Fișe de evidență realizate în cadrul proiectelor de cercetare finalizate în anii:

Tip proiect

Titlu proiect

Director proiect

Fisa de rezultate

Anexe

Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente

(TE)

Metode variationale cu aplicatii la probleme generalizate de optimizare vectoriala

DUREA MARIUS

Fisa de evidenta nr. 207

Fisa de rezultate

Anexa 2a

Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente

(TE)

Metode matematice aplicate în studiul sistemelor mecanice 

 GHIBA DUMITREL

 Fisa de evidenta nr. 208

Fisa de rezultate

Anexa 2a

2014