Fișe de evidență realizate în cadrul proiectelor de cercetare finalizate în anii:

Nr. crt. Tip proiect Contract Perioada de implementare Titlu proiect Director proiect Anexe
1. PN-III-P1-1.1-TE-2019-1929 TE 84 /2020 10/10/2020-09/10/2022 O nouă paradigmă în proiectarea materialelor electroceramice:controlul defectelor de sarcină Lect. dr. PĂDURARIU
Leontin
Fișe de evidență nr. 327

Anexa 2a

2 PN-III-P1-1.1-TE-2019-0037 TE 18 /2020 01/09/2020-31/08/2022 Detecţia multiplă şi ultra-senzitivă a fragmentelor scurte de acizinucleici, utilizând nanoparticule de aur şi nanopori proteici Conf. dr. MEREUȚĂ
Loredana
Fișe de evidență nr. 326

Anexa 2a

3 PN-III-P1-1.1-TE-2019-1689 TE 1/2020 01/09/2020-30/11/2022 Explorarea condițiilor critice ca un nou instrument pentru creștereaproprietățile electrocalorice ale ceramicelor fără plumb pe bază debariu Conf. dr. CURECHERIU
Lavinia-Petronela
Fișe de evidență nr. 325

Anexa 2a

4 PN-III-P2-2.1-PED-2019-0016 365PED/2020 01/11/2020-30/04/2022 Platformă integrată pentru detecția în timp real a antigenilor virusuluihepatitei B, cu ajutorul biosenzorilor proteici Prof. dr. LUCHIAN Tudor Fișe de evidență nr.

Anexa 2a

Nr. crt. Tip proiect Contract Perioada de implementare Titlu proiect Director proiect Fisa de evidenta a rezultatelor Anexe
1. PN-III-P3-3.1-PM-RO-FR-2019-0069 7 BM/2019 01/07/2019-31/12/2021 Studiul si modelarea multi-scala a unor oxizi feroelectrici noi Liliana MITOSERIU Fisa de evidenta – 315 Fise rezultat

Anexa 2a

2 PN-III-P3-3.1-PM-RO-FR-2019-0324 3 BM/2019 02/09/2019-31/12/2021 Modelarea tranzitiilor de spin fotoinduse in medii anizotrope Laurentiu STOLERIU Fisa de evidenta – 317 Fise rezultat

Anexa 2a

Nr. crt.

Tip proiect

Contract

Perioada de implementare

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de evidenta a rezultatelor

Anexe

1.

PN-III-P1-1.1-TE-2016-1951

TE 22/2018

02/05/2018- 31/10/2020

Proprietăți dependente de scală în ceramicele piezoelectrice fără plumb

Lavinia-Petronela CURECHERIU

Fisa de evidenta – 292

Fise rezultat

Anexa 2a

2.

PN-III-P1-1.1-PD2016-1069

PD 160/2018

10/10/2018- 09/10/2020

Modelarea Monte Carlo a structurilor de domenii si proprietatilor de comutare in ceramici feroelectrice,

acronim MCCER

Leontin PĂDURARIU

Fisa de evidenta – 293

Fise rezultat

Anexa 2a

Nr. crt.

Tip proiect

Perioada de implementare

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de evidenta a rezultatelor

Anexe

1.

PN-III-P4-ID-PCE-2016-0131

12.07.2017-31.07.2019

Functii Mathieu si Heun in teoria campurilor cuantice

Prof. dr. Marina Aura DARIESCU

Fisa de evidenta – 263

Fise rezultat

Anexa 2a

2.

PN-III-P4-ID-PCE-2016-0355

09.08.2017-31.12.2019

Instabilitati electrostatice in plasme magnetizate si nemagnetizate de temperatura joasa

Conf. dr. Dan-Gheorge DIMITRIU

Fisa de evidenta – 264

Fise rezultat

Anexa 2a

3.

