25 octombrie 2021, ora 11.00, în Aula Magna „Mihai Eminescu”, ceremonia dedicată momentului inaugural. Evenimentul poartă încărcătura simbolică a unei vechi tradiții intelectuale și celebrează cei 161 de ani de existență a Universității din Iași.

Evenimentul va fi transmis live pe această pagină și pe contul de YouTube al UAIC.

Programul manifestărilor academice

FORUMUL EC2U (ediția a III-a)
Conferințe, dezbateri, întâlniri de lucru și evenimente studențești
26 – 28 octombrie 2021
Universitatea Salamanca
Hibrid

Evenimentul organizat în cadrul proiectului are loc de două ori pe an și reunește atât echipa de proiect cât și alți reprezentanți ai universităților membre, ai partenerilor asociați și ai studenților din cele 7 universități.

Moderator: Prof. Ludovic THILLY, coordonatorul proiectului
Parteneri: Universitățile Coimbra, Jena, Pavia, Poitiers, Salamanca și Turku
Date de contact: Prof. univ. dr. Daniela COJOCARU, coordonator proiect la UAIC, dananacu@gmail.com
https://ec2u.eu/

FLORI DE TOAMNĂ 2021, A XLV-A EDIŢIE
Expoziţie de flori, fructe şi seminţe din colecțiile științifice ale Grădinii Botanice
30 octombrie 2021, 11:00 – 21 noiembrie 2021, 17:00
Complexul de sere și secţiile exterioare ale Grădinii Botanice

Acest eveniment a debutat în anul 1976, ajungând în acest an la cea de-a XLV-a ediţie, dedicată aniversării a 165 de ani de la fondarea la Iaşi a primei grădini botanice din România. În spaţiile expoziţionale vor fi prezentate colecţii reprezentative de crizanteme, varză ornamentală, ardei și dovleci decorativi, precum şi eşantioane de fructe şi seminţe, care aparţin unor specii de plante indigene și exotice. De asemenea, vor fi expuse forme topiare vegetale. Mai multe detalii despre eveniment și condițiile de vizitare a celei de-a XLV-a ediții a Expoziției Flori de Toamnă sunt publicate AICI.

Moderator: Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE
Coordonator: Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE
Date de contact: Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE, tanase@uaic.ro, 0232 201 373
www.botanica.uaic.ro/anunturi

TENDINȚE ÎN BIOLOGIE: DE LA MOLECULE LA SISTEME COMPLEXE
Sesiune de comunicări științifice, cu evenimente asociate
28-29 octombrie 2021
Hibrid (online sau/și față în față) – Facultatea de Biologie și Grădina Botanică „Anastasie Fătu”

Facultatea de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu Grădina Botanică „Anastasie Fătu” și Muzeul de Istorie Naturală Iași organizează Sesiunea științifică „Tendințe în biologie: de la molecule la sisteme complexe”, în perioada 28-29 octombrie 2021. Invităm și încurajăm membrii comunității științifice să participe la această manifestare alături de colaboratorii lor pentru a prezenta rezultate ale cercetărilor care să reflecte dimensiunile plurivalente ale biologiei actuale.

Parteneri: Grădina Botanică „Anastasie Fătu” și Muzeul de Istorie Naturală Iași
Date de contact: Prof. univ. dr. habil. Luminița BEJENARU, lumib@uaic.ro
http://cercetare.bio.uaic.ro/ssbio/index.html

CHIMIA – FRONTIERĂ DESCHISĂ SPRE CUNOAŞTERE, EDIŢIA A XII-A
Sesiune de comunicări ştiinţifice a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
11 noiembrie 2021, 09:00 – 13:00 şi 12 noiembrie 2021, 10:00 – 14:00
Lucrările sesiunii se vor desfăşura în regim hibrid sau exclusiv online.
Amfiteatrul P3, Facultatea de Chimie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, hibrid sau exclusiv online, 11 noiembrie 2021
Online – platforma Cisco Webex, 12 noiembrie 2021

Lucrările sesiunii şi comunicările prezentate de autori sunt axate pe rezultatele cercetărilor realizate în activităţi cu relevanţă în sinteza chimică, materiale avansate, sisteme biologice, analiză chimică, chimia mediului, în încercarea de a oferi o perspectivă cât mai complexă asupra impactului acestora la nivelul societăţii.
 
Moderator: Prof. univ. dr. habil. Cecilia ARSENE
Parteneri: Şcoala Doctorală de Chimie de la Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD UAIC), Asociaţia Studenţilor Chimişti Ieşeni (ASCIS)
Date de contact: Lect. univ. dr. Carmen MÎŢĂ, cmita@uaic.ro
https://www.chem.uaic.ro/ro/manifestari/ssmd2021.html

IPOSTAZE ALE PRINCIPIULUI LEGALITĂȚII ÎN DREPTUL NAȚIONAL ȘI EUROPEAN
Conferință națională
29 octombrie 2021
Online

Conferința își propune să permită cercetătorilor și specialiștilor explorarea valențelor principiului legalității, în diversele arii ale dreptului, urmărind fațetele acestuia în reglementările și jurisprudența națională și europeană.
Conferința speră să găzduiască lucrări din cât mai multe arii de cercetare, invitația de participare fiind adresată întregului mediu academic național.
Lucrările conferinței vor fi structurate pe următoarele secțiuni:

  • Drept Privat
  • Drept Public
  • Drept penal și procesual penal
  • Drept european și studii europene

Moderator: Lect. univ. dr. Mihai DUNEA
Partener: Editura Hamangiu
Date de contact: Lect. univ. dr. Nicolae-Horia ȚIȚ, horia.tit@gmail.com
http://laws.uaic.ro/ro/evenimente/conferinta-nationala-cu-tema-ipostaze-ale-principiului-legalitatii-in-dreptul-national-si-european


PERSPECTIVE JURIDICE ASUPRA INTERNETULUI, EDIŢIA A V-A – SPAȚIUL VIRTUAL, ULTIMA FRONTIERĂ? ÎNCHEIEREA ȘI EXECUTAREA CONTRACTELOR
Conferință internațională
30 octombrie 2021
Online

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Școala Doctorală de Drept, în parteneriat cu Facultatea de Informatică, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – Centrul Teritorial Iași organizează Conferinţa internațională „Perspective juridice asupra Internetului”, ediţia a V-a –   Spațiul virtual, ultima frontieră? Încheierea și executarea contractelor”.
Spațiul virtual devine din ce în ce mai mult o junglă, cu reguli impuse de cei mai puternici. Oricâte riscuri implică „traiul” în mediul virtual, acesta nu poate fi evitat. Este locul care a devenit indispensabil tuturor, de la autoritățile publice statale, la organizațiile internaționale, sau la actorii care acționează în domeniul privat, fie ei profesioniști sau simpli utilizatori, consumatori, angajați. Noi participanți, cu față non-umană, cum sunt algoritmii, adaugă imprevizibilitate și dificultate mediului, ca în niște veritabile jocuri ale foamei [Suzanne Collins, Hunger Games].
La această a V-a ediție a conferinței vă invităm să găsim împreună cele mai sigure și eficiente căi în jungla spațiului virtual pentru încheierea și executarea contractelor. Sunt binevenite lucrări care tratează orice fel de contracte/acorduri fie ele publice, private sau situate undeva la confluența acestora, precum și aspecte conexe acestora.
Conferința se adresează juriştilor din mediul universitar, doctoranzilor și practicienilor, precum și informaticienilor preocupați de latura juridică a muncii lor, reprezentând o oportunitate pentru dezbateri și pentru identificarea unor idei de rezolvare a complicatelor conexiuni interdisciplinare determinate de utilizarea Internetului.
Comitetul de organizare invită participanţii la o prezentare orală a lucrărilor care se circumscriu temei. Pot fi abordate subiecte din orice domeniu legat de utilizarea Internetului, urmând ca lucrările elaborate să fie publicate, după peer review, în Analele Științifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Științe Juridice, revistă indexată în bazele de date internaționale Hein Online și CEEOL.
Următoarele subiecte circumscrise încheierii şi executării contractelor în spaţiul virtual reprezintă o enumerare exemplificativă: criminalitatea informatică, drepturile omului (dreptul la viața privată, dreptul la libera exprimare, ș.a.), e-guvernare și administrația online, protecția salariatului, comerțul electronic intern și internațional, e-banking, concurența neloială, protecția consumatorilor, protecția datelor cu caracter personal, protecția proprietății intelectuale, inteligența artificială, ș.a.

