Calendarul competiției:
  • Pentru articole:

Depunerea solicitărilor de finanțare pentru publicarea de articole științifice se face în regim continuu pe toată perioada desfășurării proiectului (până la epuizarea fondurilor disponibile conform metodologiei).

  • Pentru conferințe:

Depunerea solicitărilor de finanțare pentru participarea la conferințe se face în regim continuu pe toată perioada desfășurării proiectului, cu maximum șase luni înainte de desfășurarea activității și minim o lună înainte de desfășurarea activității.

  • Pentru stagii de cercetare/de documentare:
IMPORTANT! Depunerea solicitărilor de finanțare pentru publicarea de articole științifice se face în regim continuu pe toată perioada desfășurării proiectului (până la epuizarea fondurilor disponibile conform metodologiei).

Pentru ce puteți obține bani?

  • Pentru stagii de cercetare (1-6 luni) la universități din TOP 500 ARWU sau institute de cercetare (OS4.A1);
  • Pentru stagii pentru înțelegerea/învățarea unor noi tehnici de lucru utile în proiecte inter/trans-disciplinare (OS4.A2);
  • Pentru stagii de documentare (OS4.A3);
  • Pentru publicarea de articole în regim open-acces în reviste indexate Web of Science sau reviste indexate Web of Science din cvartila Q1 (zona roșie) (OS1.A1);
  • Pentru participarea la conferințe cu lucrare invitată sau acceptată spre prezentare (OS1.A2).

Eligibilitate!
La acestă competiție pot participa cadrele didactice și cercetătorii științifici cu contract de muncă valid în cadrul universității.

Dosar de concurs!

Mulțumiri/Acknowledgment!

În cazul publicării articolelor științifice și a materialelor destinate participării la conferințe științifice este necesară recunoașterea contribuției proiectului prin utilizarea sintagmei:

  • în limba română: “Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.34PFE/19.10.2018”
  • în limba engleză: „This project is funded by the Ministry of Research and Innovation within Program 1 – Development of the national RD system, Subprogram 1.2 – Institutional Performance – RDI excellence funding projects, Contract no.34PFE/19.10.2018”

Detalii privind competiția găsiți în Metodologie!

Anexe ale Metodologiei!

Când?

Perioada de depunere a solicitărilor începe la 22 octombrie 2018 și se finalizează la 21 august 2020.

Calendarul competiției:

Competiția

Perioada de depunere a solicitărilor

Perioada de desfășurare a activității

1

22 Octombrie– 26 Noiembrie 2018

25 Octombrie – 27 Noiembrie 2018

2

19 – 23 Noiembrie 2018

1 Decembrie 2018 – 26 Februarie 2019

3

18 – 22 Februarie 2019

1 Martie 2019 – 12 Iunie 2019

4

20 – 24 Mai 2019

13 Iunie 2019 – 29 August 2019

5

19 – 23 August 2019

1 Septembrie 2019 – 13 Noiembrie 2019

6

18 – 22 Noiembrie 2019

1 Decembrie 2019 – 27 Februarie 2020

7

17 – 21 Februarie 2020

1 Martie 2020 – 28 Mai 2020

8

18 – 22 Mai 2020

1 Iunie 2020 – 28 August 2020

9

17 – 21 August 2020

1 Septembrie 2020 – 12 Noiembrie 2020

IMPORTANT! Depunerea solicitărilor de finanțare pentru publicarea de articole științifice se face în regim continuu pe toată perioada desfășurării proiectului (până la epuizarea fondurilor disponibile conform metodologiei).

Unde?

Dosarul  se depune la Serviciul pentru Administrarea Proiectelor de Cercetare Științifică.

Persoana de contact!

Director de proiect Conf. univ. dr. Alin Marius Andrieș

Telefon: 0232 201749

Email: alin.andries@uaic.ro

“Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.34PFE/19.10.2018”

„This project is funded by the Ministry of Research and Innovation within Program 1 – Development of the national RD system, Subprogram 1.2 – Institutional Performance – RDI excellence funding projects, Contract no.34PFE/19.10.2018”

„Conceput în România”