Fișe de evidență realizate în cadrul proiectelor de cercetare finalizate în anii:

Nr. crt. Tip proiect Contract Perioada de implementare Titlu proiect Director proiect Anexe
1. PN-III-P1-1.1-TE-2019-2037 6 TE /2020 01/09/2020-31/08/2022 Producerea hidrogenului și tratarea avansată a apei utilizând fotocatalizatori inovativi cu heterostructuri 3D Asist. univ. dr. BORHAN

Adrian Iulian

Fise rezultat nr. 322

Anexa 2a

2. PN-III-P1-1.1-PD-2019-0442 40 PD /2020 01/09/2020-31/08/2022 Conjugați de α-zeină utilizați ca sisteme pentru eliberarea controlatăa medicamentelor dr. DARIE-ION

Laura

Fise rezultat nr. 335

Anexa 2a

3. PN-III-P2-2.1-PED-2019-4215 482PED/2020 09/11/2020-08/11/2022 Validarea unui nou adsorbant anorganic cu morfologie de nano-fi breconectat la carbon activ pentru indepartarea unor produsefarmaceutice din ape uzate IORDAN
Alexandra-Raluca
Fise rezultat nr.

Anexa 2a

4. PN-III-P2-2.1-PED-2019-2484 494PED/2020 02/11/2020-01/11/2022 Conceperea de platforme peptidice moderne inspirate din lumea vie GRADINARU
Vasile Robert
Fise rezultat nr.

Anexa 2a

5. PN-III-P2-2.1-PED-2019-4972 444PED/2020 02/11/2020-31/10/2022 Fotoliza compusilor nitroaromatici: o noua sursa de formare a HONOsi aerosoli organici secundari in atmosfera BEJAN
Iustinian Gabriel
Fise rezultat nr.

Anexa 2a

Nr. crt.

Tip proiect

Contract

Perioada de implementare

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de evidenta a rezultatelor

Anexe

1.

PN-III-P1-1.1-TE-2016-0805

TE 26/2018

2/5/2018 -30/11/2020

Extinderea orizonturilor sintezei inovative a materialelor mezo-poroase/structurate ne-silicioase durabile cu functionalitati avansate pentru aplicatii de inalta performanta

Ignat Maria

Fisa de evidenta – 283

Fise rezultat

Anexa 2a

2.

PN-III-P1-1.1-TE-2016-1205

TE 15/2018

2/5/2018 – 31/07/2020

Noi structuri polifuncționale azasteroid-mimetice: compuși fluorescenți și biologic activi

Gheorghita ZBANCIOC

Fisa de evidenta – 284

Fise rezultat

Anexa 2a

3.

PN-III-P1-1.1-PD-2016-1316

PD 141/2018

1/11/2018 – 31/10/2020

Design-ul inovativ al unor nanoarhitecturi 
sustenabile pe bază de dioxid de titan pentru acoperiri cu auto-curățare,
acronim InTiSelfClean

Cristina
COROMELCI

Fisa de evidenta – 286

Fise rezultat

Anexa 2a

4.

PN-III-P1-1.1-PD-2016-0962

PD 48/2018

02/05/2018-30/04/2020

Sinteza unor noi sisteme hibride [2.2]paraciclofan-flavonoide cu potenţială activitate antimicrobiană,
acronim [2.2]PC-Flav

Laura Gabriela SARBU

Fisa de evidenta – 287

Fise rezultat

Anexa 2a

5.

PN-III-P1-1.1-PD-2016-1510

PD 10/2018

02/05/2018-30/04/2020

Nanomateriale pe baza de oxizi polimetalici cu utilizări în fotocataliză,
acronim PolyNano

Adrian Iulian BORHAN

Fisa de evidenta – 285

Fise rezultat

Anexa 2a

Nr. crt.

Tip proiect

Perioada de implementare

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de evidenta a rezultatelor

Anexe

1.

PN-III-P4-ID-PCE-2016-0376

12.07.2017-31.12.2019

Modificari conformationale ale peptidelor in prezenta ionilor metalici si a compusilor antiamiloidici, dependente  de timp si de pH, implicate in bolile neurodegenerative

Prof. dr. Gabi DROCHIOIU

Fisa de evidenta – 262

Fise rezultat

Anexa 2a

Nr. crt.

Tip proiect

Perioada de implementare

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de evidenta a rezultatelor

Anexe

1.

PN-III-P2-2.1-PED-2016-0869

23/08/2017 – 31/12/2018

Noi aplicații ale zeinelor – proteinele slab nutritive din semințele de porumb

Prof. dr. Gabi Drochioiu

Fisa de evidenta – 252

Fise rezultat

Anexa 2a

2.

PN III -P2-2.1-PED-2016-1817

03/01/2017 – 02/07/2018

Flavonoide 1.3-Ditiolice cu proprietati antimicrobiene

Prof. dr. Mihail Birsa

Fisa de evidenta – 253

Fise rezultat

Anexa 2a

Nr. crt.

