Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a obținut o finanțare de 2.304.000 lei la competiţia de proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2024, organizată de Ministerul Educației prin Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS). Cele șapte proiecte pentru care UAIC a obținut finanțare sunt:

 • Acces spre succes în educația universitară – AccED (Domeniul 1);
 • Colaborare internațională și dezvoltare academică la UAIC – CIDA UAIC (Domeniul 2);
 • Centrul de cercetări științifice „Simion Mehedinți”. Formarea de abilități practice în studiul mediului și a riscurilor naturale (Domeniul 3);
 • Studentul de astăzi, antreprenorul de mâine (Domeniul 4);
 • UniE-Quality: Dezvoltarea culturii calității și îmbunătățirea activității didactice la UAIC (Domeniul 5);
 • Promovarea excelenței în cercetarea arheologică prin consolidarea unui Laborator de Arheologie Experimentală (Domeniul 6);
 • Support-HUB: Resurse eficiente și sprijin psiho-educațional pentru accesul și adaptarea la mediul universitar a studenților cu dizabilități (Domeniul 8).

Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) are ca scop susținerea proiectelor de dezvoltare instituțională de la nivelul universităților de stat din România, finanțate din bugetul Ministerului Educației, în vederea creșterii capacității instituționale și îmbunătățirii calității sistemului național de învățământ superior. În acest sens, FDI urmărește finanțarea proiectelor de dezvoltare realizate de universități care se încadrează în 8 domenii strategice:

 • Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior;
 • Domeniul 2: creșterea gradului de internaționalizare a învățământului superior din România;
 • Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităţilor, folosite pentru instruirea studenților;
 • Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităţilor;
 • Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
 • Domeniul 6: dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare din instituțiile de învățământ superior.
 • Domeniul 7: corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);
 • Domeniul 8: susținerea participării și accesului studenților cu dizabilități la procesul educațional;

Mai multe informații despre competiția FDI 2024 pot fi consultate pe site-ul CNFIS: http://www.cnfis.ro/finantare/dezvoltare-institutionala/competitia-fdi-2024/