Fișe de evidență realizate în cadrul proiectelor de cercetare finalizate în anii:

Nr. crt. Tip proiect Contract Perioada de implementare Titlu proiect Director proiect Anexe
1. PN-III-P1-1.1-TE-2019-0610 TE 129/2020 01/12/2020-30/11/2022 Cunoastere, vointa, libertate. Despre opacitatea epistemica a sufletului la Nicolas Malebranche si consecintele acesteia inperioada post-carteziana Conf. dr. MOISUC Cristian Petruţ Fise de evidență nr. 321

Anexa 2a

2. GI-UAIC-2018-09 9/2019 03.01.2019-31.12.2022 Rolul stării de flux în distribuirea știrilor false despre branduri pe rețele de socializare Asist. dr. Daniel-Rareș OBADĂ Fise rezultat nr.

Anexa 2a

Nr. crt. Tip proiect Contract Perioada de implementare Titlu proiect Director proiect Fisa de evidenta a rezultatelor Anexe
1. PN-III-P3-3.1-PM-RO-FR-2019-0063 13 BM/2019 01/07/2019-31/12/2021 ROMANELE CU HAIDUCI ÎN ROMÂNIA SECOLULUI AL XIX-LEA: EDIŢIE DIGITALĂ ŞI ANALIZĂ DE CORPUS ASISTATE DE CALCULATOR (HAI-RO) Conf. univ. dr. Camelia GRĂDINARU Fisa de evidenta – 316 Fise rezultat

Anexa 2a

Nr. crt.

Tip proiect

Contract

Perioada de implementare

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de evidenta a rezultatelor

Anexe

1.

PN-III-P1-1.1-TE-2016-0941

TE 131/2018

10/10/2018- 30/11/2020

Malebranchism și Iluminism. Modele ale reformei cunoașterii, de la ordinea metafizică la ordinea politică

Cristian Petruţ MOISUC

Fisa de evidenta – 290

Fise rezultat

Anexa 2a

2.

PN-III-P1-1.1-TE-2016-0259

TE68/2018

02/05/2018- 30/04/2020

Ierarhie și analogie: o cercetare metafizico-teologică

Florin CRÎȘMĂREAN

Fisa de evidenta – 291

Fise rezultat

Anexa 2a

Nr. crt.

Tip proiect

Perioada de implementare

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de evidenta a rezultatelor

Anexe

1.

HERITAGE PLUS-HeAT

04/04/2016 -30/06/2018

Patrinomiu și amenințare

Prof.dr. RÂMBU Nikolaus

Fisa de evidenta – 259

Fise rezultat

Anexa 2a

Tip proiect Titlu proiect Director proiect Fisa de evidenta a rezultatelor Anexe
Programul de Cercetare Romania – Elveţia (RSRP) Romanian Ageing Migrants in the welfare state IONESCU ION Fisa de evidenta nr. 93

Fisa de rezultate

Anexa 2a