Informații Gradul didactic II

Informații Gradul didactic II2018-07-16T09:20:03+00:00

IN PERIOADA 23 IULIE – 6 SEPTEMBRIE NU SE LUCREAZA CU PUBLICUL.

Gradul didactic II, sesiune august 2018

Metodologie

Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2018, poate fi descarcata de aici

Probele de examen

Probele de examen pentru acordarea gradului didactic II sunt cele menţionate în Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și în Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/07.10. 2011 modificat şi completat.

Programele de perfecţionare

Programele de perfecţionare pentru acordarea gradelor didactice II şi I sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Educaţiei Naţionale, la adresa www.edu.ro – Învăţământ Preuniversitar – Resurse umane, Materiale informative.

 

 

Gradul didactic II, sesiune august 2017

Rezultate examene – gradul didactic II, sesiune august 2017

  • Adresa/Ordin de validare, poate fi descarcată de aici
  • Categoria de personal didactic: profesor I
  1. Tabelul nominal cu personalul didactic care a promovat examenul de acordare a gradului didactic II în învatamânt, sesiunea august 2017, și a fost validat prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5057/28.09.2017, categoria didactică profesor, poate fi descărcat de aici
  2. Tabelul nominal cu personalul didactic care nu a promovat examenul de acordare a gradului didactic II  în învăţământ, sesiunea august 2017, categoria didactică profesor,  poate fi descărcat de aici
  3.  Tabelul nominal cu personalul didactic care nu s-a prezentat la examenul de acordare a gradului didactic II  în învăţământ, sesiunea august 2017, categoria didactică profesor,  poate fi descărcat de aici
  • Categoria de personal didactic: învățător/educator/institutor/profesor pentru învățământul primar și preșcolar
  1. Tabelul nominal cu personalul didactic care a promovat examenul de acordare a gradului didactic II în învatamânt, sesiunea august 2017, și a fost validat prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5057/28.09.2017, categoria didactică institutor/ învăţător/ educatoare, poate fi descărcat de aici
  2. Tabelul nominal cu personalul didactic care nu a promovat examenul de acordare a gradului didactic II  în învăţământ, sesiunea august 2017, categoria didactică institutor/ învăţător/ educatoare, poate fi descărcat de aici
  3. Tabelul nominal cu personalul didactic care nu s-a prezentat la examenul de acordare a gradului didactic II în învăţământ, sesiunea august 2017, categoria didactică institutor/ învăţător/ educatoare, poate fi descărcat de aici

Metodologie

Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2017, poate fi descarcata de aici

Probele de examen

Probele de examen pentru acordarea gradului