Contact

Secretar: Silvia-Maria CARP
E-mail: silvia.carp@uaic.ro
Adresa: Strada Lascăr Catargi nr. 54, 700107, Iaşi
Telefon: 0232 201 102, interior 2352

Prezentarea Departamentului

Departamentul Științe Socio-Umane a fost înființat prin Hotărârea Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) nr. 3 din 19.07.2007.

Activitatea de cercetare din cadrul Departamentului Științe Socio-Umane se desfăşoară în conformitate cu strategia Universității, fiind orientată către activităţi de cercetare fundamentală, pe următoarele domenii: 1. Ştiinţe umaniste și 2. Ştiinţe sociale.

Comitetul Științific al Departamentului

Director: CS II dr. Aurelian Petruș PLOPEANU

Membrii Comitetului Științific 

 • CS II dr. Aurelian Petruș PLOPEANU
 • CS II dr. Ana-Maria GÎNSAC
 • CS II dr. Camelia GRĂDINARU
 • CS II dr. Valentina Diana RUSU
 • CS III dr. Laura PRICOP
 • CS III dr. Emanuel GROSU

Cercetătorii Departamentului

Rapoarte anuale

Evenimente

Cinci proiecte de cercetare depuse de cercetătorii Departamentului Interdisciplinar Socio-Uman, în cadrul celor mai recente competiții naționale de finanțare a cercetării, organizate de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, au fost acceptate pentru finanțare, după cum urmează:

Proiecte de cercetare exploratorie (PCE ) 2020:

 • CS II dr. Ana-Maria GÎNSAC, O reevaluare a psaltirilor românești din secolul al XVI-lea. Corpus aliniat și studii comparative, Buget proiect: 878.035.

Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE) 2019:

 • CS II dr. Roxana PATRAȘ, Romanul de consum și subgenurile sale în literatura română din secolul al XIX-lea: editare digitală și analiză de corpus literar asistate de calculator, Buget proiect: 416.900 lei.
 • CS III dr. Andrei-Constantin SĂLĂVĂSTRU, Războaie civile și propaganda aristocratică în Franța și Moldova în secolul al XVI-lea: o abordare comparativă (CWAPFM), Buget proiect: 389.900 lei.
 • CS II dr. Mădălina-Andreea UNGUREANU, Primele dicționare bilingve românești (secolul al XVII-lea). Corpus digital prelucrat și aliniat (eRomLex), Buget proiect: 408.560 lei.

Proiecte de cercetare postdoctorală (PD) 2019:

 • CS III dr. Constantin-Ionuț MIHAI, Medicină și filosofie în scrierile protreptice antice: contexte socio-culturale, dialog și polemici (MFSPA), Buget proiect: 246.854 lei.

A V-a ediție a conferinței „Perspectives in Humanities and Social Sciences: hinting at interdisciplinarity”

Departamentul Științe Socio-Umane al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are onoarea să vă invite la a V-a ediție a conferinței Perspectives in Humanities and Social Sciences: hinting at interdisciplinarity, care se va desfășura în perioada 23-24 mai 2018. Tema ediției de anul acesta este Mapping Digital Futures Perspectives in Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity.

Deschiderea festivă va avea loc în Aula Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Corp A, în 23 mai, începând cu ora 9.30.

Vor susține conferințe în plen acad. prof. univ. dr. Dan Cristea (Marrying Humanities with Digital Technology) și prof. univ. dr. Andrei Terian (Literary History and Quantitative Analysis: A Study of the Contemporary Romanian Book Market).

Sub genericul Mapping Digital Futures, conferința DCI-DSU propune o serie de evenimente și workshopuri:

-Round table: Literatura română în rețeaua literaturii mondiale (22.05, 10.00-12.00, Aula Filialei din Iași a Academiei Române)

-Lansare de carte Revolutions, the Archeology of Change (23.05, 18.30-19.00, Turnul de apă al Universității „Alexandru Ioan Cuza”)

-WORKSHOP IN CULTURAL MEMORY: The Immateriality of Monuments (24.05, 9.00-11.00, Turnul de apă al Universității „Alexandru Ioan Cuza”)

-WORKSHOP IN DIGITAL HUMANITIES: Annotation of Metadata and Queries on Big Corpora (24.05, 9.00-11.00, Biblioteca Facultății de Informatică a Universității „Alexandru Ioan Cuza”)

Limbile de comunicare în cadrul conferinței sunt româna și engleza. Workshopurile se vor desfășura în limba română.