Moderator: Prof. univ. dr. Carmen Tamara UNGUREANU
Parteneri: Facultatea de Informatică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, INPPA – Centrul Teritorial Iași, Editura Hamangiu
Date de contact: Prof. univ. dr. Carmen Tamara UNGUREANU, carmen.ungureanu@uaic.ro, 0232 201 682, Conf. univ. dr. Septimiu PANAINTE, septimiu.panainte@uaic.ro, 0232 201 267
http://laws.uaic.ro/ro/evenimente-drept-iasi/pjai2021

THE 13TH EDITION OF THE ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE GLOBALIZATION AND HIGHER EDUCATION IN ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION (GEBA 2021)
Simpozion internațional/ Comunicări științifice
21 – 23 octombrie 2021
Hibrid. Deschidere, conferințe Keynote speakeri și închidere onsite, în Amfiteatrul B1, Corp B al UAIC.
Prezentarea lucrărilor conferinței – online via Microsoft Teams.

Conferința își propune să promoveze cooperarea internațională în domeniul economiei și administrării afacerilor în învățământul superior. GEBA 2021 va oferi un forum internațional pentru prezentarea și discutarea lucrărilor recente privind diferitele aspecte ale globalizării. De asemenea, oferă oportunități pentru noi idei emergente în știința economică care decurg atât din abordările fundamentale, cât și din cele interdisciplinare ale fenomenului globalizării.
Invitați:

  • Prof. univ. dr. Viorel BARBU (Membru titular al Academiei Române);
  • Domnul Marius URSACHE (CEO Metabeta, cofondator Grapefruit and Eternime, mentor și profesor – MIT Global Entrepreneurship Bootcamp);
  • Prof. univ. dr. Friedrich HEINEMANN (ZEW – Leibniz Center for European and Economic Research și Universitatea din Heidelberg).

Moderator: Prof. univ. dr. Mircea GEORGESCU
Date de contact: Prof. univ. dr. Mircea GEORGESCU, mirceag@uaic.ro
https://www.feaa.uaic.ro/geba/

METODE DE EVALUARE FIZICĂ A ELEVULUI/STUDENTULUI
Workshop
25 octombrie 2021, 12:00 – 14:00
Cabinet Kinetoterapie, Corp D, UAIC

În cadrul acestui workshop se vor prezenta metode și teste de evaluare a posturii copilului și adultului, deviații frecvente și posibile complicații. Accentul se va pune în mod practic pe testele funcționale, de mobilitate și evaluarea somatoscopică a aparatului locomotor.

Moderatori: Prof. univ. dr. Beatrice ABĂLAȘEI, Lect. univ. dr. Paul LUCACI, Conf. univ. dr. Marius NECULĂEȘ, Asist. drd. Alexandru CÎTEA, Lect.univ. dr. Raluca-Mihaela ONOSE
Date de contact: Lect. univ. dr. Paul LUCACI, lucacipaul91@yahoo.com


ERGONOMIA LA BIROU
Workshop
26 octombrie 2021, 10:00 – 12:00
Online: https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m8ef1abda2902589f44304f3a04480771, Meeting number: 2733 315 7036, Password: AuY3PWRBj93

În cadrul acestui workshop se vor prezenta pozițiile corecte și greșite care apar în timpul orelor petrecute la birou. Se vor prezenta metode de prevenire, de corectare a pozițiilor vicioase și de combatere a durerilor survenite.

Moderatori: Lect. univ. dr. Raluca-Mihaela ONOSE, Asist. drd. Alexandru CÎTEA, Lect. univ. dr. Paul LUCACI, Conf. univ. dr. Marius NECULĂEȘ
Date de contact: Lect. univ. dr. Raluca-Mihaela ONOSE, ralucaonose@yahoo.com


PROFESIA DE KINETOTERAPEUT ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC. STAREA DE FAPT
Masă rotundă, eveniment național
26 octombrie 2021, 13:00 – 16:00
Online, platforma Cisco Webex

Moderator: Conf. univ. dr. Oana RUSU
Coordonator: Conf. univ. dr. Oana RUSU
Date de contact: Conf. univ. dr. Oana RUSU, broana@uaic.ro


ACTIVITĂȚI SPORTIVE DE TIMP LIBER ȘI TEAM-BUILDING
Workshop
26 octombrie 2021, 10:00 – 16:00
Terenul Facultății de Educație Fizică și Sport

Ideea centrală din spatele activităților sportive/team building este să permită membrilor echipei să contribuie la obiective comune. Succesul unei organizații (fie aceasta și sportivă) depinde de capacitatea membrilor de a lucra ca o echipă, de a-și înțelege reciproc punctele forte și punctele slabe, de a manifesta interes față de preocupările celorlalți și de a obține rezultatele dorite. Pasul spre performanță se poate face pornind de la activități sportive de timp liber, completate ulterior de activități în echipă.

Moderator: Lect. univ. dr. Florin NICHIFOR
Date de contact: Lect. univ. dr. Florin NICHIFOR, florinnichifor71@yahoo.com


SMARTFIT 2021, EDIȚIA A III-A
Workshop
26 octombrie 2021, 12:00 – 14:00
Terenul de sport al Facultății de Educație Fizică și Sport

SMARTFIT, Ediţia a 3-a, este un eveniment dedicat celor mai noi şi apreciate activităţi din industria de fitness. Cursurile practice vor fi susţinute de cadre didactice ale Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,  precum şi de câţiva instructori de top de la cele mai apreciate cluburi de fitness din regiunea Moldovei.

Moderator: Lect. univ. dr. Iulian DUMITRU
Parteneri: Cercul de fitness al UAIC StudFit
Date de contact: Lect. univ. dr. Iulian DUMITRU, imdumitru@yahoo.com, iulian.dumitru@uaic.ro


ASPECTE ACTUALE ALE UTILIZĂRII EXERCIŢIULUI FIZIC ÎN PROFILAXIA OSTEOPOROZEI
Colocviu
27 octombrie 2021, 14:00 – 16:00
Sala DEF 2

Evenimentul îşi propune să prezinte participanţilor aspecte actuale în prevenirea osteopeniei şi osteoporozei la femeile aflate în perioada de menopauză prin participarea sistematică la un program inovator de exerciţii fizice.

