Prezentarea Universității

Prezentarea Universității 2017-01-18T11:52:03+00:00

Prestigiu, inovaţie, excelenţă

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 23.000 de studenţi şi 745 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 403 universități din străinătate. Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student.

Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007. Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 120 de proiecte naționale și internaționale, prin intermediul centrelor de cercetare și de excelență. Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Universitatea în cifre

Anul universitar 2016-2017

 • Număr total de studenţi: 23 132, din care:

 • Studii de licenţă (ZI şi ID): 17 068
 • Studii de master (ZI şi ID): 5  243
 • Studii doctorale (ZI şi ID): 821
 • Numărul total de studenţi pe facultăţi:
 • Biologie: 753
 • Chimie: 294
 • Drept: 1 837
 • Economie şi Administrarea Afacerilor: 7 093
 • Educaţie Fizică şi Sport: 596
 • Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice: 2 130
 • Fizică: 551
 • Geografie şi Geologie: 1 566
 • Informatică: 1 578
 • Istorie: 621
 • Litere: 2 118
 • Matematică: 409
 • Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei: 2 335
 • Teologie Ortodoxă: 984
 • Teologie Romano-Catolică: 131
 • Centrul de Studii Europene: 136
 • Numărul total al personalului didactic titular este 745, din care:

  • profesori universitari: 180
  • conferenţiari universitari: 224
  • lectori universitari: 265
  • asistenţi universitari: 76
 • Numărul total al personalului didactic asociat: 549
 • Numărul total al personalului didactic auxiliar și de cercetare: 594
 • Numărul total al personalului nedidactic (TESA și administrativ): 570
 • Cooperare internaţională

Anul 2015-2016

 • Acorduri bilaterale Erasmus: 716 cu 403 universități din 51 de țări
 • Studenți străini Erasmus: 140
 • Mobilități Erasmus de studiu outgoing: 349
 • Mobilități Erasmus de practică outgoing: 357
 • Mobilități Erasmus de predare outgoing: 145
 • Mobilități Erasmus de formare outgoing: 64
 • Numărul total de proiecte derulate prin Fonduri Structural 2007-2013 este de 80 (toate finalizate până la finalul anului 2015), din care:
 • POS DRU: 70
  • UAIC coordonator: 19
  • UAIC partener: 51
 • POS CCE: 4 ( UAIC coordonator)
 • POS MEDIU: 1 (UAIC coordonator)
 • PO DCA: 1 (UAIC coordonator)
 • Programul Operaţional Comun Ro-Ua-Md: 4 (UAIC coordonator)

Valoare totală a proiectelor finanţate din Fonduri Europene Nerambursabile (FEN) derulate de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, atât în calitate de coordonator, cât şi din postura de partener, este de 253.024.020,79 RON.

 •  Proiecte de cercetare
 • proiecte nationale PN II si PN III – 105
 • proiecte internaționale – 45, dintre care:
  • FP7, H2020, altele – 8
  • acțiuni COST – 22
  • teme de cercetare DUBNA – 15
 • granturi UAIC – 28
 • contracte cu terți – 9
 • 14 cămine