Conferința internațională CODFREURCOR (Collège Doctoral Francophone Régional en Sciences humaines), Ediția a VI-a: INDUSTRIILE CREATIVE ÎN POSTUMANISM/CREATIVE INDUSTRIES IN POST-HUMANISM, 16-17 noiembrie 2018

Conferința Internațională ”Perspectives in Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity”

Vezi aici programul conferinței.

Proiecte de cercetare

Membrii Departamentului Interdisciplinar Socio-Uman desfășoară activități de cercetare științifică în cadrul unor proiecte de cercetare colective și al unor proiecte individuale.

Proiecte colective de cercetare încheiate

 Centrul de editare şi traducere TRADITIO

Whttp://www.traditio.uaic.ro/

Centrul „Traditio” îşi propune recuperarea şi relevarea în actualitate a tradiţiilor culturale premoderne, printr-un program consistent şi comprehensiv de traducere a textelor greceşti şi latineşti şi prin editarea bilingvă, la nivel academic, a acestor traduceri. În secundar, Centrul „Traditio” îşi propune redactarea unor articole, studii şi monografii aplicate textelor antice şi medievale, vizând astfel conectarea cercetării din spaţiul autohton la mediul academic internaţional, cu bune tradiţii în domeniu. Ediţii în lucru: Vulgata, Hipocrate, Aristotel, Epicur, Cicero.

Coordonator: Conf. univ. dr. Adrian Muraru

Angajaţi permanenţi ai centrului:

 • Cercetător ştiinţific Mihai Ionuț Constantin
 • Asistent de cercetare Constantin Răchită

Proiectul AMPER – AMPRom (2010 – 2014)

Proiectul ,,Atlasul Multimedia Prozodic Român” (AMPRom), iniţiat în 2007, a avut  ca scop realizarea primului atlas prozodic, care completează reprezentarea structurii geolingvistice a limbii române oferită de Atlasul Lingvistic Român (ALR, NALR) cu date din domeniul prozodiei şi, în special, al intonaţiei. Aplicând, cu unele inovaţii proprii, metodologia elaborată în cadrul proiectului romanic „Atlas Multimédia Prozodique de l’Espace Roman” (AMPER), AMPRom este un atlas lingvistic de ultimă generaţie, îmbinând metodele de cercetare ale geolingvisticii cu prelucrarea acustică a datelor şi prezentarea acestora cu ajutorul tehnicii informatice.

Director de proiect: Prof. univ. dr. Adrian Turculeţ

Membri:

 • Cercetător ştiinţific dr. Mihaela Mocanu
 • Cercetător ştiinţific dr. Anca Diana Bibiri
 • Cercetător ştiinţific dr.  Andreea Mironescu
 • Asistent de cercetare dr. Alina Bursuc

Rezultate

 • http://amprom.uaic.ro/
 • http://amprom.uaic.ro/http://w3.u-grenoble3.fr/dialecto/AMPER/amper.html

Proiectul Dicţionare & Enciclopedii (2009-2012)

W: http://dictionare.enciclopedii.uaic.ro/

Proiectul Dicţionare & Enciclopedii şi-a asumat sarcina realizării unei colecţii proprii a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi  de dicţionare şi enciclopedii, prin:

 • gestionarea iniţiativelor individuale şi colective din universitate sau pe acelea ale altor universităţi naţionale și din străinătate;
 • elaborarea unor proiecte de dicţionare şi enciclopedii tematice.

Director proiect: Prof. univ. dr. Laurenţiu ŞOITU
Membri proiect:

 • Cercetător științific dr. III Oana Beldianu
 • Cercetător științific III dr. Christian Tămaș
 • Cercetător științific dr. Mihaela Mocanu
 • Asistent cercetare dr. Alina Mihaela Bursuc

 Limbajul poetic eminescian

Conceput ca instrument fundamental de lucru, menit să asigure celor interesaţi o cale adecvată, modernă şi complexă de pătrundere în straturile de adâncime ale operei lui Mihai Eminescu, Dicţionarul limbajului poetic eminescian (DLPE) are, potrivit concepţiei iniţiatorului său, prof. univ. dr. Dumitru Irimia, două componente complementare, şi anume Dicţionarul de concordanţe şi Dicţionarul de semne şi sensuri poetice.

