Fișe de evidență realizate în cadrul proiectelor de cercetare finalizate în anii:

Nr. crt. Tip proiect Contract Perioada de implementare Titlu proiect Director proiect Anexe
1. PN-III-P1-1.1-TE-2019-0286 TE 149/2020 01/11/2020-31/10/2022 Vulnerabilitatea resurselor de apă din subteran din Podișul Moldovei la schimbările climatice Conf. dr. MINEA

Ionuț

Fișe de evidență nr. 328

Anexa 2a

Nr. crt.

Tip proiect

Contract

Perioada de implementare

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de evidenta a rezultatelor

Anexe

1.

PN-III-P1-1.1-PD2016-0154

PD 159/2018

10/10/2018-09/10/2020

Evaluarea activităţii alunecărilor de teren din Podișul Moldovei în holocen şi antropocen: element fundamental pentru evaluarea hazardului la alunecări de teren în contextul schimbărilor climatice,
acronim LAHAMP

Mihai NICULIȚĂ

Fisa de evidenta – 307

Fise rezultat

Anexa 2a

2.

Granturi tineri cercetători din UAIC

7/2018

01.01.2018-31.12.2019

Alunecări de teren pleistocene din Podișul Moldovei: de la hazard la geo-patrimoniu. Studiu de caz: situl de geo-patrimoniu Valea Bahluiețului la Costești

Mihai NICULIȚĂ

Fisa de evidenta – 278

Fise rezultat

Anexa 2a

3.

Granturi tineri cercetători din UAIC

08/2018

01.01.2018-31.12.2019

Climatul urban în municipiul Iași: observații, impact și adaptabilitate

Pavel ICHIM

Fisa de evidenta – 279

Fise rezultat

Anexa 2a

4

Granturi tineri cercetători din UAIC

2/2019

03.01.2019-31.12.2020

Proveniența mineralelor grele din Valea Pianu, Munții Sebeș, Romania: evidențierea asociațiilor mineralogice

Elena-Andreea MAFTEI

Fisa de evidenta – 308

Fise rezultat

Anexa 2a

Nr. crt.

Tip proiect

Contract

Perioada de implementare

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de evidenta a rezultatelor

Anexe

1.

Granturi tineri cercetători din UAIC

4/03.01.2018

01.01.2018-31.12.2019

Evaluarea riscurilor de mediu asociate cu practicile necorespunzătoare de gestionare a deșeurilor în localitățile rurale din Regiunea Nord-Est, România

ACS dr. MIHAI Florin Constantin

Fisa de evidenta – 277

Fise rezultat

Anexa 2a

Tip proiect

Titlu proiect Director proiect Fisa de evidenta a rezultatelor Anexe

Granturi Interne

Mineralogeneza secundara din zonele unor exploatari auro-argentifere si polimetalice din Romania

APOPEI ANDREI IONUT

Fisa de evidenta nr. 152

Fisa de rezultate

Anexa

Granturi Interne Determinari semi-cantitative pe solutii solide ale unor sulfuri si sulfosaruri utilizand spectometria vibrationala BUZATU ANDREI Fisa de evidenta nr. 153

Fisa de rezultate

Anexa