 

Tip proiect

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de rezultate

Anexe

1

Subprogram 3.1. Bilateral/multilateral

Romania-Rep. Moldova

Sinteza dirijată și studiul unor complecşi chirali continand liganzi terpeno-heterociclici

CHIRCOMPTERP HET

COSTEL MOLDOVEANU

Fisa de evidenta nr. 203

Fisa de rezultate

Anexa 2a

2

Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente

(TE)

Influenta analizei cromatografice a substantelor cu proprietăti ignifuge asupra estimării expunerii umane la compusi organohalogenati

DIRTU ALIN CONSTANTIN

Fisa de evidenta nr. 226

Fisa de rezultate

Anexa 2a

3

Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente

(TE)

Caracterizarea prin metode de bio-afinitate şi spectrometrie de masă a unor proteine modificate patofiziologic PETRE BRINDUSA ALINA Fisa de evidenta nr. 216

Fisa de rezultate

Anexa 2a

4

Proiecte colaborative de cercetare aplicativa

(PCCA)

Formulări topice inovative pentru terapia locală a limfomului cutanat cu celule T   VASILE AURELIA Fisa de evidenta  nr. 222

Fisa de rezultate

Anexa 2a

5

Proiecte de colaborare dintre IUCN si institutele din Romania

IUCN-DUBNA

Competition between ferromagnetism and spin glass: the key for large magnetoresistance in policrystalline manganites La0.54Nd0.1 lSr0.35Mnl-хТхОЗ (Т = Со, V, Sc, x= 0.0, 0.03,0.06, 0.1,0.15) CORNEI NICOLETA Fisa de evidenta nr. 215

Fisa de rezultate

Anexa 2a

6

Proiecte de colaborare dintre IUCN si institutele din Romania

IUCN-DUBNA

The influence of cationic distribution on the crystalline and magnetic properties and derived transport characteristics in some spinelic ferrites PUI AUREL Fisa de evidenta nr. 223

Fisa de rezultate

Anexa 2a

 • 1 proiect in cadrul Subprogramului 3.1. Bilateral/multilateral: Romania-Rep. Moldova,
 • 2 proiecte TE,
 • 1 proiect PCCA,
 • 2 proiecte in cadrul programului de colaborare IUCN si Romania
Nr. crt.

 

Tip proiect

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de evidenta a rezultatelor

Anexe

1

Proiecte de Cercetare Exploratorie (IDEI)

Evaluarea compusilor organici volatili in troposfera inferioara/superioara – impactul lor asupra capacitatii de oxidare, producere si depunere a noxelor si particulelor de aerosoli in Romania

ARSENE CECILIA

Fisa de evidenta nr. 125

1 Fisa de rezultate

2 Fisa de rezultate

3 Fisa de rezultate

4 Fisa de rezultate

Anexa 2a

2

Proiecte de Cercetare Exploratorie (IDEI)

Noi derivati polifunctionali cu azot (heterocicli, podanzi si macrocicli) ca si elemente cheie inteligente pentru utilizari multiple

MANGALAGIU IONEL

Fisa de evidenta nr. 156

Fisa de rezultate

Anexa 2a

3

Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independenta (TE)

Acoperiri nanostructurate fotocatalitic-active pe suporturi textile pentru sisteme de purificare a aerului

MIRELA PETRUTA SUCHEA

Fisa de evidenta nr. 124

1 Fisa de rezultate

2 Fisa de rezultate

Anexa 2a

4

Granturi Interne -UAIC

Sisteme Hibrid Tetratiafulvalente – [2.2] Paraciclofani

SARBU LAURA GABRIELA

Fisa de evidenta nr. 179

Fisa de rezultate

Anexa 2a

5

Granturi Interne -UAIC

Contributii la studiul poluantilor majori de tipul agentilor decuplanti ai fosforilarii oxidative de respiratie celulara

ZAHARIA MARIUS MIHAI

Fisa de evidenta nr. 131

Fisa de rezultate

Anexa

6

Proiecte de colaborare dintre IUCN si institutele din Romania

IUCN-DUBNA

Influence of lead doped manganites of type La(HoNd)0.54Sr(Ca, Ba)0.35-xPbxMnO3 on the microstructura!, magnetic and transport properties

CORNEI NICOLETA

Fisa de evidenta nr. 185

Fisa de rezultate

Anexa 2a

7

Proiecte de colaborare dintre IUCN si institutele din Romania

IUCN-DUBNA

Tehnici nucleare și analitice conexe în studiile agricole

CUCU-MAN SIMONA-MARIA

Fisa de evidenta nr. 167

Fisa de rezultate

Anexa 2a

8

Proiecte de colaborare dintre IUCN si institutele din Romania

IUCN-DUBNA

Polioxometalati imobilizati: sinteza, caracterizare si aplicatii in fotocataliza  

HUMELNICU DOINA

Fisa de evidenta nr. 181

Fisa de rezultate

Anexa 2a

9

Proiecte de colaborare dintre IUCN si institutele din Romania

IUCN-DUBNA

Absorbanți eficienți pe bază de ferită care elimină poluanții din apele uzate. O altă separare rapidă în câmpul magnetic.

