UNIVERSITATEA „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: 1 post – SECRETAR (S), normă întreagă, perioadă determinată  (pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului postului), la Departamentul Relaţii Internaţionale, Biroul Programe Comunitare.

Anunțul și deciziile de numire a comisiilor de concurs

Rezultatul selecției dosarelor de concurs

Rezultatele etapei – proba scrisă şi orală

Rezultate probă practică calculator

Rezultate finale