Procedura operațională de organizare și desfășurare a activității privind întocmirea comisiilor, desfășurarea examenelor și transmiterea rezultatelor finale în vederea obținerii gradului didactic II în învățământul preuniversitar ___procedura_grad_2_

Gradul didactic II, sesiune august 2023

Calendarul probelor: CALENDAR_probe_GRAD_2_2023

Programe de examen – pentru specializările:

Programele de perfecţionare

Programele de perfecţionare pentru acordarea gradelor didactice II şi I sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Educaţiei, la adresa www.edu.ro – Învăţământ Preuniversitar – Resurse umane, Materiale informative.

 

Programe de conversie profesională propuse pentru anul universitar 2023/2024