Moderator: Prof. univ. dr. Beatrice ABĂLAŞEI, Lect. univ. dr. Iulian DUMITRU, Conf. univ. dr. Cristina MORARU
Parteneri: Universitatea Foro Italico, Roma, Italia
Date de contact: Lect. univ. dr. Iulian DUMITRU, imdumitru@yahoo.com, iulian.dumitru@uaic.ro


CAMPIONAT DE RUGBY TAG
Eveniment sportiv
27 octombrie 2021, 14:00 – 16:00
Terenul de fotbal al Facultății de Educație Fizică și Sport

Evenimentul are ca scop promovarea rugby-ului tag în rândul studenților de la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Date de contact: Florentina-Petruța MĂRTINAȘ, petruta.martinas@uaic.ro, Alexandru OPREAN, alexandruoprean@yahoo.com, Răzvan-Andrei TOMOZEI, razvan0052@yahoo.com, Vlad-Alexandru MUNTIANU, alex.vlad42@yahoo.com


VOLUNTARIATUL – EDUCAȚIE, RESPONSABILITATE, PERFORMANȚĂ
Dezbatere
27 octombrie 2021, 12:00 – 14.00
Online – platforma Webex

În cadrul dezbaterii, se urmărește realizarea unui dialog constructiv cu participanții la activitate (studenții anului I, specializările Educație fizică și sportivă, Sport și performanță motrică, Kinetoterapie și motricitate specială), în scopul informării și prezentării oportunităților și experienței care derivă din implicarea în acțiunile, proiectele și manifestările instituționale ale Facultății de Educație Fizică și Sport, respectiv Universității ,,Alexandru Ioan Cuzaʼʼ din Iași.

Moderatori: Lect. univ. dr. Ionuț ONOSE, Lect. univ. dr. Alexandru-Rareș PUNI
Date de contact: Lect. univ. dr. Ionuț ONOSE, ionut.onose@uaic.ro, Lect. univ. dr. Alexandru-Rareș PUNI, alexandru.puni@uaic.ro

Departamentul de Filosofie

EXTENSII CRITICE ALE FILOSOFIEI
Colocviu
27 octombrie 2021, 18:00
Online

Termeni precum „filosofie” și „critică” pot fi invocați distinct, dar și în formule prin care se susțin și justifică reciproc. Vorbim, spre exemplu, despre „filosofia critică” (în cazul lui Kant sau în cel al Școlii de la Frankfurt), dar și despre „critica filosofică” sau despre „critica filosofiei”. Care dintre înțelesurile „criticii” și-ar (mai) putea dovedi eficiența în discursul speculativ contemporan? Ce forme ale acesteia pot fi încă resuscitate sau activate cu folos? Care sunt șansele de aprofundare și exersare a „gândirii critice”? În ce măsură filosofia și-ar putea extinde dispozitivele critice spre noi domenii de interes, fără a-și altera în vreun fel natura ori specificul?

Moderator: Prof. univ. dr. Petru BEJAN
Date de contact: Prof. univ. dr. Petru BEJAN, pbejan@gmail.com
fssp.uaic.ro


Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene

POLITICĂ, VALORI ȘI SOCIETATE – TENDINȚE, MODELE, PERSPECTIVE
Masă rotundă
27 octombrie 2021, 18:00 – 20:00
Sala D2 sau online

Moderator: Prof. univ. dr. Virgil STOICA
Date de contact: Prof. univ. dr. Virgil STOICA, virgilstoica@gmail.com
fssp.uaic.ro


Departamentul de Științe ale Comunicării și Relații Publice

COMUNICAREA STRATEGICĂ ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID-19
Masă rotundă
29 octombrie 2021, 16:00 – 19:00
Online

Moderatori: Conf. univ. dr. Gheorghe-Ilie FÂRTE, Conf. univ. dr. Ioan-Alexandru GRĂDINARU
Date de contact: Conf. univ. dr. Gheorghe-Ilie FÂRTE, ilie.farte@gmail.com, Conf. univ. dr. Ioan-Alexandru GRĂDINARU, alexandru.gradinaru@uaic.ro
fssp.uaic.ro


Departamentul de Sociologie și Asistență Socială

TINERI CERCETĂTORI ÎN ȘTIINȚELE SOCIALE / YOUNG RESEARCHERS IN SOCIAL SCIENCES
Conferință națională
30 octombrie 2021, 12:00 – 20:00
Online

Conferința  reunește cercetări teoretice și practice ale tinerilor cercetători din domeniul științelor sociale.

Moderatori: Asist. univ. dr. Alexandru APOSTOL, Asist. univ. dr. Nicoleta MORON, Asist. univ. dr. Lucian SFETCU, Asist. univ. dr. Roxana VASILIU
Date de contact: Conf. univ. dr. Romeo ASIMINEI, romeo.asiminei@uaic.ro
fssp.uaic.ro

FARPHYS (FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN PHYSICS)
Workshop
29 octombrie 2021, 18:00 (sesiunea I), 30 octombrie 2021, 10:00 (sesiunea a II-a)
Online, pe platforma Cisco Webex

Doctoranzii și studenții la licență sau la master care au activat în cadrul cercurilor științifice studențești vor prezenta rezultatele științifice obținute în ultimul an.

Moderator: Prof. univ. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU
Parteneri: Asociația Absolvenților de Fizică SOPHYS
Date de contact: Prof. univ. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU, cristian.enachescu@uaic.ro, 0232 202 543
https://www.phys.uaic.ro/index.php/cercetare/conferinte-cercetare/conferinte-cercetare-2021

RECRUDESCENȚA RISCURILOR – O REALITATE A LUMII DE ASTĂZI
Dezbatere
26 octombrie 2021, 10:00-12:00
Online: https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=mca0e83cf38384dd096c0d30250e066b0

Manifestarea actuală a diferitelor fenomene extreme, naturale sau antropice, induce, în majoritatea cazurilor, efecte grave asupra comunităţilor umane şi a mediului înconjurător. Conștientizarea privind fenomenele cu potențial de risc care se pot manifesta în spațiile în care trăim și ne desfășurăm activitatea, precum și familiarizarea cu conceptele de bază vehiculate în domeniu, sunt de o importanță evidentă. Aspectele de cel mai mare interes vizează, pe de o parte, identificarea, înțelegerea cauzelor, a modului de producere şi a efectelor acestor fenomene, iar pe de altă parte, găsirea celor mai bune variante de gestionare a lor.

Moderator: Prof. univ. dr. Adrian GROZAVU, Decanul Facultății de Geografie și Geologie
Date de contact: Prof. univ. dr. Adrian GROZAVU , adriangrozavu@yahoo.com


SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC NAȚIONAL „MIRCEA SAVUL”
Simpozion naţional
30 octombrie 2021, 9:00 – 14:00
Facultatea de Geografie și Geologie, Departamentul de Geologie, Sala B570, Corp B

Programul ştiinţific al simpozionului va include comunicări din domeniile geologiei economice, mineralogiei, petrologiei, geochimiei, geoarheologiei şi geoinformaticii. Lucrările vor fi susţinute în limba română, durata maximă a expunerii fiind de 15 minute.