Fiecare din cele două componente ale DLPE se află în stadii diferite de realizare. Din DLPE. Concordanţe au fost publicate, până în prezent, patru serii editoriale, pe când din DLPE. Semne şi sensuri poetice s-au publicat două volume.

Coordonator: Prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu

Angajat permanent al proiectului:

 • Cercetător ştiinţific II Elena Roxana Patraş

Centrul de cercetare interdisciplinară în religie, filosofie şi ştiinţă

Whttp://religiesistiinta.uaic.ro/

Coordonator proiect: Prof. dr. Gheorghe Popa

Colaboratori din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza”:

 • Prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă
 • Prof. univ. dr. Anton Carpinschi
 • Prof. univ. dr. Ion Dafinoiu
 • Prof. univ. dr. Constantin Cucoş
 • Prof. univ. dr. Gelu Bourceanu
 • Prof. univ. dr. Pr. Gheorghe Petraru
 • Conf. univ. dr. Dan Chiţoiu
 • Lect. univ. dr. George Bondor
 • Asist. univ. dr. Emilian Roman
 • Cercet. dr. Liviu Petcu

 Proiecte colective de cercetare în derulare

„Women Writers in History” – WWIH.CE

W: http://ceepuswwih.ung.si/

Proiectul „Women Writers in History” – WWIH.CE este o rețea CEEPUS, aprobată la începutul anului 2020. Sub coordonarea Universității din Nova Gorica (Slovenia) și a prof. univ. dr. Katja Mihurko Poniž, consorțiul e format din 8 universități din 7 state europene: Universitatea din Sofia „St. Kliment Ohridski” (asist. dr. Nadezhda Alexandrova), Universitatea „Carol” din Praga (conf. univ. dr. Alenka Doležalová), Universitatea din Zagreb (conf. univ. dr. Maša Grdešić), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (CS I dr. Roxana Patras), Universitatea din Belgrad (prof. univ. dr Biljana Dojčinović), Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznań (prof. univ. dr. Magdalena Koch), Universitatea creștină “Dimitrie Cantemir” (conf. univ. dr. Carmen Beatrice Dutu).

Mai multe detalii despre obiectivele și activitățile proiectului găsiți aici: http://ceepuswwih.ung.si/

 Centrul de studii biblico-filologice ,,Monumenta linguae Dacoromanorum”

W: http://consilr.info.uaic.ro/~mld/monumenta/

Centrul de studii biblico-filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum” (MLD) îşi propune promovarea unor proiecte de cercetare majore, care nu se pot realiza decât în cadrul unor colective de specialişti dedicaţi cu precădere activităţii de cercetare profesionistă. Prin obiectivele sale centrale, cercetarea tradiţiei biblice şi formarea noilor generaţii de cercetători, activitatea Centrului se înscrie în două din directivele strategice generale ale Uniunii Europene, care vizează, pe de o parte, formarea tinerelor generaţii de cercetători şi, pe de altă parte, conservarea şi valorificarea tradiţiilor culturale locale.

Obiectivul central şi prioritar al Centrului îl constituie actualmente continuarea şi finalizarea seriei Monumenta linguae Dacoromanorum – Biblia 1688. În perspectiva dezvoltării, paralel cu realizarea obiectivului central, finalizarea editării Bibliei de la 1688, în cadrul Centrului se efectuează operaţii de concepţie, proiectare şi documentare pentru iniţierea, în viitor, a altor proiecte de cercetare majoră din sfera tradiţiei biblice româneşti.

Director de proiect: Prof. univ. dr. Eugen Munteanu

Angajaţi permanenţi ai Centrului:

 • Cercetător ştiinţific III dr.  Maria Moruz
 • Cercetător ştiinţific II dr. Ana Maria Gînsac
 • Cercetător ştiinţific II  dr. Mădălina Ungureanu
 • Cercetător ştiinţific dr. Ana Veronica Catană-Spenchiu
 • Asistent de cercetare dr. Iosif Camară

Colaboratori cu contract din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza”:

 • Prof. univ. dr. Eugen Munteanu

DIGITAL HUMANITIES LABORATORY (UAIC)

Team Leader: dr. Roxana PATRAȘ

Objectives:

 •  identification of resources that need digitization;
 • dissemination of methods and tools suited to Romanian corpora;
 • transfer of good practices and expertise in digital humanities;
 • organisation of workshops, roundtables, and conferences.

