Eliberare Certificate de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar

Eliberare Certificate de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar2018-07-16T09:17:21+00:00

IN PERIOADA 23 IULIE – 6 SEPTEMBRIE NU SE LUCREAZA CU PUBLICUL.

Certificatele de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar  se eliberează pentru toate categoriile de cadre didactice din învăţământul preuniversitar (educatoare, învăţător, institutor, profesor pentru învăţământul preşcolar/ primar, profesor II, profesor I).

 Important: Începând cu sesiunea iulie/august 2012, certificatele de acordare a gradului didactic definitiv în învăţământ nu se eliberează de la Biroul Acte de Studii şi Perfecţionare preuniversitară.

IMPORTANT!

  1. Certificatele de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar  pentru anul scolar 2016- 2017 se vor elibera începând cu data de 22 ianuarie a.c.

  2. Certificatele de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar  pentru anul scolar 2015- 2016 se pot elibera numai pe baza programării prealabile.

Programarea se face prin trimiterea unui e-mail, pe adresa: perfectionare@uaic.ro

ATENŢIE !!

Actele necesare eliberării certificatului pentru anul 2017 ( sesiunea/seria- august 2017/ 2015 – 2017):

  • carte de identitate, în original;
  • copie a certificatului de căsătorie, a hotărârii de divorţ sau a altor documente care atestă modificarea numelui.
  • taxă eliberare certificat de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar, până la 7 ani – 30 lei.  Taxa se va încasa prin agenţiile BRD, în contul: RO68BRDE240SV89534452400, deschis pe numele Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, cod taxă 39/ tip de şcolaritate: 01 (licenta zi)/ – zona: se specifică facultatea.

 Actele necesare eliberării certificatului pentru anul 2016:

  • 2 FOTOGRAFII COLOR, tip diplomă (3 x 4 cm), realizate la studio foto profesional (de tip Kodak, Konika, Agfa, Fuji), pe hârtie fotografică profesională mată. În fotografie, titularul actului de studii trebuie să fie îmbrăcat cu haine de culoare deschisă  (pentru buna vizibilitate a stampilei sau a sigiliului).
  • Precizare: Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare.
  • carte de identitate, în original;
  • copie a certificatului de căsătorie, a hotărârii de divorţ sau a altor documente care atestă modificarea numelui.
  • taxă eliberare certificat de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar, până la 7 ani – 30 lei.  Taxa se va încasa prin agenţiile BRD, în contul: RO68BRDE240SV89534452400, deschis pe numele Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, cod taxă 39/ tip de şcolaritate: 01 (licenta zi)/ – zona: se