Într-un studiu recent – Teaching an old dog new tricks: a lipid membrane-based electric immunosensor for real-time probing of the spike S1 protein subunit from SARS-CoV-2, 2021, Proteomics, 2021”, cercetătorii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) au demonstrat aplicabilitatea unui biosenzor proteic pentru detecția în timp real a proteinei spike S1, la nivele fiziologice ale concentrației sale, și asta încă din faza premergătoare infecției virale propriu-zise. Acest rezultat are potențialul de a genera o clasă nouă de biosenzori pentru detecția timpurie a SARS-CoV-2, mai ieftini și mai ușor de utilizat în unități mobile.

Printre cercetătorii UAIC care au contribuit la această descoperire se numără: Dr. Alina ASANDEI, Dr. Loredana MEREUȚĂ, Dr. Irina ȘCHIOPU și  Prof. univ. dr.  Tudor LUCHIAN, din cadrul Institutului de Cercetari Interdisciplinare (ICI), respectiv din cadrul Laboratorului de Biofizică moleculară și Fizică medicală a Facultății de Fizică.

„Principiul de bază al descoperirii făcute este de a detecta, monitoriza și analiza spectral, în timp real, curentul electric capacitiv printr-o membrană lipidică reconstituită, similară în structura de bază cu membranele celulare, supusă unei tensiuni electrice periodice. Prezența în mediul apos în care se află acest biosenzor a subunităților proteice S1, provenind de la proteina transmembranară S a virusului SARS CoV-2, modifică unii parametri electrici ai membranei lipidice, fenomen ce este făcut vizibil în timp real cu ajutorul biosenzorului nostru. Interacțiunea ulterioră a proteinelor S1 cu anticorpi monoclonali specifici sau cu proteina-receptor din celulele țintă (angiotensin-converting enzyme 2 protein receptor (ACE2)) determină un răspuns caracteristic și mai ales selectiv, punându-se astfel în evidență prezența proteinelor S1. De remarcat, sensibilitatea și specificitatea biosenzorului nostru pentru detecția proteinelor S1 nu sunt afectate de existența altor proteine din serul uman, fapt ce implică potențialul de utilizare al sistemului descoperit pentru biosenzori mai ieftini, plasați in-situ, complementarizând astfel utilizarea tehnicilor serologice sau genomice, mai scumpe si dificil de folosit de către personal nespecializat, dedicate detecției virusului SARS CoV-2”, a declarat  Prof. Tudor LUCHIAN, coordonatorul grupului de cercetare din cadrul UAIC. Mai multe informații despre acest studiu sunt publicate aici.

În urmă cu aproximativ un an, același grup de cercetători din cadrul UAIC, în colaborare cu parteneri din Coreea de Sud, au descoperit o cale nouă de atac folosită de virusul SARS-CoV-2 asupra celulelor-țintă. Evidențiate inclusiv de către editorul jurnalului științific de top al American Chemical Society din Statele Unite ale Americii – ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 12, 50, 55649–55658 , descoperirile făcute ar putea să explice alternativ virulența și infectivitatea accentuată a SARS-CoV-2. Mai multe informații sunt publicate aici.