Moderatori: Prof. univ.dr. Nicolae BUZGAR, Conf. univ.dr. Andrei-Ionuţ APOPEI, Conf. univ. dr. Andrei BUZATU, Secretar: șef lucrări dr. Oana Cristina STAN
Date de contact: Prof. univ. dr. Nicolae BUZGAR, nicolae.buzgar@uaic.ro

PREZENTAREA EXPEDIȚIEI GASHERBRUM 2-8035M, PAKISTAN 2021
Sesiune de comunicări
29 octombrie 2021, 12:30 – 14:00
Online, platforma Webex: https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m44d5e2966b6edbf89093ef35b327461d, Parola: cota8035

Prezentarea expediţiei Gasherbrum 2, FII @ 8035m

Moderator: Lect. univ. dr. Paul DIAC
Parteneri: Facultatea de Informatică, Hai pe Munte Iași, Codrii Iaşilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Programare Competitivă, Alpine Adventure Guides Pakistan
Date de contact: Lect. univ. dr. Paul DIAC, paul.diac@info.uaic.ro,  paul.f.diac@gmail.com
https://www.facebook.com/events/236009445228107

COMUNICĂRI ALE PROFESORILOR DE LA FACULTATEA DE ISTORIE
Simpozion naţional
29 octombrie 2021, 9:00-19:00
Online – pe platforma Zoom

În cadrul simpozionului vor fi reunite contribuţii ştiinţifice ale profesorilor de la Facultatea de Istorie, precum și ale unor colegi de la Institutele de cercetare ale Academiei Române din Iaşi şi de la universități din ţară. Tematica tratată în aceste comunicări este una foarte variată, acoperind toate epocile istorice şi fiind, totodată, expresia cercetării interdisciplinare desfășurate de către istorici.

Moderator: Prof. univ. dr. Lucrețiu BÎRLIBA, Decanul Facultății de Istorie
Parteneri: DAAD Alumni Club Iaşi
Date de contact: Prof. univ. dr. Laurenţiu RĂDVAN, radvan@uaic.ro
http://history.uaic.ro/cercetare/manifestari-stiintifice/
https://www.facebook.com/istorieiasi/


COLOVIILE ȘCOLII DOCTORALE – EDIȚIA  XIII-A – COMUNICĂRI ALE DOCTORANZILOR DE LA FACULTATEA DE ISTORIE
Colocviu
30 octombrie 2021, 9:00-13:00
 Online, pe platforma Zoom și pe pagina de Facebook a Facultății de Istorie – https://www.facebook.com/istorieiasi

Colocviul reunește contribuţiile ştiinţifice ale doctoranzilor de la Facultatea de Istorie, acoperind teme variate, pornind din preistorie și până în perioada comunismului și a istorie recente.

Moderator: Prof. univ. dr. Liviu PILAT
Parteneri: DAAD Alumni Club Iaşi
Date de contact: Prof. univ. dr. Laurenţiu RĂDVAN, radvan@uaic.ro
http://history.uaic.ro/cercetare/manifestari-stiintifice/


COMUNICĂRILE STUDENȚILOR DE LA FACULTATEA DE ISTORIE
Sesiune de comunicări
30 octombrie 2021, 14:00-17:00
Online, pe platforma Zoom și pe pagina de Facebook a Facultății de Istorie – https://www.facebook.com/istorieiasi

În cadrul sesiunii vor fi reunite cercetările studenţilor de la Facultatea de Istorie, atât din ciclul de licenţă, cât şi cel de master, acoperind prin tematică toate epocile istorice.

Moderator: Conf. univ. dr. Ionuț NISTOR
Parteneri: DAAD Alumni Club Iaşi
Date de contact: Prof. univ. dr. Laurenţiu RĂDVAN, radvan@uaic.ro
http://history.uaic.ro/cercetare/manifestari-stiintifice/

LUMINILE ETNOLOGIEI
Prelegere urmată de dezbatere
27 octombrie 2021, 16:00
Online, platforma GOOGLE (googlemeet)

Invitat: Marin Marian BĂLAȘA, Institutul „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, București
Moderator: Lect. univ. dr. Mircea PĂDURARU
Date de contact: Lect. univ. dr. Mircea PĂDURARU, mircea.paduraru@gmail.com


SIMPOZIONUL NAȚIONAL CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ AL CATEDREI DE SLAVISTICĂ „PETRU CARAMAN”, CONSACRAT ANULUI  DOSTOIEVSKI (1821 – 1881)
Simpozion național
29 octombrie 2021, 10:00-13:00, 14:00-16:00
30 octombrie 2021, 10:00-13:00, 14:00-16:00
În funcție de evoluția situației pandemice, manifestările se vor desfășura cu prezență fizică, în mediu online (Platforma Google Meet) ori se va opta pentru o variantă combinată.

În afara comunicărilor propriu-zise, vor avea loc proiecții ale unor ecranizări după proza lui Fiodor Mihailovici (în săptămâna 25-30 octombrie), lansări de carte, întâlniri-dezbatere cu invitați din țară și, posibil, din afara ei. Totodată, pe 30 octombrie, orele 9-12, va avea loc un concurs de eseuri și traduceri pentru masteranzi, studenți și elevi. Lucrările participanților vor face obiectul unui număr special din revista „Studii de Slavistică”.

Moderator: Prof. univ. dr. Leonte IVANOV
Parteneri: Editura Doxologia, Uniunea Ucrainenilor din România, Comunitatea Rușilor Lipoveni din România
Date de contact: Prof. univ. dr. Leonte IVANOV, leonteivanov@yahoo.ro, marina.vraciu@gmail.com, ludbejenaru@gmail.com, curs_rusa@yahoo.com, cecilia.maticiuc@yahoo.com, dariusz.kasprzyk@interia.eu


VALORILE EDUCAȚIEI – EDUCAȚIA VALORILOR, DIN ANTICHITATE PÂNĂ AZI: ABORDĂRI TEORETICE, SOLUȚII PRACTICE (EDIȚIA A VII-A)
Simpozion național
29-30 octombrie 2021, 14:00-20:00
Online, via Zoom

Temele de interes în jurul cărora se articulează, şi în acest an, comunicările participanţilor sunt următoarele: conceptul de valoare, din Antichitate pȃnă azi; educaţia prin/ pentru valoare, din Antichitate până azi; valori individuale/ colective, respectiv valori locale/ regionale/ naţionale/ universale, reflectate în diferite forme de discurs: literar, filosofic, religios, istoric, publicistic, juridic; construcţii cultural-identitare bazate pe valori etnice; valorile ca repere didactice: provocări, dificultăţi procedurale și soluţii metodologice etc.

Moderatori: Conf. univ. dr. Emanuela ILIE, Conf. univ. dr. Claudia TĂRNĂUCEANU
Date de contact: Conf. univ. dr. Emanuela ILIE, iliemma@yahoo.com, Conf. univ. dr. Claudia TĂRNĂUCEANU,dorinaclaudia@yahoo.com
http://media.lit.uaic.ro/?page_id=6274


PRELEGERI ACADEMICE OMAGIALE
Conferință
30 octombrie 2021, 9:30-11:00
Online, Microsoft Teams

Moderator: Prof. univ. dr. Mihaela SECRIERU
Partener: Lect. univ. dr. Simona AILENEI
Date de contact: Prof. univ. dr. Mihaela SECRIERU, msecrieru@yahoo.com
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af5KcedcqqYH7vkRCrq5WNz7HRPl_moTVYqpoeyRLLFQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1231408a-bb80-44d8-b1c2-9f5a795acc83&tenantId=4f4b266e-9807-41ec-bfe6-7bc9aa660ac0

MULTI-SCALE (TIME AND MASS) DYNAMICS OF SPACE OBJECTS
Conferinţă internaţională
18-22 octombrie 2021
Hibrid (online pe platforma Zoom și în Sala I.3 a Facultății de Matematică, Corp A)

This Symposium will cover the recent advances in the multi-scale dynamics of natural and artificial space objects from various perspectives: modelling, development of new methods and tools to analyze the dynamics, stability analysis, exploration and exploitation of minor bodies. The Symposium will serve a wide international community working in various fields: physics, celestial mechanics, astrodynamics, planetary sciences, space engineering, applied mathematics, dynamical systems.

