Gradul didactic II, sesiune august 2021

_1_norme_Gr_2_aug_2021

Programe de examen – aprobate prin adresa MEN nr. 7382/2019

Rezultatele examenului de acordare a gradului didactic II, sesiune august 2020, validate prin Ordin de Ministru:

gr_2_inv_neprezentat

gr_2_inv_promovati

gr_2_inv_respinsi

profesori_neprezentati

profesori_nepromovati

profesori_promovati

Important !!

Hotărârea BECA 31 A din 08.07.2020

_declarație persoane aflate pe teritoriul UAIC

Gradul didactic II, sesiune august 2020

Metodologie Grad didactic 2 august 2020

Programe de examen – aprobate prin adresa MEN nr. 7382/2019

 

Probele de examen

Probele de examen pentru acordarea gradului didactic II sunt cele menţionate în Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și în Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/07.10. 2011 modificat şi completat.

Programele de perfecţionare

Programele de perfecţionare pentru acordarea gradelor didactice II şi I sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Educaţiei Naţionale, la adresa www.edu.ro – Învăţământ Preuniversitar – Resurse umane, Materiale informative.

 

Programe de conversie profesională propuse pentru anul universitar 2021/2022