Procedura operațională de organizare și desfășurare a activității privind întocmirea comisiilor, desfășurarea examenelor și transmiterea rezultatelor finale în vederea obținerii gradului didactic II în învățământul preuniversitar ___procedura_grad_2_

Gradul didactic II, sesiune august 2024

Calendarul probelor: CALENDAR_GRAD_2_2024

Programe de examen – pentru specializările:

Programele de perfecţionare

Programele de perfecţionare pentru acordarea gradelor didactice II şi I sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Educaţiei, www.edu.ro .

Taxe_taxe_actualizate

Programe de conversie profesională propuse pentru anul universitar 2023/2024