Moderator: Prof. univ. dr. Cătălin GALEȘ
Date de contact: Prof. dr. Cătălin GALEȘ, cgales@uaic.ro, 0232 201 226
https://www.math.uaic.ro/~IAU_S364/


SAMPLE-RETURN MISSIONS TO ASTEROIDS: ONE STEP FURTHER FOR SPACE EXPLORATION
Conferință publică
20 octombrie 2021, ora 19:00
Online pe platforma Zoom

The space exploration represents the new adventure of mankind. In this context, the small bodies of the Solar System play a key role. Some of these can be easily reached by a spacecraft. As a consequence, they are considered ideal targets for in-situ resource utilization and could become a source of materials for space activities in the near future. During the recent years two space missions had the objective to bring samples from different near-Earth asteroids. Namely, the JAXA/Hayabusa 2 spacecraft (which is the successor of the first Hayabusa mission) returned to Earth the sample retrieved from (162173) Ryugu, and the NASA/OSIRIS-REx is on its way back to deliver the material successfully acquired from (101955) Bennu. In this talk I will present some the amazing results obtained by the two missions. These will include the detailed images and maps of these tiny worlds, information about their composition, a discussion of the processes that affect the surface of airless bodies, and the conclusions that can be drawn about asteroids origin and formation.

Invitat: Marcel POPESCU (Astronomical Institute of the Romanian Academy, Romania)
Moderator: Prof. univ. dr. Cătălin GALEȘ
Date de contact: Prof. univ. dr. Cătălin GALEȘ, cgales@uaic.ro, 0232 201 226
http://www.math.uaic.ro


SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE A FACULTĂȚII DE MATEMATICĂ
Sesiune de comunicări ştiinţifice
29 octombrie 2021, orele 16:00 – 20:00
Online (pe platforma Zoom)

În cadrul sesiunii de comunicări științifice, organizată tradiţional cu acest prilej, sunt prezentate o serie de rezultate științifice obținute recent de membrii facultății și doctoranzii în activitatea de cercetare ştiinţifică.

Moderator: Prof. univ. dr. Ioan BUCĂTARU şi cadre didactice ale facultăţii, moderatori ai secţiunilor organizate
Date de contact: Prof. univ. dr. Ioan BUCĂTARU, bucataru@uaic.ro, 0232 201 214
http://www.math.uaic.ro

SECONDARY TRAUMATIC STRESS – HELPING THE HELPERS (Alexandru Ioan Cuza University of Iasi & EC2U Project – European Campus of City Universities, GLADE – Virtual institute for good health and well-being)
Workshop
21 octombrie 2021, 9:00 – 11:00
Online (Webex)

The workshop will help participants to identify the symptoms of secondary traumatic stress in themselves and others; to distiguish between the different concepts describing reactions to secondary exposure to traumatic events; to identify risk factors for secondary traumatic stress; to explore their way of reacting to traumatic events; to increase personal resiliency and cope with secondary traumatic stress.

Date de contact: Lect. univ. dr. Irina CRUMPEI-TANASĂ, irina.crumpei@uaic.ro


SELECȚIA NATURALĂ, FACTOR DETERMINANT DECISIV AL EVOLUȚIEI BIO-PSIHO-SOCIALE
Workshop
21 octombrie 2021, 9:00 – 11:00
Online (Webex)

Atelierul de lucru își propune o trecere în revistă a informațiilor științifice acumulate despre determinismul selecției naturale în evoluția biologică, psihologică și socială a individului uman.

Date de contact: Conf. univ. dr. Șerban TURLIUC, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, serban_turliuc@yahoo.com


„JOCUL LUI MICHAEL” ÎN TRATAMENTUL COGNITIV AL TULBURĂRILOR PSIHOTICE
Workshop
21 octombrie 2021, 11:00 – 13:00
Online (Webex)

Atelierul propune exersarea abilităților specifice unui joc terapeutic creat în Elveția, tradus în mai multe limbi europene, de curând și în limba româna și utilizat pentru tratamentul individual sau de grup al pacienților cu diagnosticul de schizofrenie, tulburare schizoafectivă sau tulburare delirantă persistentă (conform criteriilor DSM IV).

Moderator: Conf. univ. dr. Camelia SOPONARU
Date de contact: Prof. dr. Yasser KHAZAAL & Alina ORITA, Universitatea din Lausanne (Elveția); Conf. univ. dr. Camelia SOPONARU, camelia.soponaru@uaic.ro


HOW CAN WE SENSE THE TRUTH IN A WORLD WITH A LOT OF NOISE AND BLIND SPOTS? TRUE CRIME AS A MEANS TO TEACH BASIC CONCEPTS IN FORENSIC AND CRIMINAL PSYCHOLOGY
Workshop
21 octombrie 2021, 13:00 – 15:00
Online (Webex)

How can we sense the truth in a world with a lot of noise and blind spots? By knowing, permanently verify and challenge what we really know? By training our thinking skills to work with multiple and dynamic interpretations worth considering? By properly assess the context? Maybe? Maybe not? This workshop provides an example of a teaching tutorial through which true crime materials could reveal basic concepts and explanations in forensic and criminal psychology. In this particular case, information learned from Docuseries criminal cases will be analysed.

Date de contact: Drd. Andreea-Luciana URZICĂ, urzica_andreea@yahoo.com


BREEDING IDENTITIES OUT OF SUFFERANCE. FAMILIES WITH DISABLED CHILDREN AND THEIR CHALLENGES
Workshop
21 octombrie 2021, 15:00 – 17:00
Online (Webex)

The workshop invites students, professionals and parents as well to address the question of current challenges faced by the families with at least one disabled child. The workshop debates two major views: disability as a challenge, disability as a source of growth and development for all family members.

Date de contact: Lect. dr. Oana DĂNILĂ, danila.oana@uaic.ro; Asist. dr. Alexandra MAFTEI, alexandra.maftei@uaic.ro


VISUL – ABORDĂRI CLASICE ȘI CONTEMPORANE
Workshop
21 octombrie 2021, 17:00 – 19:00
Online (Webex)

După ce milenii la rând visele au fost interpretate doar de şamani, magi, hermeneuţi sau teologi, este meritul lui Freud de a fi transformat acest straniu fenomen psihic în obiect privilegiat al ştiinţei psihologice, „poartă regală” de înţelegere a dinamicii psihice. Din fericire, demersurile lui Freud au fost continuate de către Jung, pentru ca, mai apoi, să devină obiect de cercetare şi pentru alte paradigme precum programarea neurolingvistică, cea cognitivistă sau neuropsihologică. Scopul workshopului este acela de a urmări descifrarea mecanismelor şi funcţiilor viselor aşa cum au fost ele înţelese de fiecare paradigmă în parte.

