Fișe de evidență realizate în cadrul proiectelor de cercetare finalizate în anii:

CERNESIM

Nr. crt.

Tip proiect

Perioada de implementare

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de evidenta a rezultatelor

Anexe

1.

PN-III-P4-ID-PCE-2016-0299

12.07.2017-31.07.2019

Assessing the anthropogenic and biogenic emissions impact on atmospheric urban fine organic particles in eastern Romania. Solving the challenge of the aerosols missing  Mass as a one step forward tool

Prof. dr. Cecilia ARSENE

Fisa de evidenta – 266

Fise rezultat

Anexa 2a

2.

PN-III-P4-ID-PCE-2016-0807

09.08.2017-31.12.2019

Investigatii asupra chimiei atmosferice a hidrocarburilor oxigenate ciclice

Dr. Iustinian Gabriel BEJAN

Fisa de evidenta – 267

Fise rezultat

Anexa 2a

3.

PN-III-P4-ID-PCE-2016-0270

12.07.2017-31.12.2019

Ozonoliza ca sursă de formare a aerosolilor organici  secundari. Investigaţii de laborator într-o cameră de  simulare a atmosferei

Prof.dr. Romeo Iulian OLARIU

Fisa de evidenta – 268

Fise rezultat

Anexa 2a

CERNESIM

Nr. crt.

Tip proiect

Perioada de implementare

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de evidenta a rezultatelor

Anexe

1

PN III -P2-2.1-PED-2016-0924

03/01/2017 – 02/07/2018

Dezvoltarea si validarea unei camere de reactie cu temperatura controlata pentru studiul mecanismelor si proceselor de oxidare din atmosfera

Prof. univ. dr. Romeo-Iulian OLARIU

Fisa de evidenta- 254

Fise rezultat

Anexa 2a

2

PN III -P2-2.1-PED-2016-1621

03/01/2017- 30/09/2018

Camera de simulare atmosferica – nou instrument de cercetare pentru intelegerea oxidarii

CS I Iustinian Gabriel  Bejan

Fisa de evidenta- 255

Fise rezultat

Anexa 2a

CERNESIM

Nr. crt.

Tip proiect

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de evidenta a rezultatelor

Anexe

Rezultate

1

Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente

(TE)

Studii privind oxidarea compuşilor aromatici substituiţi în condiţii de atmosferă simulată

BEJAN IUSTINIAN

Fisa de evidenta nr. 231

Fisa de rezultate

Anexa 2a

2 articole ISI

1 carte

2 teze master

10 lucrări – conferințe naționale

14 lucrări – conferințe internaționale

CERNESIM

Nr. crt.
Tip proiect Titlu proiect Director proiect Fisa de evidenta a rezultatelor Anexe Rezultate
1 Granturi Interne -UAIC Identificarea și evaluarea efectelor ciclurilor electoare asupra implementării politicii de mediu în România APOSTOAIE CONSTANTIN MARIUS Fisa de evidenta nr. 135

Fisa de rezultate

Anexa 2a

2 Granturi Interne -UAIC Securitatea energetica a Uniunii Europene in noul context politic, tehnologic si comercial MAXIM ALEXANDRU Fisa de evidenta nr.138

Fisa de rezultate

Anexa 2a