Efficient ferrite-based sorbents removing pollutants from waste waters. Another quick separation in magnetic field

IGNAT MARIA

Fisa de evidenta nr. 182

Fisa de rezultate

10

Proiecte de colaborare dintre IUCN si institutele din Romania

IUCN-DUBNA

Surfactanți micelari – agenți de reglare a morfologiei / sursă de carbon pentru structuri carbonice mezoporoase

IGNAT MARIA

Fisa de evidenta nr. 183

Fisa de rezultate

11

Proiecte de colaborare dintre IUCN si institutele din Romania

IUCN-DUBNA

Influence of the substitution of Ln and Mn cations on the structure and properties of some complex magnetic structure

MITA CARMEN

Fisa de evidenta nr. 191

Fisa de rezultate

Anexa 2a

12

Proiecte de colaborare dintre IUCN si institutele din Romania

IUCN-DUBNA

Zeoliti modificati cu Ti02 utilizati ca fotocaliti eficienti in tratamentul apelor uzate

 POPOVICI EVELINE  Fisa de evidenta nr. 184  Fisa de rezultate

13

Proiecte de colaborare dintre IUCN si institutele din Romania

IUCN-DUBNA

Soft synthesis and magnetic properties of Nano Quaternary Ferrimagnetic Oxides Systems (NanoQFerroxSyst)

PUI AUREL Fisa de evidenta nr. 188 Fisa de rezultate

Anexa 2a

 • 2 proiecte IDEI,
 • 1 proiect TE,
 • 2 proiecte Granturi Interne-UAIC,
 • 8 proiecte ]n cadrul programului de colaborare intre IUCN si Romania.

Tip proiect

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de evidenta a rezultatelor

Anexe

RESURSE UMANE tip PD cod 0426

Derivati heteroaromatici cu cicluri condensate de 5 si 6 atomi cu actiune selectiva potentiala anticancer: concepere, sinteza si bioactivitate  GHINET ALINA

Fisa de evidenta nr. 104

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Proiecte de colaborare internationala dintre Institutului Comun pentru Cercetare Nucleară (IUCN)* din Dubna, regiunea Moscova, Rusia și institutele din Romania

(IUCN – DUBNA)

 Multiferroics nanomaterials of type АМпОЗ and RMn205 obtained by hydrothermal method using low temperatures and high pressures

CORNEI NICOLETA

Fisa de evidenta nr. 171

Fisa de rezultate

Anexa 2a

IUCN – DUBNA

Nuclear and related analytical techniques in agicultural studies

CUCU-MAN SIMONA-MARIA

Fisa de evidenta nr. 173

Fisa de rezultate

Anexa 2a

IUCN – DUBNA

  Heteroolvoxometalates of transitional metals: synthesis, structure and applications

HUMELNICU DOINA

Fisa de evidenta nr. 174

Fisa de rezultate

Anexa 2a

IUCN – DUBNA

Temperature effect on the textural, structural and morphological properties of mesoporous carbon

IGNAT MARIA

Fisa de evidenta nr. 175

Fisa de rezultate

Anexa 2a

IUCN – DUBNA

Easy and rapid synthesis of Ti02-mesoporous carbon composites involving microwaves

IGNAT MARIA

Fisa de evidenta nr. 176

Fisa de rezultate

Anexa 2a

IUCN – DUBNA

Romanian clinoptilolite improving the oxide semiconductors photoactivity

 POPOVICI EVELINE  Fisa de evidenta nr. 172  Fisa de rezultate

Anexa 2a

IUCN – DUBNA

Synthesis, structure, magnetic properties and transport characteristics of some poly- and nanocrystalline RexAll- xCoyTl-y03 perovskites

MITA CARMEN Fisa de evidenta  Fisa de rezultate

IUCN – DUBNA

Soft synthesis and magnetic properties of NanoQuatemary Ferromagnetic Oxides Systems
(NanoQFerroxSyst)

PUI AUREL Fisa de evidenta  Fisa de rezultate
 • 1 proiect PD,
 • 8 proiecte in cadrul programului de colaborare intre IUCN si Romania

Nr. crt.

 

Tip proiect

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de rezultate

Anexe

1

Proiecte Complexe de Cercetare Exploratorie

IDEI

O nouă generaţie de paradigme în magnetismul molecular şi ştiinţa materialelor, anizotropia magnetica în unităţi complexe, sisteme supramoleculare şi la nano-scală.

UAIC-Partener 5

HUMELNICU IONEL

Fisa de evidenta la coordonator

Fisa de rezultate

Anexa 2a

 • 1 proiect IDEI  (in parteneriat cu Universitatea din Bucuresti -Partener 5)