Monumenta linguae Dacoromanorum. Valorificarea și conservarea culturii scrise din perioada veche şi premodernă / Capitalizing and Preserving the Old and Pre-modern Romanian Writing:

 • Cercetător ştiinţific II Ana Maria Gînsac
 • Cercetător ştiinţific II Mădălina Ungureanu
 • Cercetător ştiinţific III Maria Moruz
 • Cercetător ştiinţific Ana Veronica Catană-Spenchiu
 • Asistent de cercetare Iosif Camară

Revue de Linguistique Romane (RLiR), tom. 82, iulie-decembrie 2018, recenzează volumele:

Proiecte individuale de cercetare

 • Cercetător științific III Bibiri Anca Diana

Tema: Abordări sociolingvistice ale faptelor de limbă: impactul variabilelor socio-culturale la nivel prosodic și discursiv / Sociolinguistics approaches of language facts: the impact of socio-cultural variables at prosodic and discourse levels

 • Cercetător științific III Chiriac Irina

Tema: Mecanism de detectare si prevenire a problemelor care ameninƫă funcƫionarea normală a societăƫilor absorbante/ Mechanism for detection and prevention of problems threatening the normal functioning of the absorbing companies

 • Cercetător științific III Grădinaru Camelia

Tema: „Construcții narative în digital humanities”/ „Narratives in digital humanities”

 • Cercetător ştiinţific III Grosu Emanuel

Tema: Scrieri latine în Antichitatea târzie și Evul Mediu timpuriu: strategii literare în texte istorice, filosofice și teologice / Latin Writings of Late Antiquity and Early Middle Ages: literary strategies in historical, philosophical and theological texts

 • Cercetător științific III Jeler Ciprian

Tema: Aspecte filosofice ale problemei hazardului in teoria evolutiei / Philosophical aspects of the problem of chance in evolutionary theory

 • Cercetător ştiinţific III Mihai Constantin Ionuț

Tema: Discurs polemic și apologetic în Antichitatea târzie: context istoric și perspective actuale/Polemics and apologetics in Late Antiquity: historical context and contemporary perspectives

 • Cercetător științific III Mironescu Andreea

Tema: Interdisciplinaritatea în studiile literare: o analiză calitativă și cantitativă / Interdisciplinarity in Literary Studies. A Qualitative and Quantitative Analysis

 • Cercetător științific II Mitroiu Simona

Tema: Women’s Voices and Self-Empowerment. Life Writing Explorations of the Romanian Communist Past/ Voci feminine: povestiri de viata si trecutul comunist

 • Cercetător științific II Mocanu Mihaela

Tema: De la semn la universuri de sens. Abordări semiotice ale practicilor de semnificare/

From sign to meanings. Semiotic approaches of signifying practices

 • Cercetător științific II Patraș Roxana

Tema: Popular Fiction in the Context of Romanian and European Modernity: genres, topics, types, and styles

 • Cercetător științific III Plopeanu Aurelian Petruş

Tema: „Influenta fostei granite a Imperiului Habsburg asupra intentiilor studentilor romani de a migra in strainatate / de a deveni antreprenori” / „The influence of the former border of Habsburg Empire on Romanian students’ intentions to migrate abroad / to become entrepreneurs”

 • Cercetător științific III Pricop Laura

Tema: Structuri de raționare în etică și filosofia comunicării/ Reasoning in ethics and philosophy of communication

 • Cercetător științific II Rusu Valentina Diana

Tema: Impactul calității activității antreprenoriale asupra competitivității şi creşterii economice sustenabile a țărilor europene/ The impact of the quality of entrepreneurial activity on the competitiveness and sustainable economic growth of european countries

 • Asistent de cercetare Răchită Constantin

Tema: Mobilitatea formală a epistolografiei antice: de la scrisoare la colecții publicate / The Formal Mobility of Ancient Epistolography: from Letter to Edited Collections

 • Cercetător științific III Sălăvăstru Andrei Constantin

Tema: „Literatura de propaganda catolica in timpul razboaielor religioase din Franta (1562-1598): teme si simboluri politice / Catholic Propaganda Literature during the French Wars of Religion (1562-1598): political themes and symbols”

 • Cercetător științific II  Vodă Ana Iolanda

Tema: Antreprenoriat, migratie si dezvoltare economica / Entrepreneurship, migration and economic development