PN-III-P4-ID-PCE-2016-0026

12.07.2017-31.12.2019

Studierea interacțiilor la nivel uni-molecular cu ajutorul  pensetei cu nanopori. Aplicații în investigarea interacțiunilor mediate de metale în hibridizarea bazelor  necomplementare din acizi nucleici

Prof. dr. Tudor LUCHIAN

Fisa de evidenta – 265

Fise rezultat

Anexa 2a

4.

PN-III-P4-ID-PCE-2016-0817

09.08.2017-31.12.2019

Cercetări fundamentale a fenomenelor dependente de  scală în feroelectrici pe baza de titanat de bariu: granulația critică și efectul nanostructurării

Prof. dr. Liliana MITOSERIU

Fisa de evidenta – 256

Fise rezultat

Anexa 2a

Nr. crt.

 

Tip proiect

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de rezultate

Anexe

1

Proiecte colaborative de cercetare aplicativa

(PCCA)

Adeziune si stabilitate controlata a tesaturilor tratate in plasma pentru aplicatii industriale

Borcia Gabriela

 Fisa de evidenta nr. 230

Fisa de rezultate

Anexa 2a

2

Proiecte colaborative de cercetare aplicativa

(PCCA)

Compozite magnetoelectrice cu proprietati emergente pentru aplicatii in comunicatii fara fir si senzori

Mitoseriu Liliana

 Fisa de evidenta nr. 212

Fisa de rezultate

Anexa 2a

3 Subprogram 3.1. Bilateral/multilateral

Romania- China

Rezonator audio cu structura compozita feromagnetic-feroelectric tunabil prin camp magnetic

TUNABLE

Stancu Alexandru

 Fisa de evidenta nr. 206

 Fisa de rezultate

Anexa 2a

4 Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente

(TE)

Metoda bazata pe nanopori de detectie si cuantificare a bacteriilor prin interacţiunea selectiva a peptidelor antimicrobiene cu membrane bacteriene

Apetrei Aurelia

Fisa de evidenta nr. 199

Fisa de rezultate

Anexa 2a

5 Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente

(TE)

Micro si nanoparticule cu tranzitie de spin încorporate in diverse medii: studiu experimental si teoretic 

 Enachescu Cristian

 Fisa de evidenta nr. 209

Fisa de rezultate

Anexa 2a

6 Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente

(TE)

 Exploatarea porozitatii in materiale feroelectrice prin controlul campului local pentru imbunatatirea proprietatilor functionale Padurariu Leontin   Fisa de evidenta nr. 213

Fisa de rezultate

Anexa 2a

7 Granturi Interne-UAIC

Modelarea proceselor de comutare în memorii feroelectrice

Padurariu Leontin

 Fisa de evidenta nr. 211

Fisa de rezultate

Anexa 2a

8 Proiecte de colaborare dintre IUCN si institutele din Romania

Multilayered nanoparticles with organic/inorganic composition
and biological impact

Creanga Dorina

Fisa de evidenta nr. 218

Fisa de rezultate

Anexa 2a

9 Proiecte de colaborare dintre IUCN si institutele din Romania

Oxide thin films and nanocomposite structures with tunable
properties for advanced applications

IACOMI FELICIA

Fisa de evidenta nr. 234

Fisa de rezultate

Anexa 2a

10 Proiecte de colaborare dintre IUCN si institutele din Romania

The study of some nanocomposites based on graphene for
applications in modem electronics and energy conversion
and storage

IACOMI FELICIA

Fisa de evidenta nr. 235

Fisa de rezultate

Anexa 2a

 • 2 proiecte PCCA,
 • 1 proiect Bilateral/multilateral: Romania- China,
 • 3 proiecte TE,
 • 1 proiect finantat prin Granturile Interne-UAIC,
 • 3 proiecte in cadrul programului de colaborare intre IUCN si Romania.

Tip proiect

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de evidenta a rezultatelor

Anexe

Proiecte de Cercetare Exploratorie (IDEI)

Studiul interactiunii polimer- radiatie laser in atmosfera controlata, obtinerea de filme nanostructurate prin ablatie laser. Aplicatii.

