Fișe de evidență realizate în cadrul proiectelor de cercetare finalizate în anii:

♦Departamentul de Cercetare Interdisciplinara – Domeniul Stiinte Exacte

Nr. crt. Tip proiect Contract Perioada de implementare Titlu proiect Director proiect Anexe
1. PN-III-P1-1.1-TE-2019-2232 TE 14/2020 01/09/2020-31/08/2022 Modele de amplasare a locuirilor și evoluția organizării așezărilorumane în cultura eneolitică Cucuteni din nord-estul României CS II ASĂNDULESEI Andrei Fișe de evidență nr. 329

Anexa 2a

♦Departamentul de Cercetare Interdisciplinara – Domeniul Socio Uman

Nr. crt. Tip proiect Contract Perioada de implementare Titlu proiect Director proiect Anexe
1. PN-III-P1-1.1-TE-2019-0517 TE 160/

2020

01/11/2020-31/10/2022 Primele dicționare bilingve românești (secolul al XVII-lea). Corpusdigital prelucrat și aliniat CS II dr. UNGUREANU
Mădălina-Andreea
Fișe de evidență nr. 330

Anexa 2a

2. PN-III-P1-1.1-TE-2019-0499 TE 57/

2020

15/09/2020-14/09/2022 Războaie civile și propaganda aristocratică în Franța și Moldova însecolul al XVI-lea: o abordare comparativă CS III dr. SĂLĂVĂSTRU
Andrei Constantin
Fișe de evidență nr. 331

Anexa 2a

3. PN-III-P1-1.1-PD-2019-0519 PD 170/

2020

01/09/2020-31/08/2022 Medicină și fi losofi e în scrierile protreptice antice: contexte socio-culturale, dialog și polemici CS III dr. MIHAI  Constantin Ionut Fișe de evidență nr. 338

Anexa 2a

4. PN-III-CEI-BIM-PBE-2020-0009 15 BM/

2021

26/01/2021-31/12/2022 Alfabetizarea digitală în Belgia și România. Un studiu comparativ alnevoilor și răspunsurilor studenților la tehnologii noi și emergente CS II dr. habil. VODA Ana Iolanda Fișe de evidență nr.

Anexa 2a

5. PN-III-CEI-BIM-PBE-2020-0028 18 BM /

2021

4/1/2021-31/12/2022 Impactul pandemiei de coronavirus asupra intențiilor de mobilitate lanivelul Europei CS II dr. MOCANU Mihaela Fișe de evidență nr.

Anexa 2a

6. GI-UAIC-2017-01 10/2018 01.01.2018-10.04.2022 Interdisciplinaritatea in studiile literare: o analiza calitativa si cantitativa CS dr. Andreea Mironescu Fișe de evidență nr.

Anexa 2a

7. GI-UAIC-2018-05 5/2019 03.01.2019-31.01.2022 Platformă de cercetare ICFA ( Institut de Cercetare a Fuziunilor si Achizitiilor) CS III  Irina CHIRIAC Fișe de evidență nr.

Anexa 2a

Departamentul de Cercetare Interdisciplinara – Domeniul Stiinte Exacte

Nr. crt.

Tip proiect

Contract

Perioada de implementare

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de evidenta a rezultatelor

Anexe

1.

PN-III-P1-1.1-TE-2016-0508

TE 45/2018

02/05/2018- 30/04/2020

Identificarea unimoleculară a domeniilor aminoacidice din structura primară a polipeptidelor folosind nanopori proteici

Alina ASANDEI

Fisa de evidenta – 296

Fise rezultat

Anexa 2a

2.

PN-III-P1-1.1-PD2016-0737

PD 25/2018

02/05/2018-30/04/2020

Rolul ionilor metalelor cu relevanţă fiziologică asupra oligomerizării și neurotoxicității peptidelor amiloid-beta în condiții asemănătoare amiloidozei,

acronim AMYLTOX

Irina ȘCHIOPU

Fisa de evidenta – 298

Fise rezultat

Anexa 2a

3.

GI-UAIC-2018-01

1/2019

03.01.2019-31.12.2020

Investigații geoarheologice în medii aluviale utilizând tehnici GIS. Un model integrat de cercetare aplicată a așezărilor Eneolitice din Campia Moldovei

Alin  MIHU-PINTILIE

Fisa de evidenta -299

Fise rezultat

Anexa 2a

4.

GI-UAIC-2017-04

4/2018

01.01.2018-31.03.2020

Modele de amplasare a locuirilor si evolutia organizarii asezarilor umane

Andrei ASANDULESEI

Fisa de evidenta – 300

Fise rezultat

Anexa 2a

Departamentul de Cercetare Interdisciplinara – Domeniul Socio Uman

Nr. crt.

Tip proiect

Contract

Perioada de implementare

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de evidenta a rezultatelor

Anexe

1.

