Programul Erasmus cu țările participante – stagii de formare

Mobilități de formare 2023 – 2024

Selecție pentru stagii de formare – personal didactic auxiliar, personal de cercetare, coordonatori Erasmus+ și conducători de doctorat (an universitar 2023 – 2024)

Selecție pentru stagii de formare – personal didactic auxiliar, personal de cercetare și personal didactic cu funcții administrative (mai 2023)

Selecție pentru stagii de formare – personal didactic auxiliar și personal didactic cu funcții administrative (februarie 2022)

Selecție pentru stagii de formare – cadre didactice pentru dezvoltare curriculară (februarie 2022)

Selecție pentru stagii de formare – cercetători (februarie 2022)

Selecție pentru stagii de formare – cercetători (iulie 2021)

Maxim 1 mobilitate de formare pe parcursul unui an academic, în cadrul Programului Erasmus+ KA131-HED

Personalul deja selectat pentru o mobilitate de formare în cadrul Programului Erasmus+ KA131-HED (cu perioadă de desfăşurare în anul academic 2023 – 2024) nu este eligibil pentru selecţie.

  • Completarea formularului de candidatură şi participarea la selecţie
  • Contactarea Biroului Erasmus+ după confirmarea statutului de candidat admis
  • Completarea unei cereri tip pentru emiterea Dispoziţiei Rectorului pentru deplasările în străinătate adresată Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al UAIC
  • Deschidere cont bancar în Euro
  • Asigurare de călătorie pe întreaga perioadă a deplasării
  • Completarea şi semnarea contractului financiar la Biroul Erasmus+, după emiterea Dispoziţiei Rectorului
  • Plata grantului Erasmus+ se efectuează cu maximum 10 zile calendaristice înainte de începerea deplasării, cu condiţia semnării şi înregistrării contractului financiar cu 1-2 săptămâni înainte de acest termen de 10 zile calendaristice.

Toate documentele se depun în original la Biroul Erasmus+.

Mobilități de formare 2019-2020

toate în original la Biroul Erasmus+.

toate în original la Biroul Erasmus+.

  • Contactarea Biroului Erasmus+ şi participarea la selecţie
  • Obţinerea unei invitaţii oficiale (cu antet, semnătură și ștampilă) de la instituția gazdă / Conformare de participare la un Staff Training Week
  • Completarea unui program de formare (Training_Programme) care trebuie semnat şi ştampilat de către reprezentanţii legali ai celor două instituții

toate în original la Biroul Erasmus+.

CONTACT

Serviciul Relaţii Internaţionale
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Bulevardul Carol I nr.11
700506 – IASI / ROMANIA
Fax: 0232 20 1802

Email: relint(at)uaic.ro

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.