Date de contact: Lect. univ. dr. Cătălin Mircea DÎRȚU, Conf. univ. dr. Camelia SOPONARU, camelia.soponaru@uaic.ro


9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED PSYCHOLOGY AND EDUCATIONAL SCIENCES (ICAPES 2021)
Conferință internațională
21 – 24 octombrie 2021
Online (Webex)

ICAPES is a conference of interest to scholars as well as practitioners, with a programme founded upon research results, as well as evidence from the field. ICAPES provides an excellent opportunity for participants to interact, by exchanging and debating new directions and challenges in the broad area of applied psychology and educational sciences.

Parteneri: Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Faculty of Psychology and Educational Sciences & University of A Coruna (Spain)
Date de contact: Conf. univ. dr. Ovidiu GAVRILOVICI, gavrilov@uaic.ro
https://www.psih.uaic.ro/icapes/


FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ȘI PRIETENII SĂI FRANCOFONI
Masă rotundă
23 octombrie 2021, 18:00 – 20:00
Online (Webex)

Evenimentul va reuni profesori și cercetători din spațiul francofon, care au contribuit semnificativ la dezvoltarea domeniilor academice și de cercetare reprezentate în facultate, în special în anii 1990.

Parteneri: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației și Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
Date de contact: Conf. dr. Camelia SOPONARU, camelia.soponaru@uaic.ro


A VII-A CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ DE CERCETARE ÎN EDUCAȚIE (CERED): CERCETAREA ÎN DOMENIUL EDUCAȚIONAL  ȘI PROVOCĂRILE SOCIETĂȚII ACTUALE
Conferință națională
28 – 29 octombrie 2021
Online (Webex)

Scopul general al conferinței din acest an constă în reflecția, discutarea, validarea celor mai oportune piste de reorientare a cercetării în educație în acord cu noile evoluții și provocări în plan societal, inclusiv în raport cu experiența pandemică. Acest for se dorește a fi un reper pentru viitoare politici publice și de cercetare în materie de educație pe care specialiștii și cercetătorii din zona academică îl propun factorilor decidenți.

Parteneri: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, în colaborare cu Facultățile de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității din București, Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universității de Vest din Timișoara și cu Unitatea de Cercetare în Educație din cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație al Ministerului Educației Naționale din România

Date de contact: Prof. univ. dr. Carmen Mihaela CREȚU, carmen.cretu@uaic.ro
https://www.cered.ro/


DUMITRU STĂNILOAE – CEL MAI MARE TEOLOG ROMÂN DIN VEACUL AL XX-LEA
27 octombrie 2021, ora 19:00
Online

Invitat: Dl. Răzvan BUCUROIU
Moderator: Prof. univ. dr. pr. Ion VICOVAN, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă
Date de contact: Lect. univ. dr. pr. Cezar Paul HÂRLĂOANU, harlaoanu@yahoo.com
https://www.teologie.uaic.ro/


ÎN DIALOG CU DIASPORA, MISIUNEA ÎN SPAȚIUL CANADIAN
28 octombrie 2021, ora 18:30
Online

Invitat: Pr. dr. Cezar PELIN
Moderator: Lect. univ. dr. pr. Paul-Cezar HÂRLĂOANU
Date de contact: Lect. univ. dr. pr. Paul-Cezar HÂRLĂOANU, harlaoanu@yahoo.com
https://www.teologie.uaic.ro/


EXPOZIȚIA DE ARTĂ SACRĂ – PERIPLU SACRU
8 octombrie -13 noiembrie 2021
Sala Sinaxar de la Muzeul Mitropolitan al Catedralei Mitropolitane

Coordonatori: Conf. univ. dr. Georgeta-Merișor DOMINTE, Lect. univ. dr. Bogdan COJOCEA, Asist. univ. dr. Tudor VASILE, Asist. univ. dr. Petru SOFRAGIU
Date de contact: Lect. univ. dr. Bogdan COJOCEA, bogdancojocea7@gmail.com
https://www.teologie.uaic.ro/get-content/event/c83617b2-3c6d-4742-ba5e-7316244cf311

BIBLIA ȘI SPERANȚA. ABORDĂRI, PERSPECTIVE ȘI APLICAȚII
Sesiune de comunicări științifice (workshop)
30 octombrie 2021, 9:00 – 13:00
Institutul Teologic Romano Catolic (Aula Magna), str. Th. Văscăuțeanu, nr. 6, Iași (cu respectarea normelor impuse de situația pandemică)

Manifestarea științifică se înscrie în cadrul unui proiect care are drept scop promovarea cunoașterii Bibliei. Scopul comunicărilor este acela de a facilita accesul la lectura și interpretarea corectă a textelor sacre. Anul acesta, tematica abordată privește speranța. Sunt abordate perspectivele biblice ale speranței cu proiecțiile și aplicațiile din domeniul teologiei dogmatice, morale și spirituale. Destinatarii sunt în primul rând studenții, dar și persoanele interesate de înțelegerea Cuvântului Sfintei Scripturi.

 
Moderator: Prof. univ. dr. pr. Iulian FARAOANU
Parteneri: Institutul Teologic Romano-Catolic Iași, Oficiul pentru pastorație biblică din cadrul Diecezei Romano-Catolică de Iași.
Date de contact: Prof. univ. dr. pr. Iulian FARAOANU, iulian.faraoanu@uaic.ro

Departamentul de Științe Socio-Umane

PERSPECTIVES IN HUMANITIES AND SOCIAL-SCIENCES: INTERDISCIPLINARITY AS AGGREGATOR (ediția a VII-a)
Sesiune de comunicări științifice
28 octombrie 2021, 9:00
Online – pe platforma Google Meet: meet.google.com/kiw-afxv-enw

Conferința Perspectives in Humanities and Social Sciences: Interdisciplinarity as Aggregator subliniază necesitatea unor dezbateri interdisciplinare în diferite domenii de cercetare și propune abordări critice pentru a aduce diverse teme în prim-planul cercetării în domeniul științelor sociale și umaniste. Manifestarea științifică explorează interdisciplinaritatea și modul în care colaborarea interdisciplinară ne ajută în studierea fenomenelor sociale complexe, prin focalizare proactivă, amestecarea și conectarea inputurilor care caracterizează disciplinele, care favorizează o înțelegere holistică a unei probleme, întrebări, subiect sau teme.

Organizatori/Moderatori: Dr. Anca-Diana BIBIRI, Dr. Andreea MIRONESCU, Dr. Emanuel GROSU
Parteneri: Facultatea de Litere, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Date de contact: Dr. Anca-Diana BIBIRI, anca.bibiri@uaic.ro
https://ici.uaic.ro/


Departamentul de Științe Exacte și Științe ale Naturii

UN STUDIU SCURT, DAR INFORMATIV, REFERITOR LA SARS COV-2: CUNOAȘTE TACTICA INAMICULUI ȘI ÎL POȚI ÎNVINGE
Prelegere susținută de CSII dr. Alina ASANDEI
29 octombrie 2021, 10:00
Online (pe platforma Webex)

Aceasta este o prezentare actualizată despre SARS CoV-2 și a căilor terapeutice propuse pentru Covid-19.

