Fișe de evidență realizate în cadrul proiectelor de cercetare finalizate în anii:

Nr. crt.

Tip proiect

Contract

Perioada de implementare

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de evidenta a rezultatelor

Anexe

1.

PN-III-P1-1.1-PD2016-0154

PD 159/2018

10/10/2018-09/10/2020

Evaluarea activităţii alunecărilor de teren din Podișul Moldovei în holocen şi antropocen: element fundamental pentru evaluarea hazardului la alunecări de teren în contextul schimbărilor climatice,
acronim LAHAMP

Mihai NICULIȚĂ

Fisa de evidenta – 307

Fise rezultat

Anexa 2a

2.

Granturi tineri cercetători din UAIC

7/2018

01.01.2018-31.12.2019

Alunecări de teren pleistocene din Podișul Moldovei: de la hazard la geo-patrimoniu. Studiu de caz: situl de geo-patrimoniu Valea Bahluiețului la Costești

Mihai NICULIȚĂ

Fisa de evidenta – 278

Fise rezultat

Anexa 2a

3.

Granturi tineri cercetători din UAIC

08/2018

01.01.2018-31.12.2019

Climatul urban în municipiul Iași: observații, impact și adaptabilitate

Pavel ICHIM

Fisa de evidenta – 279

Fise rezultat

Anexa 2a

4

Granturi tineri cercetători din UAIC

2/2019

03.01.2019-31.12.2020

Proveniența mineralelor grele din Valea Pianu, Munții Sebeș, Romania: evidențierea asociațiilor mineralogice

Elena-Andreea MAFTEI

Fisa de evidenta – 308

Fise rezultat

Anexa 2a

Nr. crt.

Tip proiect

Contract

Perioada de implementare

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de evidenta a rezultatelor

Anexe

1.

Granturi tineri cercetători din UAIC

4/03.01.2018

01.01.2018-31.12.2019

Evaluarea riscurilor de mediu asociate cu practicile necorespunzătoare de gestionare a deșeurilor în localitățile rurale din Regiunea Nord-Est, România

ACS dr. MIHAI Florin Constantin

Fisa de evidenta – 277

Fise rezultat

Anexa 2a

Tip proiect

Titlu proiect Director proiect Fisa de evidenta a rezultatelor Anexe

Granturi Interne

Mineralogeneza secundara din zonele unor exploatari auro-argentifere si polimetalice din Romania

APOPEI ANDREI IONUT

Fisa de evidenta nr. 152

Fisa de rezultate

Anexa

Granturi Interne Determinari semi-cantitative pe solutii solide ale unor sulfuri si sulfosaruri utilizand spectometria vibrationala BUZATU ANDREI Fisa de evidenta nr. 153

Fisa de rezultate

Anexa