Gradul didactic II, sesiune august 2019

Metodologie

Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2019, poate fi descarcata de aici

Gradul didactic II, sesiune august 2018

Rezultate examene – gradul didactic II, sesiune august 2018

  • Categoria de personal didactic: profesor I
  1.  Tabelul nominal cu personalul didactic care a promovat examenul de acordare a gradului didactic II în învatamânt, sesiunea august 2018, validat prin Ordin al Ministrului Educației Naționale nr. 5363 din 25.10.2018, categoria didactică profesor, poate fi descărcat de aici
  2. Tabelul nominal cu personalul didactic care nu s-a prezentat examenul de acordare a gradului didactic II  în învăţământ, sesiunea august 2018, categoria didactică profesor,  poate fi descărcat de aici
  3.  Tabelul nominal cu personalul didactic care nu a promovat la examenul de acordare a gradului didactic II  în învăţământ, sesiunea august 2018, categoria didactică profesor,  poate fi descărcat de aici
  • Categoria de personal didactic: învățător/educator/institutor/profesor pentru învățământul primar și preșcolar
  1.  Tabelul nominal cu personalul didactic care a promovat examenul de acordare a gradului didactic II în învatamânt, sesiunea august 2018, validat prin Ordin al Ministrului Educației Naționale nr. 5363 din 25.10.2018, categoria didactică institutor/ învăţător/ educatoare, poate fi descărcat de aici
  2. Tabelul nominal cu personalul didactic care nu a promovat examenul de acordare a gradului didactic II  în învăţământ, sesiunea august 2018, categoria didactică institutor/ învăţător/ educatoare, poate fi descărcat de aici
  3. Tabelul nominal cu personalul didactic care nu s-a prezentat la examenul de acordare a gradului didactic II în învăţământ, sesiunea august 2018, categoria didactică institutor/ învăţător/ educatoare, poate fi descărcat de aici

Metodologie

Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2018, poate fi descarcata de aici

Probele de examen

Probele de examen pentru acordarea gradului didactic II sunt cele menţionate în Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și în Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/07.10. 2011 modificat şi completat.

Programele de perfecţionare

Programele de perfecţionare pentru acordarea gradelor didactice II şi I sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Educaţiei Naţionale, la adresa www.edu.ro – Învăţământ Preuniversitar – Resurse umane, Materiale informative.

 

Programe de conversie profesională propuse pentru anul universitar 2017/2018