PN-III-P1-1.1-TE-2016-1312

TE112/2018

10/10/2018-30/11/2020

Familii de mari dregători în Moldova secolului al XVIII-lea. Referinţe identitare şi manifestări de putere

Mihai-Bogdan ATANASIU

Fisa de evidenta – 297

Fise rezultat

Anexa 2a

Departamentul de Cercetare Interdisciplinara – Domeniul Socio Uman

Nr. crt.

Tip proiect

Perioada de implementare

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de evidenta a rezultatelor

Anexe

1.

Granturi tineri cercetători din UAIC

01.01.2018-31.12.2019

Creșterea competitivității economiei  românești prin îmbunătățirea calității  antreprenoriatului

CS III dr. RUSU Valentina Diana

Fisa de evidenta – 269

Fise rezultat

Anexa 2a

2.

Granturi tineri cercetători din UAIC

01.01.2018-31.12.2019

Promovarea inovarii și antreprenoriatului prin reforma instituțională. O abordare empirică și sectorială

CS III dr. VODĂ Ana Iolanda

Fisa de evidenta – 270

Fise rezultat

Anexa 2a

Departamentul de Cercetare Interdisciplinara – Domeniul Stiinte

Tip proiect

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de rezultate

Anexe

Programe de cercetare in colaborare

Romania-Franta

Integrated quantum circuits based on non-linear wavequide arrays

Circuite cuantice integrate bazate pe retele de ghiduri neliniare

 TASCU Sorin

Fisa de evidenta nr. 202

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Proiecte colaborative de cercetare aplicativa

PCCA

Investigaţii non-destructive în situri arheologice complexe. Un model integrat de cercetare aplicată a patrimoniului cultural imobil 

 ASĂNDULESEI Andrei

Fisa de evidenta nr. 210

  1. Fisa de rezultate-BDI
  2. Fisa de rezultate- Studii-capitole carti
  3. Fisa de rezultate-ISI
  4. Fisa de rezultate-Proceedings
  5. Fisa de rezultate-carte

Anexa 2a

Departamentul de Cercetare Interdisciplinara – Domeniul Socio Uman

Tip proiect

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de rezultate

Anexe

Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente  (TE)

Analiza contrastivă a intonaţiei limbilor română şi spaniolă. O abordare sociolingvistică

BIBIRI Anca Diana

Fisa de evidenta nr 195

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente  (TE)

Practici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780-1830)

GINSAC Ana Maria

Fisa de evidenta nr. 201

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente  (TE)

Modificările structurale şi epistemice pe care selecţia naturală la niveluri multiple le aduce teoriei evoluţiei

 JELER Ciprian

Fisa de evidenta nr. 200

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente  (TE)

Memoria recuperativă în societatea românească post-comunistă

MITROIU Simona

Fisa de evidenta nr. 192

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Departamentul de Cercetare Interdisciplinara – Domeniul Stiinte

Tip proiect

Titlu proiect Director proiect Fisa de rezultate Anexe

Proiecte de Cercetare Exploratorie (IDEI)

Oxidarea catalitica si fotocatalitica din ape a poluantilor cu efecte estrogeno-mimetice

NEAMTU MARIANA

Fisa de evidenta nr. 129

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Granturi Interne Studiu privind influenta conditiilor de sinteza asupra proprietatilor fizico-chimice ale unor nanostructuri magnetice netoxice NADEJDE CLAUDIA Fisa de evidenta nr. 121

Fisa de rezultate

Anexa

Departamentul Interdisciplinar – Domeniul Socio Uman

Tip proiect

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de rezultate

Anexe

Granturi Interne

Perspectiva lui Jean Gerson asupra puterii temporale SALAVASTRU ANDREI CONSTANTIN Fisa de evidenta nr. 137

Fisa de rezultate

Anexa

Departamentul de Cercetare Interdisciplinara – Domeniul Stiinte

Tip proiect

Titlu proiect Director proiect Fisa de rezultate Anexe

Proiecte de Cercetare Exploratorie (IDEI)

Metode geometrice in gravitatie si dinamica nelineara

VACARU SERGIU

Fisa de evidenta nr. 169

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Granturi Interne

Dezvoltarea de noi multiferoici magnetoelectrici unifazice la temperatura camerei

GHEORGHIU FELICIA

Fisa de evidenta nr. 91

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Granturi Interne Investigarea nanoscopica a alterarilor conformationale a peptidelor β-amiloid implicate in patologia Alzeimer, de catre ionii unor metale tranzitionale  SCHIOPU IRINA Fisa de evidenta nr. 108

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Granturi Interne Transfer sau adaptare tehnologica? Analiza arheometrica a ceramicii Cucuteni MATAU FLORICA Fisa de evidenta nr. 250

Fisa de evidenta

Anexa 2a

Departamentul de Cercetare Interdisciplinara – Domeniul Socio-Uman

Tip proiect Titlu proiect Director proiect Fisa de rezultate Anexe

Granturi Interne

Sursele traducerii pericopelor biblice din Parimiile preste an (1683).Analiza numelor proprii

UNGUREANU MADALINA-ANDREEA

Fisa de evidenta nr. 99

Fisa de rezultate

Anexa 2a