Procedura operațională de organizare și desfășurare a activității privind întocmirea comisiilor, desfășurarea examenelor și transmiterea rezultatelor finale în vederea obținerii gradului didactic II în învățământul preuniversitar ___procedura_grad_2_

Gradul didactic II, sesiune august 2022

Având în vedere ultimele informări de la Ministerul Educației, pentru examenul de obținere a gradului didactic II, sesiunea 25-31 august 2022, se revine la forma anterioară pandemiei, cu examen scris și oral. Astfel, probele de examen sunt: Metodica specialității – scris, Pedagogie – oral.

Calendarul probelor: CALENDAR_GRAD_2_2022

Programe de examen – pentru specializările:

Programele de perfecţionare

Programele de perfecţionare pentru acordarea gradelor didactice II şi I sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Educaţiei Naţionale, la adresa www.edu.ro – Învăţământ Preuniversitar – Resurse umane, Materiale informative.

 

Programe de conversie profesională propuse pentru anul universitar 2022/2023