Prezentarea Universității

Prezentarea Universității 2018-01-22T10:28:28+00:00

Prestigiu, inovaţie, excelenţă

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 23.000 de studenţi şi 742 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 439 universități din străinătate. Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student.

Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

În anul 2016, colectivele de cadre didactice și cercetători din departamentele, stațiunile și centrele de cercetare ale universității au fost implicate în 187  de proiecte cu finanțare națională, internațională, din venituri proprii sau contracte încheiate cu terți (muzee, agenți economici).

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Universitatea în cifre

Anul universitar 2017-2018

 • Număr total de studenţi: 23 124, din care:

 • Studii de licenţă (ZI şi ID): 17 196
 • Studii de master (ZI şi ID): 5  078
 • Studii doctorale (ZI şi ID): 850
 • Numărul total de studenţi pe facultăţi:
 • Biologie: 762
 • Chimie: 280
 • Drept și Centrul de Studii Europene: 1 952
 • Economie şi Administrarea Afacerilor: 7 129
 • Educaţie Fizică şi Sport: 711
 • Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice: 2 130
 • Fizică: 483
 • Geografie şi Geologie: 1 361
 • Informatică: 1 579
 • Istorie: 626
 • Litere: 2 152
 • Matematică: 455
 • Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei: 2 420
 • Teologie Ortodoxă: 951
 • Teologie Romano-Catolică: 133
 • Numărul total al personalului didactic titular este 742, din care:

  • profesori universitari: 178
  • conferenţiari universitari: 233
  • lectori universitari: 266
  • asistenţi universitari: 65
 • Numărul total al personalului didactic asociat: 623
 • Numărul total al personalului didactic auxiliar și de cercetare: 588
 • Numărul total al personalului nedidactic (TESA și administrativ): 553
 • Cooperare internaţională

Anul 2016-2017

 • Acorduri bilaterale Erasmus: 773 domenii cu 439 universități din 53 de țări
 • Studenți incoming Erasmus: 235
 • Stagii Erasmus de predare incoming: 115
 • Stagii Erasmus de studiu outgoing: 326
 • Stagii Erasmus de practică outgoing: 347
 • Stagii Erasmus de predare outgoing: 159
 • Stagii Erasmus de formare outgoing: 108
 • Numărul total de proiecte derulate prin Fonduri Structurale 2007-2013 este de 80 (toate finalizate până la finalul anului 2015), din care:

 • POS DRU: 70
  • UAIC coordonator: 19
  • UAIC partener: 51
 • POS CCE: 4 ( UAIC coordonator)
 • POS MEDIU: 1 (UAIC coordonator)
 • PO DCA: 1 (UAIC coordonator)
 • Programul Operaţional Comun Ro-Ua-Md: 4 (UAIC coordonator)

Valoare totală a proiectelor finanţate din Fonduri Europene Nerambursabile (FEN) derulate de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, atât în calitate de coordonator, cât şi din postura de partener, este de 253.024.020,79 RON.

Numărul total de proiecte pentru care s-a obținut finanțare prin Romanian Secondary Education Project (ROSE) este de 5 (în anul 2017),

din care:

 • Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități(SGNU): 3
 • Schema de Granturi Competitive pentru Universități – Programe de Vară (SGCU-PV): 1
 •  Schema de Granturi Competitive pentru Universități – Centre de Învățare (SGCU-CI): 1

Valoare totală a proiectelor finanţate prin Romanian Secondary Education Project (ROSE) este de 3.296.332 RON.

Numărul total de proiecte pentru care s-a obținut finanțare prin Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI) este de 4 (în anul 2017), din care:

 • Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră): 1
 • Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România: 1
 • Domeniul 3: asigurarea transparenței în gestiunea studenților și implementarea Registrului Matricol al Universităților din România: 1
 • Domeniul 8: corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii: 1

Valoare totală a proiectelor finanţate prin Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI) este de 549.000 RON.

Proiect derulat prin POC (Programul Operaţional COMPETITIVITATE) : 1

 •  Proiecte de cercetare
 • proiecte naționale PN II si PN III – 104
 • proiecte internaționale – 45, dintre care:
  • FP7, H2020, altele – 8
  • acțiuni COST – 22
  • teme de cercetare DUBNA – 15
 • POC, AP1, Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe –1
 • granturi UAIC – 28
 • contracte cu terți – 9
 • 15 cămine