Prezentarea Universității

Prezentarea Universității2018-01-22T10:28:28+00:00

Prestigiu, inovaţie, excelenţă

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 23.000 de studenţi şi 742 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 439 universități din străinătate. Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student.

Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

În anul 2016, colectivele de cadre didactice și cercetători din departamentele, stațiunile și centrele de cercetare ale universității au fost implicate în 187  de proiecte cu finanțare națională, internațională, din venituri proprii sau contracte încheiate cu terți (muzee, agenți economici).

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Universitatea în cifre