GURLUI SILVIU

Fisa de evidenta nr. 115

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Proiecte de Cercetare Exploratorie (IDEI)

Design de material,preparare, proprietati si model de structuri multifunctionale oxidice pentru microelectronica si noi aplicatii in stocare de energie

(MULTIFOX)

MITOSERIU LILIANA

Fisa de evidenta nr. 118

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Proiecte de Cercetare Exploratorie (IDEI)

Functionalizarea cu plasma a sondelor
nanoscopice
SIRGHI LUCEL Fisa de evidenta nr.  159 Fisa de rezultate

Anexa 2a

Proiecte de Cercetare Exploratorie (IDEI) Histerezis si comutare in structuri magnetice exotice nanometrice si moleculare (EXOTIC) STANCU ALEXANDRU Fisa de evidenta nr. 155

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Proiecte Complexe de Cercetare Exploratorie (PCCE)

Detectia si separarea ionica prin intermediul peptidelor ciclice, al ciclodextrinelor si al porilor proteici

(BIOSENS)

LUCHIAN TUDOR

Fisa de evidenta nr. 146

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Programul de Cercetare, Dezvoltare si Inovare STAR

Sinteza unor sisteme moleculare tranziente complexe in plasme de laborator cu relevanta pentru astrofizica moleculara a regiunilor fierbinti din norii moleculari TOPALA IONUT Fisa de evidenta nr. 165 Fisa de rezultate

Anexa 2a

Programul de Cercetare, Dezvoltare si Inovare STAR

Imagerie laser ultrarapida si teledetectie aerosolilor generati in pluma de emisie a aeronavelor GURLUI SILVIU

Fisa de evidenta nr. 164

Fisa de rezultate

Anexa 2a

PNCDI II- Parteneriate-Subprogram Proiecte colaborative de cercetare aplicativa Procedeu si instalatie pentru depunerea de straturi subtiri in regim de plasma pulsata cu grad ridicat de ionizare

(PIDESS)

TIRON VASILE Fisa de evidenta nr. 141

Fisa de rezultate

Anexa 2a

PNCDI II- Parteneriate-Subprogram Proiecte colaborative de cercetare aplicativa

Rational design and generation of synthetic, short antimicrobial peptides. linking structure to function.

(BIOPEP)

LUCHIAN TUDOR

Fisa de evidenta nr. 157

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independenta (TE)

Studiul comportarii in microunde a sistemelor de nanofire magnetic nesaturate

Microwave behavior study on nonsaturated magnetic nanowire systems

DUMITRU IOAN

Fisa de evidenta nr. 111

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independenta (TE)

Procese de comutare a magnetizarii asistate energetic – efecte dinamice si termice

Energy assisted magnetization reversal-dynamics and thermal effects

CIMPOESU DORIN Fisa de evidenta nr. 116

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independenta (TE)

Investigarea ordinii polare mesoscopice si a efectelor de granulatie ce determina mecanismele de polarizare a „tunability” in perovskiti CURECHERIU LAVINIA-PETRONELA Fisa de evidenta nr. 144 Fisa de rezultate

Anexa 2a

Granturi Interne Studiul proprietatilor neliniare in sisteme relaxoare fara plumb CURECHERIU LAVINIA-PETRONELA Fisa de evidenta nr. 95

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Granturi Interne

Studiul efectelor celulare si subcelulare dupa expunerea la actiunea plasmei la presiunea atmosferica TOPALA IONUT Fisa de evidenta nr. 150

Fisa de rezultate

Anexa

Granturi Interne

Optimizarea configuratiei descarcarilor de tip HiPIMS in vederea eficientizarii procesului de depunere si obtinerea de straturi subtiri cu proprietati superioare VELICU IOANA LAURA Fisa de evidenta nr. 149

Fisa de rezultate

Anexa

Proiecte Comune de Cercetare Romania-Franta

SNON – Nitruri oxidice pentru aplicatii in energie solara SIRGHI LUCEL Fisa de evidenta nr. 190

Fisa de rezultate

Anexa 2a

IUCN-DUBNA

Yielding of magnetic nanoparticles with various chemical composition and study of their bioeffects CREANGA DORINA Fisa de evidenta nr. 227

