Contact

Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 Iaşi

E-mail: nectara@uaic.ro sau perfecționare@uaic.ro

Telefon: 0232 20 10 35 sau 0232 201 102 interior 2125
Fax: 0232 20 11 06

Persoana de contact: Cerasela – Nectara CIOCOIU
Biroul se află în Corpul A al Universităţii, etajul II

 

Program de lucru cu publicul

Luni – Joi: 13.00-15.30

Programe de pregatire pentru examen gradul I si gradul al II-lea

IMPORTANT!

Certificatele de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar  pentru anul scolar 2015- 2016 se pot elibera numai pe baza programării prealabile deoarece sunt necesare fotografii.

Programarea se face prin trimiterea unui e-mail, pe adresa: perfectionare@uaic.ro

 Atribuții

  • organizarea şi desfăşurarea examenelor de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar;
  • organizarea cursurilor de pregătire pentru examenele de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar
  • eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar – şi duplicate ale acestora;
  • eliberarea certificatelor de modul psihopedagogic (nivelul I şi II) – promovat în timpul studiilor – pentru toate facultăţile – şi duplicate ale acestora;
  • echivalarea titlului ştiinţific de doctor cu gradul didactic I;
  • eliberarea certificatelor de studii fără examen de finalizare – pentru toate facultăţile;
  • eliberarea atestatelor de echivalare a studiilor.

universitate01

Atribuţii de perfecţionare repartizate Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Specializările pentru care se organizează examene de  acordare a gradelor didactice II şi I sunt:

  • biochimie, biologie, chimie, contabilitate și informatică de gestiune, drept, ecologie şi protecţia mediului, economie agroalimentară, economie și afaceri internaționale, economia comerțului, turismului și serviciilor, economie generală, educaţie fizică şi sport, finanțe și bănci, filosofie, fizică, geochimie, geografie, geologie, informatică, istorie, limba şi literatura engleză, limba şi literatura franceză, limba şi literatura germană, limba şi literatura italiană, limba şi literatura latină, limba şi literatura română, limba şi literatura rusă, limba şi literarura spaniolă, management, marketing, matematică, pedagogie, psihologie, psihopedagogie specială, sociologie, ştiinţe politice, teologie ortodoxă didactică, teologie ortodoxă pastorală, teologie romano-catolică didactică;
  • învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar; educatoare/institutori/ profesori pentru învăţământul preşcolar, din învăţământul de masă sau din învăţământul special.

Evoluţia în carieră prin obţinerea gradelor didactice II şi I


Informații Gradul didactic I și Echivalarea titlului științific de doctor
 
Informații Gradul didactic II

Eliberare Certificate de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar

Eliberare Certificate de modul psihopedagogic

Atestate de echivalare a studiilor și Diploma de Conversie Profesională

Programe de conversie profesională propuse pentru anul universitar 2019/2020