Dr. Alina Asandei face parte din grupul care a descoperit un nou biosenzor pentru detecția în timp real a unor proteine specifice asociate virusului SARS-CoV-2 (https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pmic.202100047). Cercetătorii grupului au demonstrat aplicabilitatea unui biosenzor proteic pentru detecția în timp real a proteinei spike S1, la nivele fiziologice ale concentrației sale, și asta încă din faza premergătoare infecției virale propriu-zise. Acest rezultat are potențialul de a genera o clasă nouă de biosenzori pentru detecția timpurie a SARS-CoV-2, mai ieftini și mai ușor de utilizat în unități mobile.

Date de contact: CSII dr. Alina ASANDEI, alina.asandei@uaic.ro
https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m6033fa52716766c50837dbd9d67dd9a8
https://ici.uaic.ro/

 

 

RESPECTAREA GDPR – REGULAMENTUL (UE) 2016/679 PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Workshop destinat studenților
25 octombrie 2021, 16:00 – 17:00
Online

În cadrul atelierului „Respectarea GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal” vor avea loc discuții cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD).

Moderator: Lect. univ. dr. Mirela Carmen DOBRILĂ
Date de contact: Lect. univ. dr. Mirela Carmen DOBRILĂ, mirela.dobrila@gmail.com
Platforma TEAMS, https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aj_oaiEbF_TkjslQWIaNN1Z0gz9CSvcpB4JGbxy7TDk1%40thread.tacv2/1634555626144?context=%7b%22Tid%22%3a%224f4b266e-9807-41ec-bfe6-7bc9aa660ac0%22%2c%22Oid%22%3a%22aeca4c9f-9511-497b-a758-e357740587e5%22%7d


REPERE ÎN PREGĂTIREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ
Tutoriat
25 octombrie 2021, 18:00 – 19:00
Online

Se vor discuta aspecte generale privind elaborarea lucrării de licență – format și structură, accesarea bazelor de date pentru căutarea surselor de documentare bibliografică, repere în abordarea metodologiei de cercetare și realizarea studiului practic. Tutoriatul se adresează în principal studenților din anul 3 de la ECTS extensiunea UAIC la Bălți, dar sunt bineveniți și studenții din anul 3 de la alte specializări de la FEAA.

Moderator: Prof. univ. dr. Daniela Tatiana AGHEORGHIESEI
Date de contact: Prof. univ. dr. Daniela Tatiana AGHEORGHIESEI, dtc@uaic.ro
Platforma Cisco Webex: https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m8101d5a44a7ac090ad5c54887815020a
Monday, Oct 25, 2021 6:00 pm | 1 hour | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 2732 914 2622, Password: kH2JsWum8m2


FACTORI FACILITATORI ÎN ÎNVĂȚARE
Workshop
27 octombrie 2021, 10:00 – 12:00
Online

Workshop-ul își propune să exploreze complexitatea procesului de învățare, cu scopul de a evidenția factorii determinanți implicați în eficientizarea învățării.

Moderatori: Conf. univ. dr. Camelia SOPONARU, Lect. univ. dr. Cătălin DÎRȚU
Date de contact: Conf. univ. dr. Camelia SOPONARU, camelia.soponaru@uaic.ro
https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m6f94baa7232e3a6afb5a227f487fbea6


ORAȘELE SECOLULUI XXI (SMART, GREEN, CULTURAL CITIES)
Dezbatere
27 octombrie 2021, 13:00 – 14:00
Centrul de Învațare al UAIC

Aglomerările urbane încep să își atingă limitele fizice, de aceea orașele trebuie să planifice cum să devină orientate spre cetățeni, prietenoase cu mediul, cum să folosească rațional resursele pe care le au și să genereze venituri.

Moderator: Lect. univ. dr. Marinela ISTRATE, Departamentul de Geografie
Date de contact: Lect. univ. dr. Marinela ISTRATE, marinelaistrate75@yahoo.com


STUDENȚIE ȘI VOLUNTARIAT – CENTRUL DE ÎNVĂȚARE AL UNIVERSITĂȚII „ALEXANDRU IOAN CUZA”, UN LOC AL PERFORMANȚEI
Masă rotundă
28 octombrie 2021, 18:00
Online

Perioada studenției reprezintă o etapă frenetică, cu o puternică influență în dezvoltarea psihosocială a individului. Din acest considerent, implicarea cât mai activă în activitățile de voluntariat capătă o relevanță aparte, oferind nu doar șansa de a-ți modela armonios individualitatea, ci și extinderea posibilităților pe plan îndelungat. Centrul de Învățare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași vine în ajutorul studenților dornici de a-și îmbogăți experiența studențească, atât printr-o varietate de activități extracurriculare, cât și prin implementarea unui program de voluntariat care sporește capacități precum cooperarea, colegialitatea, simțul de răspundere.

Moderatori: Av. Laura IONAȘCU, Masterand Alexandra RUSCANU
Contact: Drd. Iulian – Marian LUNGU (coordonator echipă voluntari), lunguiulianmarian95@gmail.com
https://meet111.webex.com/meet111/j.php?MTID=mce25c8777158ae00341616d7bbf85035,
Parola: centruluaic


POTENȚIALUL FORMATIV AL ACTIVITĂȚILOR PRACTICE LA DISCIPLINA BIOLOGIE, PREDATĂ ÎN GIMNAZIU
Dezbatere
28 octombrie 2021, 17:00 – 18:00
Online (platforma Zoom)

Manifestarea are ca scop evidențierea rolului activităților practice de laborator la disciplina Biologie, organizate la diferite clase de gimnaziu, în dezvoltarea competențelor specifice la elevi. Participanții la manifestare vor putea analiza câteva exemple de bună practică în organizarea activităților practice, cu utilizarea unor metode didactice adecvate pentru valorificarea aptitudinilor, formarea unor deprinderi de lucru și integrarea conținuturilor teoretice.

Moderatori: Conf. univ. dr. Naela COSTICĂ, Prof. Adelin STANCIU
Parteneri: Școala Gimnazială „Junior”, Facultatea de Biologie – UAIC
Date de contact:  Prof. Adelin STANCIU, ade_stanciu98@yahoo.com, Conf. univ. dr. Naela COSTICA, cnaela@uaic.ro


DESPRE DOUĂ DIPLOME MILITARE DE LA IBIDA (SLAVA RUSĂ, JUD. TULCEA) ȘI DESPRE STABILIREA VETERANILOR ÎN MEDIUL RURAL AL MOESIEI INFERIOR
Prelegere
28 octombrie 2021, 16:00
Centrul de Învățare al UAIC

Responsabil: Prof. univ. dr. Lucrețiu BÎRLIBA
Date de contact: Prof. univ. dr. Lucrețiu BÎRLIBA, blucretiu@yahoo.com


EFICIENTIZAREA METODELOR DIDACTICE ÎN ACTIVITĂȚILE REMEDIALE ALE STUDENȚILOR, AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE ABANDON ȘCOLAR
Simpozion internațional
29 octombrie 2021, 12:00 – 14:00
Online – Platforma Cisco Webex: https://uaic.webex.com/webappng/sites/uaic/meeting/download/6f75918be65aea4a92ab6845115e7a59

Scopul manifestării științifice propuse este de a confrunta schimbul de bune practici ale experților de la instituțiile partenere, privind cauzele abandonului, soluționarea și prevenirea acestuia.

