16 proiecte de cercetare depuse de cercetătorii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) au fost acceptate pentru a primi finanțare în cadrul celei mai recente competiții naționale de finanțare a cercetării, organizată de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în cadrul Programului P1 – Dezvoltarea sistemului național de Cercetare Dezvoltare, Subprogramul 1.1. Resurse Umane.

Astfel, 11 dintre aceste proiecte au fost câștigate în cadrul competiției „Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente TE 2019”, care are ca scop sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, pentru crearea sau consolidarea propriei echipe de cercetare şi a unui program de cercetare independent.  Cinci dintre aceste proiecte  s-au clasat pe primele trei poziții  pe țară în lista proiectelor aprobate pentru finanțare.

 • „O nouă paradigmă în proiectarea materialelor electroceramice: controlul defectelor de sarcină” – domeniul Științe inginerești, Facultatea de Fizică, director proiect Leontin PĂDURARIU, 431.900 lei valoare contract (poziția 1 pe țară din 25 în lista proiectelor aprobate pentru finanțare);
 • „ Explorarea condițiilor critice ca un nou instrument pentru creșterea proprietățile electrocalorice ale ceramicelor fără plumb pe bază de bariu” – domeniul Fizică, Facultatea de Fizică, director de proiect Lavinia-Petronela CURECHERIU, 431.900 lei (poziția 1 pe țară din 10 în lista proiectelor aprobate pentru finanțare);
 • „Calcul variațional și tehnici numerice în mecanica solidului” – domeniul Matematică, Facultatea de Matematică, director proiect Ionel-Dumitrel GHIBA, 431.900 lei (poziția 2 pe țară din 5);
 • „Detecţia multiplă şi ultra-senzitivă a fragmentelor scurte de acizi nucleici, utilizând nanoparticule de aur şi nanopori proteici”– domeniul Biologie și ecologie, director proiect Loredana MEREUȚĂ, 431.900 lei (poziția 3 din 10);
 • „Producerea hidrogenului și tratarea avansată a apei utilizând fotocatalizatori inovativi cu heterostructuri 3D” – domneiul Știința materialelor – Facultatea de Chimie, director de proiect Adrian Iulian BORHAN, 431.900 lei;
 • „Cum se realizează transformarea senzorial-motrică a informației tactile pentru acțiunile naturalistice cu un scop precis?” – domeniul Științe sociale, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, director de proiect Georgiana JURAVLE, 431.689 lei;
 • „Modele de amplasare a locuirilor și evoluția organizării așezărilor umane în cultura eneolitică Cucuteni din nord-estul României” – domeniul Științe umaniste, ICI UAIC – ARHEOINVEST, director proiect Andrei ASĂNDULESEI, 431.500 lei;
 • „Integrarea istoriei universale în cultura românească prin traduceri de texte istorice din limba germană la sfârşit de secolul al XVIII-lea şi început de secolul al XIX-lea”- domeniul Științe umaniste, Facultatea de Litere, director proiect Alexandra CHIRIAC, 431.900 lei;
 • „Cunoaștere, voință, libertate. Despre opacitatea epistemică a sufletului la Nicolas Malebranche și consecințele acesteia în perioada post-carteziană”- domeniul Științe umaniste, Facultate de Filosofie și Științe Social-Politice, director proiect Cristian Petruț MOISUC, 430.300 lei;
 • „Războaie civile și propaganda aristocratică în Franța și Moldova în secolul al XVI-lea: o abordare comparativă” – domeniul Științe umaniste, ICI UAIC – DISU, director proiect Andrei Constantin SALAVASTRU, 389.900 lei;
 • „Romanul de consum și subgenurile sale în literatura română din secolul al XIX-lea: editare digitală și analiză de corpus literar asistate de calculator” – domeniul Științe umaniste, ICI UAIC – DISU, director proiect Roxana PATRAȘ, 416.900 lei.

De asemenea, cinci proiecte au fost câștigate de cercetătorii UAIC în cadrul competiției „Proiecte de cercetare postdoctorală” (PD), care are ca scop sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, care doresc să îşi dezvolte o carieră profesională independentă de cercetare în instituţii de cercetare din România, în vederea stimulării excelenţei ştiinţifice în cercetarea românească. În cadrul acestei competiții, unul dintre aceste proiecte câștigate de UAIC a reușit să ocupe a doua poziție din patru pe țară în lista proiectelor aprobate pentru finanțare.

 • „GNKS – Rezultate în geometria spațiilor omogene Nearly Kaehler” – domeniul Matematică, Facultatea de Matematică, director proiect Marilena MORUZ, 246.550 lei valoare contract (poziția 2 din 4 în lista proiectelor aprobate pentru finanțare);
 • „Vulnerabilitatea așezărilor umane și a activităților economice la apariția hazardelor naturale și gestiunea catastrofelor în Regiunea Nord-Est. O premisă pentru planificarea durabilă a teritoriului” – domeniul Ştiinţele pământului, Facultatea de Geografie și Geologie, director proiect Oana-Elena HAPCIUC/CHELARIU, 242.756 lei;
 • „ZeinCoDrug – Conjugați de α-zeină utilizați ca sisteme pentru eliberarea controlată a medicamentelor” – domeniul Ştiinţele vieții aplicate și Biotehnologii, Facultatea de Chimie, director proiect Laura ION, 246.950 lei;
 • „AASCFITEDMOPNANIT – Influența discriminării pe bază de vârstă și a factorilor socio-cognitivi în procesele de luare de decizie etică la asistente medicale și studenți în școli postliceale sanitare” – domeniul Științe sociale, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, director proiect Mihaela-Alexandra GHERMAN, 246.950 lei;
 • „MFSPA – Medicină și filosofie în scrierile protreptice antice: contexte socioculturale, dialog și polemici” – domeniul Științe umaniste, ICI UAIC DISU, director proiect Constantin Ionuț MIHAI, 246.854 lei.

Valoarea totală a proiectelor câștigate de UAIC  este de 5.921.749 lei.