Programul Erasmus cu țările participante – stagii de formare

Mobilități de formare

Selecție pentru stagii de formare – personal didactic auxiliar, personal de cercetare și personal didactic cu funcții administrative

Selecție pentru stagii de formare – personal didactic auxiliar și personal didactic cu funcții administrative (februarie 2022)

Selecție pentru stagii de formare – cadre didactice pentru dezvoltare curriculară (februarie 2022)

Selecție pentru stagii de formare – cercetători (februarie 2022)

Selecție pentru stagii de formare – cercetători (iulie 2021)

  • Contactarea Biroului Erasmus+ şi participarea la selecţie

toate în original la Biroul Erasmus+.

Mobilități de formare 2019-2020

toate în original la Biroul Erasmus+.

toate în original la Biroul Erasmus+.

  • Contactarea Biroului Erasmus+ şi participarea la selecţie
  • Obţinerea unei invitaţii oficiale (cu antet, semnătură și ștampilă) de la instituția gazdă / Conformare de participare la un Staff Training Week
  • Completarea unui program de formare (Training_Programme) care trebuie semnat şi ştampilat de către reprezentanţii legali ai celor două instituții

toate în original la Biroul Erasmus+.

CONTACT

Serviciul Relaţii Internaţionale
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Bulevardul Carol I nr.11
700506 – IASI / ROMANIA
Fax: 0232 20 1802

Email: relint(at)uaic.ro

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.