Informații Gradul didactic II

Informații Gradul didactic II 2018-02-26T14:10:50+00:00

Gradul didactic II, sesiune august 2018

Metodologie

Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2018, poate fi descarcata de aici

Probele de examen

Probele de examen pentru acordarea gradului didactic II sunt cele menţionate în Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și în Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/07.10. 2011 modificat şi completat.

Programele de perfecţionare

Programele de perfecţionare pentru acordarea gradelor didactice II şi I sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Educaţiei Naţionale, la adresa www.edu.ro – Învăţământ Preuniversitar – Resurse umane, Materiale informative.

 

 

Gradul didactic II, sesiune august 2017

Rezultate examene – gradul didactic II, sesiune august 2017

 • Adresa/Ordin de validare, poate fi descarcată de aici
 • Categoria de personal didactic: profesor I
 1. Tabelul nominal cu personalul didactic care a promovat examenul de acordare a gradului didactic II în învatamânt, sesiunea august 2017, și a fost validat prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5057/28.09.2017, categoria didactică profesor, poate fi descărcat de aici
 2. Tabelul nominal cu personalul didactic care nu a promovat examenul de acordare a gradului didactic II  în învăţământ, sesiunea august 2017, categoria didactică profesor,  poate fi descărcat de aici
 3.  Tabelul nominal cu personalul didactic care nu s-a prezentat la examenul de acordare a gradului didactic II  în învăţământ, sesiunea august 2017, categoria didactică profesor,  poate fi descărcat de aici
 • Categoria de personal didactic: învățător/educator/institutor/profesor pentru învățământul primar și preșcolar
 1. Tabelul nominal cu personalul didactic care a promovat examenul de acordare a gradului didactic II în învatamânt, sesiunea august 2017, și a fost validat prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5057/28.09.2017, categoria didactică institutor/ învăţător/ educatoare, poate fi descărcat de aici
 2. Tabelul nominal cu personalul didactic care nu a promovat examenul de acordare a gradului didactic II  în învăţământ, sesiunea august 2017, categoria didactică institutor/ învăţător/ educatoare, poate fi descărcat de aici
 3. Tabelul nominal cu personalul didactic care nu s-a prezentat la examenul de acordare a gradului didactic II în învăţământ, sesiunea august 2017, categoria didactică institutor/ învăţător/ educatoare, poate fi descărcat de aici

Metodologie

Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2017, poate fi descarcata de aici

Probele de examen

Probele de examen pentru acordarea gradului didactic II sunt cele menţionate în Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și în Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/07.10. 2011 modificat şi completat.

Programele de perfecţionare

Programele de perfecţionare pentru acordarea gradelor didactice II şi I sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Educaţiei Naţionale, la adresa www.edu.ro – Învăţământ Preuniversitar – Resurse umane, Materiale informative.

Gradul didactic II, sesiune august 2016

Metodologie

Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2016, poate fi descarcata de aici

Probele de examen

Probele de examen pentru acordarea gradului didactic II sunt cele menţionate în Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/07.10. 2011 modificat şi completat  prin OMEN nr. 5397 din noiembrie 2013, OMEN nr. 3240/2014 si OMECS nr. 5439/2915 .

Programele de perfecţionare

Programele de perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, la adresa www.edu.ro (>> Resurse umane>> Direcţia Generală Formare Continuă>>Programe de definitivat/grad II/ grad I).

Rezultate examene – gradul didactic II, sesiune august 2016

 • Categoria de personal didactic: profesor I si profesor II
 1. Tabelul nominal cu personalul didactic care a promovat examenul de acordare a gradului didactic II în învatamânt, sesiunea august 2016, categoria didactică profesor, validat prin O.M.E.N.C.S. NR. 5301/26.09.2016, poate fi descărcat de aici
 2. Tabelul nominal cu personalul didactic care nu a promovat examenul de acordare a gradului didactic II  în învăţământ, sesiunea august 2016, categoria didactică profesor,  poate fi descărcat de aici
 3.  Tabelul nominal cu personalul didactic care nu s-a prezentat la examenul de acordare a gradului didactic II  în învăţământ, sesiunea august 2016, categoria didactică profesor,  poate fi descărcat de aici
 • Categoria de personal didactic: învățător/educator/institutor/profesor pentru învățământul primar și preșcolar
 1. Tabelul nominal cu personalul didactic care a promovat examenul de acordare a gradului didactic II în învatamânt, sesiunea august 2016, categoria didactică institutor/ învăţător/ educatoare, validat prin O.M.E.N.C.S. NR. 5301/26.09.2016, poate fi descărcat de aici
 2. Tabelul nominal cu personalul didactic care nu a promovat examenul de acordare a gradului didactic II  în învăţământ, sesiunea august 2016, categoria didactică institutor/ învăţător/ educatoare, poate fi descărcat de aici
 3. Tabelul nominal cu personalul didactic care nu s-a prezentat la examenul de acordare a gradului didactic II în învăţământ, sesiunea august 2016, categoria didactică institutor/ învăţător/ educatoare, poate fi descărcat de aici

 

Programe de conversie profesională propuse pentru anul universitar 2017/2018