Fisa de rezultate

Anexa 2a

IUCN-DUBNA

Gold nanoparticles in aqueous suspension for applications in environment sciences CREANGA DORINA Fisa de evidenta nr. 228

Fisa de rezultate

Anexa 2a

IUCN-DUBNA

Controlled degradation of chitin and other biopolymers with biomedical applications using neutron beams BORCIA GABRIEL CATALIN Fisa de evidenta nr. 189

Fisa de rezulate

Anexa 2a

IUCN-DUBNA

Synthesis and characterization of some nanoparticles, nanocomposites and thin films for medical applications IACOMI FELICIA Fisa de evidenta nr. 233

Fisa de rezultate

Anexa 2a

CAPACITATI- MODUL III – Cooperare Bilaterala Studiul comportamnetului micro si nanoparticulelor cu tranzitie de spin in diverse medii

(MICROSPIN)

ENACHESCU CRISTIAN Fisa de evidentanr. 241

Fisa de rezultate

Anexa 2a

 • 4 proiecte IDEI,
 • 1 proiect PCCE,
 • 2 proiecte finantate prin programul STAR,
 • 2 proiecte PCCA,
 • 3 proiecte TE,
 • 3 proiecte finantate prin Granturi Interne-UAIC,
 • 1 proiect comun de cercetare Romania-Franta,
 • 4 proiecte in cadrul programului de colaborare intre IUCN si Romania,
 • 1 proiect de Cooperare Bilaterala.
Tip proiect Titlu proiect Director proiect Fisa de evidenta a rezultatelor Anexe
Granturi Interne Materiale compozite cu matrice polimerica cu aplicatii in electronica AIRIMIOAIEI MIRELA Fisa de evidenta nr. 103 Fisa de rezultate

Anexa 2a

Granturi Interne Sinteza si caratecterizarea nanocompozitelor magnetice de baza de ferita de cobalt si polimeri BULAI GEORGIANA Fisa de evidenta nr. 237

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Proiecte de colaborare  dintre IUCN Dubna și institutele din Romania Study of the depolymerisation process of selected biopolymers, induced by ionizing radiation BORCIA CATALIN GABRIEL Fisa de evidenta nr. 177

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Proiecte de colaborare  dintre IUCN Dubna și institutele din Romania  Metal based nanoparticles and some bioeffects CREANGA DORINA Fisa de evidenta nr. 178

Fisa de rezultate

Proiecte de colaborare  dintre IUCN  Dubna și institutele din Romania Thin films and nanostructures for medical and spinotronic applications. Obtaining and characterization IACOMI FELICIA Fisa de evidenta nr. 236

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Horizon 2020, MSCA-Night Researchers’night in Romania. Do you speak science?

RoTalkScience

TOPALA IONUT Fisa de evidenta nr. 229

Fisa de rezultate

Anexa

 • 2 proiecte finantate prin Granturi Interne UAIC,
 • 3 proiecte in cadrul programului de cooperare intre IUCN si Romania,
 • 1 proiect H2020.

Nr. Crt.

Tip proiect

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de rezultate

Anexe

Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente

(TE)

Investigare efectelor de volum, interfata si de percolatie in materiale compozite multifunctionale cu geometrie controlata si metamateriale

(IMECOMP)

CIOMAGA CRISTINA ELENA

Fisa de evidenta nr. 75

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Proiecte Complexe de Cercetare Exploratorie

(IDEI)

O nouă generaţie de paradigme în magnetismul molecular şi ştiinţa materialelor, anizotropia magnetica în unităţi complexe, sisteme supramoleculare şi la nano-scală.

(UAIC PARTENER 3)

ENACHESCU CRISTIAN

Fisa de evidenta la coordonator

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Proiecte Complexe de Cercetare Exploratorie

(IDEI)

Ştiinţa suprafeţelor şi interfeţelor: fizica, chimie, biologie, aplicaţii

(UAIC PARTENER)

LUCA DUMITRU

Fisa de evidenta la coordonator

Fisa de rezultate

Anexa 2a

 • 2 proiecte IDEI (UAIC este Partener 3, coordonator Universitatea din Bucuresti)