Fișe de evidență realizate în cadrul proiectelor de cercetare finalizate în anii:

Nr. crt.

Tip proiect

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de evidenta a rezultatelor

Anexe

Rezultate

1

Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente

(TE)

Studii privind oxidarea compuşilor aromatici substituiţi în condiţii de atmosferă simulată

BEJAN IUSTINIAN

Fisa de evidenta nr. 231

Fisa de rezultate

Anexa 2a

2 articole ISI

1 carte

2 teze master

10 lucrări – conferințe naționale

14 lucrări – conferințe internaționale

  • 1 proiect TE

CERNESIM este cel mai complex şi avansat centru de studii în ştiinţa mediului pentru Regiunea de dezvoltare Nord-Est şi funcţionează în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Cu echipamente state-of-the art şi o echipă interdisciplinară de excepţie, CERNESIM îşi propune obiective de cercetare ambiţioase şi unice în România.

Nr. crt.
Tip proiect Titlu proiect Director proiect Fisa de evidenta a rezultatelor Anexe Rezultate
1 Granturi Interne -UAIC Identificarea și evaluarea efectelor ciclurilor electoare asupra implementării politicii de mediu în România APOSTOAIE CONSTANTIN MARIUS Fisa de evidenta nr. 135

Fisa de rezultate

Anexa 2a

2 Granturi Interne -UAIC Securitatea energetica a Uniunii Europene in noul context politic, tehnologic si comercial MAXIM ALEXANDRU Fisa de evidenta nr.138

Fisa de rezultate

Anexa 2a

  • 2 proiecte finantate prin Granturi Interne -UAIC

CERNESIM este cel mai complex şi avansat centru de studii în ştiinţa mediului pentru Regiunea de dezvoltare Nord-Est şi funcţionează în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Cu echipamente state-of-the art şi o echipă interdisciplinară de excepţie, CERNESIM îşi propune obiective de cercetare ambiţioase şi unice în România.