Studii universitare de licenţă

Studii universitare de licenţă2018-07-23T11:28:08+00:00

Domenii şi specializări funcționale în anul universitar 2017 -2018

Forma de învățământ

 • IF- învățământ cu frecvență (la ZI)
 • IFR – învățământ cu frecvență redusă
 • ID – învățământ la distanță

Facultatea de Biologie

 • Biologie
  • Biologie (IF)
  • Biochimie (IF)
 • Ştiinţa mediului
  • Ecologie şi protecţia mediului (IF)

Pentru detalii parcurgeți Ghidul de studii.

Facultatea de Chimie

 • Chimie
  • Chimie (IF)
  • Biochimie tehnologică (IF)
  • Chimie medicală (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

Facultatea de Drept

 • Drept
  • Drept (IF și IFR)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

 • Economie
  • Economie și finanțe/ Economics and finance (în limba engleză) (IF)
 • Administrarea afacerilor
  • Administrarea afacerilor (în limba engleză) (IF)
  • Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
  • Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Bălţi – Republica Moldova)(IF)
 • Finanţe
  • Finanţe şi bănci (IF și ID)
 • Contabilitate
  • Contabilitate şi informatică de gestiune ( (IF și ID)
 • Cibernetică, statistică şi informatică economică
  • Statistică şi previziune economică (IF)
  • Informatică economică (IF)
 • Economie şi afaceri internaţionale
  • Economie şi afaceri internaţionale (IF)
 • Management
  • Management (IF și ID)
 • Marketing
  • Marketing (IF)
 • Ştiinţe administrative
  • Administraţie publică (IF și ID)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

 • Educaţie fizică şi sport
  • Educaţie fizică şi sportivă (IF)
  • Sport și performanță motrică (IF)
 • Kinetoterapie
  • Kinetoterapie și motricitate specială (IF)

Pentru detalii parcurgeţi