Moderatori: Conf.univ.dr. Viorica CALUGHEr (Chișinău), Conf.univ.dr. Alina URZEALA (București), Prof.univ.dr. Alin LARION (Constanța), Conf.univ.dr. Veronica POPESCU (Iași)
Parteneri: Universitatea de Stat de Educație Fizică si Sport din Chișinău, Republica Moldova & Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, București & Universitatea Ovidius din Constanța.
Date de contact: Coordonator – Conf.univ.dr. Veronica POPESCU, veronica.popescu@uaic.ro


VIVAT ACADEMIA! VIVAT COMMUNITAS!
Dezbatere cu studenții și partenerii prezenți de-a lungul timpului la evenimentele de carieră organizate în cadrul Centrului de Învățare al UAIC
29 octombrie 2021, 12:00 – 14:00
Online: https://uaic.webex.com/webappng/sites/uaic/meeting/download/7d61525653f34a9b8f4b9de6f1bfcb47?siteurl=uaic&MTID=mef6368715b37d39175e548d1a83ab4df

Dialogul cu reprezentanții unor instituții/organizații importante de la nivel local și național oferă posibilitatea studenților de a se familiariza cu oportunitățile de carieră și cu abilitățile necesare pentru accederea în aceste instituții/organizații.

Moderator: Lect. univ. dr. Bogdan Constantin NECULAU
Parteneri: Primăria Municipiului Iași, Prefectura Județului Iași, Consiliul Județean Iași, Consulatul Onorific al Republicii Franceze la Iași, Consulatul Republicii Moldova la Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași
Coordonatori: Lect. univ. dr. Bogdan Constantin NECULAU, Conf. univ. dr. Alexandru Ioan GRADINARU, Lect. univ. dr.  Elena Simona VRÂNCEANU
Date de contact: bogdan.neculau@yahoo.fr, elena.vranceanu@uaic.ro


DEL PLATERESCO AL MANIERISMO. ARTE RENASCENTISTA EN LA ESPANA IMPERIAL
Prelegere
29 octombrie 2021, 10:00 – 11:30
Online

Prelegerea se adresează, în primul rând, studenților secției de Limba și literatura spaniolă din cadrul Facultății de Litere, dar și celor care, cunoscând limba lui Cervantes, doresc să facă o incursiune, prin intermediul artei, în una dintre cele mai fecunde perioade ale culturii spaniole – secolul al XVI-lea. Fațada platerescă a Universității din Salamanca, Palatul renascentist al lui Carol Quintul din Granada, clasicul Palat-Mănăstire San Lorenzo de El Escorial al lui Filip al II-lea sau pictura manieristă a lui El Greco se numără printre cele mai elocvente mărturii artistice ale Spaniei renascentiste, ce exprimă totodată măreția spiritului imperial spaniol.

Date de contact: Conf. univ. dr. Alina ȚIȚEI-AVADANEI, alina83titei@yahoo.com
Platforma Microsoft Teams:  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaa1cade3d0fa4cbe9b1e3376f6ce171a%40thread.tacv2/conversations?groupId=5ba81f64-03cb-48a5-b581-1a5ca46c61d7&tenantId=4f4b266e-9807-41ec-bfe6-7bc9aa660ac0

ÎMPREUNĂ PENTRU VIITORUL JUNIORILOR NOȘTRI
Lectorat cu părinții (clasele a IV-a și a V-a)
25 octombrie 2021,17:00
Online

Tema își propune atragerea părinților într-un parteneriat activ-participativ școală-familie care are ca finalitate împărtășirea experiențelor legate de provocările adaptării elevilor la ciclul gimnazial. În cadrul acestui eveniment se va prezenta specificul dezvoltării psiho-emoționale și sociale a copilului aflat în tranziție spre o etapă de învățământ superioară, oferta educațională a școlii și programele și activitățile pe care Școala Gimnazială „Junior” le aduce în sprijinul beneficiarilor. De asemenea, ne propunem ca părinții să participe activ la lectorat prin împărtășirea propriilor experiențe sau dileme.

Moderatori: Prof. Cristina CARP, Prof. Alexandrina JITARIU
Parteneri: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, Școala Gimnazială „B.P. Hașdeu”
Date de contact: Prof. Liliana MINEA, minea_liliana@yahoo.com
https://zoom.us/j/91799311174?pwd=VjFXYXFIYnY2OFFDSkw0a0pDclM2dz09 
ID: 91799311174, cod de conectare: 7JcsZWFt


PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR ÎN CONTEXT PANDEMIC
Masă rotundă
27 octombrie 2021, 18:00 – 20:00
Online

Participanții la această manifestare își propun să aducă în prim-plan experiențele dascălilor generate de contextul pandemic în vederea preluării exemplelor de bună practică vizând eficientizarea/optimizarea procesului instructiv-educativ. Specialiști din domenii ale psiho-pedagogiei își propun să împărtășească experiențe, să identifice probleme și să propună soluții pentru a asigura starea de bine a elevului – beneficiarul procesului de educație formală și nonformală.

Moderator: Prof. Ana Iulia OLINICI
Parteneri: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, Școala Gimnazială „B.P. Hasdeu” Iași
Date de contact: Prof. Ana Iulia OLINICI, aiolinici@yahoo.fr
https://us02web.zoom.us/.j/.58510495555?pwd=V0pZTFhxWlgvUzhoM0RsL3k0bFpwQT09, Meeting ID: 58510495555, Passcode: 5gQEW1


UAIC: UNITATE – ARMONIE – ISTORIE – COPILĂRIE
Masă rotundă
27 octombrie 2021,12:00
Online (platforma ZOOM)

Toți copiii și cadrele didactice se vor întâlni pe ZOOM pentru a marca împreună Zilele UAIC. În cadrul activității, vor fi prezentate produse ale activităților cu copiii (fotografii, desene) cu ajutorul aplicației BookCreator, de asemenea vor fi evocate momente importante din istoria Universității (personalități, evenimente la care au participat chiar părinții). La final, copiii vor scrie un mesaj în Padlet, potrivit momentului festiv (urări, dorințe).

Coordonator: Consilier educativ Iuliana PENU, profesorii claselor P-IV, diriginte clasa a V-a
Parteneri: părinți, profesori din cadrul UAIC
Date de contact: iulianapenu2@gmail.com
https://zoom.us/j/9866865531?pwd=Uld3TUlMeGhEanZhR3NQeWxlYWZFdz09


ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR LA UAIC-TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR
Workshop, dezbatere
29 octombrie 2021, 8:00 -12:00
Muzeul Universității și sala de clasă (Corp I)

Abordarea interdisciplinară a unor aspecte variate din istorie, literatură și arte constând în vizită la Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde elevii clasei a V-a vor descoperi și dezbate informații legate atât de istoricul universității, cât și de trecutul orașului Iași și vor realiza creații literare și artistico – plastice pe tema manifestării.

Responsabilii manifestării: Prof. Cristina Alexandra CARP, Prof. Elvira ROTUNDU, Prof. Iulia OLINICI, Prof. Amorina ROȘCAN, Prof. Liliana MINEA
Parteneri: Muzeul Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”din Iași, Facultatea de Istorie
Date de contact: Prof. Cristina CARP, christine_blue78@yahoo.com, Prof. Liliana MINEA, minea_liliana@yahoo.com