Marți, 3 octombrie 2023, a avut loc în Sala de festivități de la Universitatea „Alecu Russo” din Bălți ceremonia de deschidere a anului universitar 2023-2024 la Extensiunea din Bălți a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC).

Conducerea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost reprezentată de prof. univ. dr. Tudorel TOADER – rectorul UAIC , conf. univ. dr. Florin BRÎNZĂ – prorector pentru studii doctorale, digitalizare, Filialele și Extensiunile UAIC, conf. univ. dr. Constantin-Iulian DAMIAN – prorector pentru programe de licenţă, masterat şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, lect. univ. dr. Sorin MOCANU – prorector pentru managementul calității, strategie și dezvoltare instituțională, conf. univ. dr. Natalia GAȘIȚOI – rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, conf. univ. dr.  Lidia PĂDUREAC – prim-prorector pentru activitatea didactică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Petrișor DUMITRESCU – Consul General al României la Bălți,  cadre didactice și studenți.

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, rectorul UAIC, a declarat: „Ne bucurăm să deschidem astăzi cel de-al 13-lea an universitar la Extensiunea din Bălți a UAIC, care a început cu 2 programe de studii de licență, în prezent oferă și 3 programe de master iar pe viitor vom mai avea încă 2 specializări la licență. De la înființare și până astăzi, peste 1000 de absolvenți au obținut la Extensiunea din Bălți o diplomă emisă de prima universitate modernă a României, recunoscută la nivel european. Doresc să transmit alese mulțumiri Universității din Bălți pentru excelenta colaborare, nu doar în ceea ce privește Extensiunea ci și pentru toate celelalte proiecte pe care le derulăm împreună.”

Ceremonia de deschidere a anului universitar la Extensiunea din Bălți a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a început cu o rugăciune de binecuvântare, rostită de prof. univ. dr. pr. Ion VICOVAN – decanul Facultății de Teologie Ortodoxă.

În cadrul evenimentului, cele trei facultăți care desfășoară activități didactice în cadrul Extensiunii UAIC din Bălți au premiat studenții care au obținut rezultate meritorii în anul universitar 2022-2023. De asemenea, 3 studenți de la Extensiunea din Bălți au primit burse de excelență, acordate cu sprijinul BRD – Groupe Société Générale și Raiffeisen Bank.

Extensiunea Bălți a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este o formă de învăţământ prin care absolvenţii cu diplomă de bacalaureat de la liceele şi colegiile din Republica Moldova pot urma în Bălţi cursurile primei universități moderne a României. În prezent, Extensiunea funcționează 2 specializări pentru studii de licență (Economia comerţului, turismului şi serviciilor și Fizică Tehnologică) și 3 specializări pentru studii de master (Management în turism, Fizică aplicată în tehnologiile informaţiei şi comunicaţii și Drept european).